WYPOMINKI ROCZNE

WYPOMINKI ROCZNE

Stan na 17.12.2023 godz. 07.07

+ Krzysztofa WIELKOPOLANA, Mariannę, Wacława BARTOSIEWICZ

+ Czesława, Jarosława WOLSKICH, CR WOLSKICH

+ Zdzisława KACPRZAKA

+ Sylwestra STASIAKA, rodziców: Marię, Stanisława STASIAKÓW, rodziców: Kamilę, Leona ZAGROSIKÓW, siostrę Halinę, brata Alojzego z małżonkami, dziadków GMERKÓW

+ Jerzego SIDWĘ

+ Adriana WOŹNIAKA

+ Krystynę, Jana KOTARSKICH

+ wnuka Pawła, Czesława, Jana, Władysławę GOŁĘBIEWSKICH, Anastazję, Franciszka SIERAKOWSKICH, siostry i braci

+ rodziców PAWŁOWSKICH, dziadków PAWŁOWSKICH i KŁODAWSKICH, Władysławę KAROLCZYK

+ Dominikę, Mariusza KŁOPOTOWSKICH, Mirosława URBANIAKA, rodziców URBANIAKÓW i KŁOPOTOWSKICH, dziadków KRAWCZYKÓW

+ Kamilę, Mariana KACPRZAK, Mariannę, Mariana WOJCIECHOWSKICH, brata Sławomira i Mirosława

+ Zofię, Stanisława ARKITA, Jadwigę, Dariusza ZABŁOCKICH, dziadków GÓRSKICH i ARKITÓW

+ Mariannę, Henrykę, Aleksandra, Zbigniewa, Feliksa RUDNICKICH, dziadków RUDNICKICH i ORZECHOWSKICH

+ rodziców PAWŁOWSKICH, Edwarda TAŃSKIEGO

+ Zofię, Edwarda NIEWIADOMSKICH, Jacka JĘDRZEJEWSKIEGO, Jana, Stanisławę, Teresę JANIAK, Annę JĘDRZEJEWSKĄ

+ Kazimierza, Marka SZYMCZAK

+ Irenę, Hieronima KRÓL, Jana TOMCZAKA

+ Stanisławę, Józefa JANAKOWSKICH, Annę, Zygmunta STAWICKICH, Jerzego PERLIŃSKIEGO, Barbarę JANAKOWSKĄ, Wiesława OBIDZIŃSKIEGO

+ Marka, Ryszarda KARWACKICH, Krystynę, Jana DĘBSKICH, Czesławę, Michała KARWACKICH

+ Bolesława, Filