WYPOMINKI ROCZNE

Stan na 29.01.2023

Wypominki składane u ks. proboszcza

 • + Izabelę Stefana Kucharskich
 • + Bronisława, Bogumiłę Ignaczak, Mariana, Urszulę, Marylę Piaseckich, Jerzego, Mariannę Dzikowskich
 • + Jana Hartwicha, Tomasza Przygodzkiego
 • + Stanisława Śliwińskiego, Annę, Józefa, Janinę, Michała, Franciszkę Bawej
 • + Zofię, Sylwestra Antoniewicz, Janinę, Zbigniewa Wawrzyniak, Bronisławę, Józefa, Jana Żakowiec, Martę, Bronisława Odziemskich
 • + Elżbietę Stasiak, Wiesława Stasiak
 • + Helenę Ściślewską, Marinnę, Czesława Sobczak
 • + Leszka, Kamilę Karasiewicz
 • + Romana, Annę Łuczak
 • + Jadwigę, Stefana Brzozowskich, c.r. Brzozowskich i Trojanowskich
 • + Stanisława Klarzaka, Marię, Rajmunda Klarzak, Helenę, Bronisława, Annę, Józefa Klarzak
 • + Jana Banasiaka, rodziców i zmarłych z rodzin
 • + Helenę, Aleksandra, Teresę, Stanisława Kubiaków
 • + Lucjana Kwiatkowskiego, Czesławę Kwiatkowską
 • + Mariannę i Tadeusza Charłazińskich, Leokadię i Władysława Albińskich, Elżbietę Pokorską, Leokadię, Zdzisława i Mariusza Herłazińskich, Mariannę, Mieczysława i Helenkę Maciejewskich, Hieronima i Eugeniusza Kikosickich
 • + Franciszkę, Jana, Józefa, Tadeusza Zwolińskich, Macieja, Edwarda, Helenę Raźniewskich, c.r. Zwolińskich, Raźniewskich oraz dusze czyśćcowe, Krystynę „Lusię” Skórzewską
 • + Stanisławę, Józefa Janakowskich
 • + Annę, Zygmunta Stawickich
 • + Jerzego Perlińskiego
 • + Barbarę Janakowską
 • + Wiesława Obidzińskiego
 • + Mariannę, Józefa, Stanisława Bartczak
 • + Józefa Płócienniczaka
 • + Helenę i Władysława Bednarków, Feliksę i Mariana Zduńczyków, Wandę i Bogdana Bednarków
 • + Janinę i Władysława Marańda, Janinę Ostrowską, Stanisława Ostrowskiego
 • + Lecha Banasiaka i rodzinę Banasiaków
 • + Sabinę Nowakowką i rodzinę Wolskich
 • + Czesława, Jarosława Wolskich, zmarłych z c. r. Wolskich
 • + Dusze zmarłych z rodziny Kwiatkowskich, rodziny Opasiaków, rodziny Daneckich, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • + Jana Matczaka oraz rodziców Władysławę, Józefa Stępniaków
 • + Rodziców – Leokadię, Adolfa Grodeckich, dziadków Miaczkowskich i Grodeckich
 • + Halinę, Stanisława Romanowskich, Jana, Sabinę, Włodzimierza, Bernarda, Jana – Karola Kolińskich, c. r. Zajączkowskich (Józefę i Józefa)
 • + r. Błaszczyków, Szlindrów i Bronikowskich, Pawłowskich i Banasiaków
 • + Krystynę i Jana Kotarskich
 • + Kazimierza Szymczaka, Marka Szymczaka
 • + Helenę, Barbarę, Michała, Tadeusza Szram i Zdzisława Stokfisza
 • + Pawła, Czesława, Jana, Władysławę Gołębiewskich, Anastazję, Franciszka Sierakowskich, siostry, braci
 • + Reginę, Józefa Pawlak
 • + Helenę, Stanisława Kacprzak
 • + Henryka Szymczaka
 • + Stanisławę, Adama Jóźwiak
 • + Stanisława Ratajskiego, Apolonię, Michała i Józefa Ratajskich, Zofię i Henryka Maćczak
 • + Mariannę, Helenę, Ignacego Nawrockich
 • + Józefa Grabowskiego
 • + Józefa Pawłowskiego, teściów Pawłowskich, rodziców Kłodawskich, Władysławę Karolczyk
 • + r. Kaźmierczaków i Florczaków
 • + Martę, Leonarda, Mariannę, Apolinarego Pasierskich
 • + Janinę, Lucjana, Marka Rosińskich, Adama Marczyk
 • + Marka i Ryszarda Karwackich, rodziców Dębskich i Karwackich
 • + Jadwigę i Czesława Dzikowskich, dziadków Zakrzewskich i Dzikowskich, Janinę i Zygmunta grabskich, dziadków Kacprzaków i Grabskich
 • + rodziców Langnerów, Michała Biernata
 • + Tadeusza Miziołka
 • + Genowefę i Władysława Roszczyków
 • + Bronisławę i Konstantego Miziołków
 • + Zofię Wolniewską, Teodora i Mariannę Wolniewskich, Mariannę i Edwarda Szatkowskich, Czesławę i Józefa Olkiewiczów, Barbarę Piotrowską. Jadwigę Kowalską, Beatę Gołoś
 • + Aleksandrę Majewską, Leokadię, Władysława Majewskich, Helenę, Andrzeja Krajewskich
 • + Albinę, Martę, Zdzisława Szulców
 • + Stanisławę, Stanisława, Mariannę, Józefa Czajkowskich
 • + Helenę, Kazimierę, Józefa Sochackich
 • + Zdzisławę i Sławomira Duszyków
 • + Janinę i Mariana Urbaniaków
 • + Mariannę, Bronisława Przybyłowiczów, rodziców Wiśniewskich, Krygierów, Suskich i rodzeństwa
 • + Teresę, Juliana Jędrzejczyk, za zmarłych z rodziny Rutkowskich i Jędrzejczyk
 • + Cecylię, Ireneusza Banasiak
 • + za rodziców i dziadków Stasiaków
 • + za rodziców i synową Błaszczyków
 • + Włodzimierza, Roberta, Jana, Stanisławę Koczaskich
 • + Annę Bobrowską
 • + Andrzeja Kubickiego, rodziców, braci, bratową z rodziny Gralaków, cr. Kubickich, dziadków Brockich
 • + Tadeusza Albińskiego, Józefę Solińską
 • + Czesławę, Józefa Michalskich, Janinę i Kazimierza Popielarczyków
 • + Eugeniusza i Leonarda Wojtczaków, dziadków Wojtczaków i Kaczmarków, Józefa Sobczak, Karolinę Sobczak, dziadków Parandyków
 • + Annę Michalską, Irenę i Jana Lewandowskich, cr. Pilichowskich, Lewandowskich, Wawrzyniaków, Dusio, Bartłomiejczaków, Żółtowłosów, Górników, Górecznych, Włodarskich
 • + Helenę, Kazimierza, Tadeusza, Andrzeja Rosłowskich, Krystiana Wucke
 • + Teresę, Jana Wiśniewskich, Feliksa, Andrzeja, Grzegorza Spychałów
 • + Józefa, Marię i Marcina Kupajów, Dorotę, Stefana Strzelców, Teofilę Cuper, Kazimierę, Stefana, Katarzynę, Wojciecha Jezierskich, Wiktorię, Jana Klimków, Ludwikę, Czesława Dudziaków
 • + Bożenę, Tadeusza Ratajskich
 • + Opasińskich
 • + Helenę, Eugeniusza Manikowskich, Janinę i Mariana Nowickich
 • + Rodziców, brata, dziadków Orzechowskich
 • + Genowefę Pawlak, Zdzisława Pawlak, Genowefę Pawlak, Władysława Pawlak, Katarzynę Pawlak, Michała Pawlak
 • + Czesławę Kubiak, Zofię i Władysława Kubiak
 • + Edwarda Kandybowicza
 • + Wiesławę Baran, cr. Baranów, Wnuczków i Jóźwiaków, Henryka Derdzikowskiego, cr. Derdzikowskich i Marciniaków
 • + Mariannę Raczyńską, Eugenię i Stefana Bojanowskich, Urszulę i Jana Hunek
 • + Stanisławę, Józefa Rutkowsich, Piotra i Janusza Kochanowskich cr. Rutkowskich i Kochanowskich
 • + Ireneusza Jabłońskiego, Krystynę Jabłońską, Mariolę Kaczmarek, Cecylię Witkowską, Józefa Ogrodowczyka
 • + Reginę i Józefa Cichacz
 • + Zofię, Edwarda Niewiadomskich
 • + Władysławę, Stanisławę, Jana Woźniaków, Gabrielę, Eugeniusza Mitlasów, Leokadię Szless
 • + Teresę i Stanisława Frontczaków, Stanisława Maciejewskiego, Jerzego Sochackiego, zmarłych z całej rodziny
 • + Mariannę, Zygmunta, Ireneusza, Wiktorię, Antoniego Błaszczyk, Mariannę Lach, Władysławę, Andrzeja Smolczewskich
 • + Wiesława Bartoszewskiego, Zofię i Bolesława Bartoszewskich, cr. Bartoszewskich i dziadków Szałańskich, cr. Terleckich i Adachów
 • + Mirosława Świątczaka, Barbarę Walczak, Mariannę, Franciszka Urbańskich, Mariannę, Kazimierza Świątczak
 • + Jana, Anielę Gawryszewskich, Elżbietę Chmielecką, Jana Stepaniuka
 • + Zofię, Stanisława Arkita, Jadwigę, Dariusza Zabłockich, dziadków Górskich i Arkitów, Mariannę, Henrykę, Aleksandra, Zbigniewa, Feliksa Rudnickich, dziadków Orzechowskich i Rudnickich
 • + Mariana Mereckiego, cr. Puchalskich i Mereckich
 • + Krzysztofa Sztorch, Izydora, Ewę i Wincentego Chojnackich
 • + Teresę Tomczak, Zbigniewa Cichacza, rodziców Cichaczów, Mariana, Antoninę Pietrzak
 • + Teresę Kaczorowską, rodziców Helenę i Mariana Kaczorowskich
 • + Adaminę i Kazimierza, Annę i Władysława Brandeburg, Barbarę i Jana Hartwich
 • + Wiesławę Witkowską, Kazimierę, Henryka i Bolesława Kolasińskich
 • + Teresę i Tadeusza Nalberczyków, Leokadię, Ksawerego, Leszka i Marka Błaszczyków
 • + Mariannę i Stanisława Bawej, Władysławę, Michała Bawej
 • + Bogusławę, Janinę, Jana i cr. Kłopotowskich, Anielę, Tomasza, Józefa i cr. Marciniaków
 • + Kamilę, Mariana Kacprzak, Mariannę, Mariana Wojciechowskich, brata Sławomira i Mirosława
 • + Antoniego, Józefę Jurczyk, Eugeniusza Sochackiego
 • + Józefa Psiurskiego, Ewę Gołyźniak
 • + Barbarę i Jana Pachlińskich, Marię i Stanisława Zachmac, Wiesława Nowaka, Feliksa i Sabinę Nowak
 • + Helenę i Władysława Kubiak
 • + Mirosławę i Stanisława Gajdzińskich, Dorotę i Tadeusza Cieślachowskich, Halinę i Tadeusza Smolczewskich
 • + Stanisławę i Józefa Fus, Władysławę i Władysława Jędrzejczak i ich rodziców
 • + Annę i Jana Zaneckich, Rajmunda Skowickiego
 • + Jana, Bronisławę, Andrzeja, Honoratę Nyśkiewicz, Zygmunta Pokorskiego
 • + Jana, Genowefę Filipiak, Czesławę, Romana Turowskich, Antoniego, Jadwigę, Józefa Szlozer i dziadków Oczkowskich
 • + Za rodziców Barbarę i Sylwestra Florczak
 • + Rafała Salamon i Zygmunta Salamon
 • + Zbigniewa, Kazimierza, Stanisława Pląskowskich
 • + Józefa Wąsa z rodziną, Krzysztofa Pietrzaka
 • + Zdzisława Waliszewskigo, Helenę, Stefana, Grażynę, Grzegorza Waliszewskich, Jana, Irenę, Konstancję, Wojciecha, Mieczysława Lewandowskich, Annę Michalską, Stanisławę, Jana, Jadwigę, Kazimierza, Stanisława Pilichowskich, Apolonię, Mariana Andrzejczak, Jana, Sabine, Tadeusza Siedleckich, Mieczysławę i Bronisława Zając
 • + Jerzego Sztygiel
 • + Stanisławę, Władysława, Mirosława Śliwińskich
 • + Barbarę Domżalską, Alicję i Sylwestra Maciejewskich, Zofię i Aleksandra Górskich
 • + Jana Łuczaka

Wypominki składane u ks. Artura

+ Kazimierza BARTOSZEWSKIEGO, Bronisławę, Jana TRZASKALSKICH, Jana, Natalię, Tadeusza, Wiktorię, Józefa BARTOSZEWSKICH, Józefę, Ignacego KOCZASKICH, Leokadię, Jana, Anielę, Stanisława OLESIŃSKICH, CR BARTOSZEWSKICH, OLESIŃSKICH, TRZASKALSKICH, KOCZASKICH, Janusza, Jadwigę MARCINIAK, Mariannę PASIK, Kazimierę PIOTROWSKĄ, kapłanów i siostry zakonne posługujące w naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące, s. Teresę SIEK, Zbigniewa JANCEWICZA

+ Anastazję, Józefa BANASIAKÓW, dziadków BANASIAKÓW i ROSZCZYKÓW, Annę, Eugeniusza MATUSIAKÓW, dziadków MATUSIAKÓW i PRĄDZYŃSKICH

+ Jerzego SIDWĘ

+ Cecylię, Stanisława, Wiesława MATCZAK, Teodora KŁOPSKIEGO, Helenę WOJTCZAK, Wiktorię OLCZAK

+ Stefana RYCHŁOWSKIEGO

+ Stanisława FILIPIAKA

+ Bronisławę, Jerzego OLESIŃSKICH

+ Leokadię, Stanisława FRĄTCZAKÓW

+ Zygmunta SZTORCHA

+ Stanisławę, Andrzeja KOMOROWSKICH z rodzicami

+ Mariannę, Wacława BARTOSIEWICZ, Krzysztofa WIELKOPOLANA

+ Bogusława MICHALAKA, Mariana DOGADALSKIEGO

+ Mariannę, Wiesława, CR TOMCZAK, Edwarda, Mirosławę, Wiesława, CR DURYS, Leokadię, Antoniego BARTCZAK, Teresę, Stanisława JERSZYŃSKICH

+ Mariannę, Józefa, Jana MAĆCZAKÓW, Henryka, Marię, Leonarda ŁAWNICZAKÓW, Jadwigę, Sławomira, Władysława MAJTCZAKÓW, Mariannę, Szczepana, Martę, Władysława KANASÓW

+ Czesława, rodziców JĘDRZEJCZAKÓW

+ Józefa, Józefa, Katarzynę, Urszulę KUCHARSKICH, Stefana, Irenę ROZE, za spoczywających na naszym cmentarzu

+ Marka SMOLCZEWSKIEGO, CR KRAWCZYKÓW, STĘPCZYŃSKICH

+ Alojzego STOKFISZA, Janinę, Wojciecha, Jerzego BARTCZAK, Jerzego GLICZA

+ Sylwestra SMOLCZEWSKIEGO

+ Stanisławę, Stanisława, Tadeusza SZADKOWSKICH, Michała, Teresę, Stanisława ĆWIKŁA

+ Bogdana SELDERA

+ Jadwigę ADRIANOWSKĄ, Stanisława SIPIŃSKIEGO, Wiktorię, Antoniego SZYMCZAKÓW

+ Jana OLKOWSKIEGO

+ Janinę, Ryszarda, Helenę BRODA, CR LACH

+ Jana SOCHACKIEGO, Weronikę BORKOWSKĄ, Annę, Stanisława SOCHACKICH, Zofię BARTCZAK, Bronisława, Wincentego, Aleksandra ROSIAK, Stefana, Wiesława, Konstantego MATUSIAK

+ Sabinę, Mieczysława KOCZASKICH, Mariannę, Feliksa, Leszka TRZCIŃSKICH

+ Józefę, Józefa KOŁODZIEJSKICH, Franciszkę PIETRZAK, Mieczysława JÓZWIAKA

+ Mariana LEWANDOWSKIEGO, rodziców LEWANDOWSKICH, Józefa ZBOŃKOWSKIEGO

+ Filomenę, Bolesława KOŁODZIEJSKICH, dziadków ANDRZEJEWSKICH, Irenę, Stefana, Krzysztofa, Marka OLESIŃSKICH

+ Annę, Michała STOKFISZÓW, Czesława SIECZKOWSKIEGO, Stanisława-Tadeusza TOMCZAKA, Walentynę, Czesława, Bogumiłę MURAKOWSKICH

+ synów: Wojciecha, Jarosława WIECZOREK

+ Henryka OLESIŃSKIEGO, rodziców STRZELECKICH

+ Piotra, Witolda, Stanisławę, Włodzimierza, Zbyszka SUSKICH, Sławomira, Teresę DERDZIKOWSKICH, Mariana, Stanisławę, Radosława, Grażynę PIETRZAK

+ Stanisława, Władysława, Stefanię CIEŚLIŃSKICH

+ Jerzego BORUCKIEGO

+ CR BALASIEWICZÓW, GAWROŃSKICH, NOWAKÓW

+ Cecylię, Jadwigę, Tomasza BALEWSKICH, Gabrielę JĘDRZEJCZAK

+ Marka JĘDRZEJCZAKA, Henrykę, Stanisława JĘDRZEJCZAK, Marię, Jana KRAWCZYK, Stanisławę, Jana SOBCZAK

+ Marię, Jana JASZCZYŃSKICH z rodzicami

+ Joannę, Czesława, CR WRONIECKICH, CR DURAJCZYKÓW, Zdzisława, CR PIETRZAK, Annę RAKOWSKĄ, Zofię, Stefana JÓZEFKOWICZÓW, Helenę HOLL

+ Stanisława SŁAWIŃSKIEGO, Felicję, Ignacego, Stanisława ROMANOWSKICH

+ Reginę, Mieczysława, Jerzego, Józefa LEWANDOWSKICH, Tadeusza MISZCZAKA

+ Kazimierza, Janinę TOMCZAK, Annę ROSIAK

+ Dominikę, Mariusza KŁOPOTOWSKICH, rodziców KŁOPOTOWSKICH i URBANIAKÓW, brata Mirosława, dziadków KRAWCZYKÓW

+ Sabinę, Kazimierza WYSOCKICH

+ Mariannę, Konstantego SZADKOWSKICH, Krystynę, Józefa BIELICKICH, Teresę, Stanisława NODZAK, Bronisławę, Zdzisława DALAK, Janinę FUNDOWICZ, Wandę, Andrzeja DYZNER, Krystynę, Adama KABACIŃSKICH, dziadków KABACIŃSKICH i KUCHARSKICH

+ Irenę WŁODARCZYK, Czesława, Annę RETKOWSKICH

+Barbarę, Sylwestra, Marię, Jerzego KOSMALSKICH

+ Adelę, Michała, Hanię PŁUCIENNICZAK, Apolinarego, Mieczysławę CZECH

+ Teresę, Sylwestra, Stanisławę GRODECKICH

+ Jerzego KURANTKIEWICZA, CR OLESIŃSKICH i KURANTKIEWICZÓW

+ rodziców SZAŁAŃSKICH, brata Jerzego i Andrzeja, rodziców CYBUŁKÓW, Katarzynę, Władysława BREWIŃSKICH, rodziców BREWIŃSKICH

+ CR SAPIŃSKICH, STASIAKÓW, DRĄŻKIEWICZÓW

+ Alicję, Władysława, Marka JASIŃSKICH

+ Franciszkę SEWERYN

+ CR GABRYCHOWICZ

+ Antoniego MAĆCZAKA, Grażynę KACPRZAK, Wacława RUTKOWSKIEGO

+ Mariannę, Józefa GRODZICKICH

+ Leokadię STASZEWSKĄ, Genadiusza STASZEWSKIEGO, Emilię, Jana SAWAŚCIUK, Jana GAWDZIS

+ Helenę, Zygmunta TOMASZEWSKICH, Stanisławę KOZŁOWSKĄ

+ Helenę, Romana, Cecylię, Franciszka, Zofię, Zenona BĘDZIŃSKICH, Marię GNIADO, Helenę, Jerzego PŁOCHARCZYKÓW, Andrzeja KUBIATOWSKIEGO

+ Krystynę, Czesława SZYDŁOWSKICH

+ Irenę BUŁHAK, Stanisława BUŁHAK, Włodzimierza, Arnolda GRAUMAN

+ Zygmunta SMULCZYKA, Bogdana BRUDNOWSKIEGO

+ CR AMBROZIEWICZÓW, FRĄTCZAKÓW

+ Helenę, Eugeniusza WIĘCKOWSKICH, chrzestną Katarzynę KOWALSKĄ, Ks. Leona WALASZKA, Jana, Łukasza WIĘCKOWSKICH, Karola, Bronisławę ANDRZEJCZAKÓW

+ Mirosława, Wandę ZASADA

+ Leonarda, Mieczysława, Sylwię URBAŃSKICH, Huberta GOŁĘBICA, Grażynę KLOFTĘ, Janinę, Stanisława MIKOŁAJCZYK, Mieczysława, Ewę URBAŃSKICH, Dominika URBAŃSKIEGO

+ Marię JANAKOWSKĄ, CR BONAWENTURSKICH, KORNACKICH, PASTURCZAKÓW, JANAKOWSKICH, PIASECKICH, WDZIĘCZNYCH

+ Aurelię, Stanisława, Edwarda JANKOWSKICH

+ Mariannę, Jana SZADKOWSKICH

+ Władysławę, Władysława TOMASZEWSKICH, Adama, Stanisławę SZADKOWSKICH, Jerzego TOMASZEWSKIEGO, Jadwigę TOMASZEWSKĄ, Piotra TOMASZEWSKIEGO

+ Zbigniewa GOSS, Józefa GRABSKIEGO

+ Mariana, Jana CICHACZ, rodziców: Reginę, Stanisława CICHACZ, Władysława, Władysławę GŁÓWCZYŃSKICH, Henryka KOCZASKIEGO, Bernarda KRZYŻANOWSKIEGO, Ludwika, Annę ŁAPKO, Jana, Czesławę TRZASKALSKICH

+ Jana, Jadwigę, Halinę KORZUCHOWSKICH, Małgorzatę SAFANDOWSKĄ, Annę, Marka, Aleksandra WAŚKOWSKICH, CR KORZUCHOWSKICH, ŚPIEWAK, IZYDORCZYK, MAGDZIARZ

+ Andrzeja, Jadwigę, Stanisława JÓZEFKOWICZ, Teresę, Henryka, Sławomira MACIEJEWSKICH, dziadków: JÓZEFKOWICZ, JASIŃSKICH, MACIEJEWSKICH, GRUDOWSKICH, Annielę FRANKOWSKĄ

+ Władysława, Władysławę KUBIAK, Antoninę ROGOZIŃSKĄ

+Janinę, Zenona KRÓL, Dariusza KIKOSICKIEGO, Arkadiusza KRÓL, dziadków Mariannę, Tadeusza STOLARSKICH, Henryka DZIKOWSKIEGO, Weronikę, Stanisława, Dorotę, Iwonę DZIKOWSKICH

+ Adama SZADKOWSKIEGO, Bronisławę, Stanisława SZADKOWSKICH, Józefa, Ewę JEZIÓRSKICH

+ Marię, Helenę, Wacława STASIAK

+ Alinę, Henryka, Walentynę, Wincentego, PALPUCHOWSKICH

+ Jana, Mariannę, Stefanię, CR KOŁODZIEJSKICH, Piotra, Elżbietę, CR WLAZIŃSKICH, Stanisławę, Antoniego, Franciszka, CR PAWLIKOWSKICH, Anielę FOLG, Halinę, Bronisławę WOJTERÓW

+ Katarzynę, Jana RYBICKICH, rodziców RYBICKICH

+ Ireneusza ZAGÓRSKIEGO

+ Tadeusza OLESIŃSKIEGO, Czesława, Mariana, Władysława, Kazimierza ZAJĄCZKOWSKICH

+ Adelę, Antoniego KAMIŃSKICH, Czesława, Halinę BERENT, Janusza JĘDRZEJCZYKA

+ Natalię, Franciszka MIKOŁAJCZYK, Martę, Jarosława, Sławomira, Bogusława WARTECKICH

+ Józefa, Andrzeja KOLASIŃSKICH, Ewę SMOLARSKĄ, Iwonę NOWACKĄ, Jarosława STASIAKA

+ Alinę, Zenona, Cecylię, Stanisława JÓŹWIAK, Piotra STOKWISZOWSKIEGO, Ryszarda WALISZEWSKIEGO

+ Alinę, Stanisława SZTYGIEL, Zdzisławę, Henryka HARTWICH, Henryka RUTKOWSKIEGO, Halinę, Tadeusza CIĄŻELÓW, Stanisławę, Józefa TOMCZAKÓW

+ rodziców: Janinę, Mieczysława NALBERCZYKÓW, Urszulę KOTLIŃSKĄ, Marię, Kazimierza KOTLIŃSKICH, Mieczysławę, Józefa KOTARSKICH, Mieczysławę, Henryka TOMCZAKÓW, Monikę KATARZYŃSKĄ

+ Jana, Alojzego TOMCZAK, Bolesławę WITEK

+ Tadeusza MIJASA

+ Janinę, Mariana WOJTYSIAK

+ Janinę, Kazimierza TOMCZAK, Annę ROSIAK

+ Łukasza, Janusza GAWRYSIAKÓW

+ rodziców: Irenę, Ryszarda MILCZARSKICH, Teresę, Jana, Dariusza SMOLCZEWSKICH, CR DUDZIAK

+ Eugeniusza KUBIAKA, rodziców KUBIAKÓW, STĘPCZYŃSKICH

+ Teresę MARCINIAK, Janinę, Lucjana, Wiesława, Mariana MARCINIAK

+ Stanisława, Janinę ANTCZAK

+ Wiktorię, Michała SZADKOWSKICH

+ Mariannę, Franciszka KONWERSKICH, Stanisławę, Zofię, Adama DOMKE

+ Józefa KOŁODZIEJ, Helenę, Józefa KOŁODZIEJ, Mieczysławę, Władysława GĄSIOROWSKICH, Anielę, Marcina ORZEŁ

+ Stanisławę, Bronisława KORPUT, Irenę GARSTKA

+ Edwarda DĄBROWICZA z rodzicami Marianną i Piotrem KOTARSKIMI

+ Małgorzatę ŁUCZAK, Anię ŁUCZAK, Janinę, Kazimierza ŁUCZAK

+ Wiesławę, Karola SZADKOWSKICH

+ Mariusza PAŁCZYŃSKIEGO, Jana KOMORKA, CR MIKOŁAJCZYKÓW

+ Zygmunta MATUSIAKA, Dariusza, Emila HARTWICH

+ Stefana MICHALAKA, rodziców ROJEWSKICH, Wiesławę, Romana BARTCZAKÓW, Stanisławę, Stanisława KRAKUS, Mariana TKACZYKA z rodzicami

+ rodziców KOZŁOWSKICH, Barbarę DZIWIRSKĄ

+ Dariusza, Henryka, Mariannę WIŚNIEWSKICH, Józefa, Natalię SZCZEPANIAK, Bolesławę RADWAŃSKĄ

+ Jana, Wiesławę ALBIŃSKICH, Kazimierza WRONKOWSKIEGO

+ Teresę, Mariana SZYMCZAK, Juliannę, Władysława FAŁDZIŃSKICH

+ Mariolę ROMANOWSKĄ

+ Edmunda MIACZKOWSKIEGO

+ Krystynę, Tadeusza KLARZAK, Teresę, Włodzimierza KLUSKA

+ Stanisława, Bogumiłę PILATOWICZ

+ Józefa, Stanisława ZASADZKICH, Cecylię, Józefa BUCZYŃSKICH

+ CR BEDNARKÓW, GIEZGAŁÓW, Marię KRUSZYNA

+ Genowefę, Władysława, Leszka FUSS

+ Ryszarda FILIPIAKA

+ Teodozję, Stanisława, Małgorzatę, Feliksa JÓŹWIAK

+ Stanisławę, Tadeusza STOKFISZÓW

+ Zygmunta, Helenę ANDRZEJEWSKICH, Bolesława, Filomenę KOŁODZIEJSKICH

+ rodziców, CR SŁUPECKICH, MARCINIAKÓW, Halinę, Stanisława MARCINIAKÓW, dziadków ZIENTALSKICH, Wandę, Romana KLUCZNYCH, Stanisława, Zofię BARZYKÓW, Mariannę TOMASZEWSKĄ, Grażynę MORGUT, Zdzisława ZAWADZKIEGO, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Krystynę PŁÓCIENNICZAK

+ Józefa, Janinę, Wandę PŁUCIENNICZAK

+ Krystynę, Stanisława GÓRNYCH, Antoniego, Sabinę ŁUKASZCZYK

+ Mariannę, Józefa KWAPISZ, Mirosławę, Bogdana, CR KWAPISZ, SZCZEPANIAKÓW

+ Idziego ZAROŚLAKA, CR ZAROŚLAKÓW, BRANIAKÓW, Zenona GORZKOWSKIEGO, CR GORZKOWSKICH, OLSZEWSKICH, OLESIŃSKICH, Henrykę, Marcina PARTYKA

+ Dorotę, Zofię, Stefana, Juliusza MARKIEWICZÓW

+ Leokadię, Józefa, Tadeusza FRĄTCZAK

+ Adama DERDZIKOWSKIEGO, CR PŁÓCIENNICZAK, KULISÓW

+ Władysława, Marka, Andrzeja MIKOŁAJCZYK, Danielę, Mariana SZADKOWSKICH

+ rodziców: Genowefę, Franciszka BŁASZCZYKÓW, ojca: Jana ANTCZAKA

+ Helenę, Stanisława FUSS

+ Weronikę, Bolesława, Ksawerę NIEWIADOMSKICH

+ Władysławę, Zdzisława OLESIŃSKICH, Stanisławę, Eugenię, Jana MICHALSKICH, Janinę, Jerzego CIASTEK, Zenona DYRDOWSKIEGO

+ Barbarę, Bogumiła, Leokadię, Antoniego MARCINIAKÓW

+ Jana, Stefana SUSKICH, Jadwigę, Antoniego ZAJĄC, Stanisławę, Polikarpa SZYMANOWSKICH, Helenę, Adama ZAJĄCZKOWSKICH, Stanisławę, Stanisława OSIEWICZ, Barbarę, Tadeusza ADAMSKICH, dusze w czyśćcu cierpiące

+ rodziców: Zofię, Kazimierza SADOWSKICH, Zofię, Kazimierza SZCZYGIEŁ, siostrę Wiesławę, dziadków: ADAMIAK i SUPRYKA

+ Stanisławę, Jana STAŃCZYKÓW, Ewę KRUSZYNIAK

+ Stefana FRĄTCZAKA

+ Wiktora, Zenona UJAZDOWSKICH

+ Ewę LACHOWICZ, Janusza KARBOWIAKA

+ Bogdana KORALEWSKIEGO i rodziców KŁANIECKICH

+ Mieczysława Kochanowskiego, Mariannę Kruszyna, Kamilka, Marka Giezgałów, rodziców i dziadków Kochanowskich, Bednarków, Wojciechowskich

 

Liczba wizyt: 5140 - dziś: 2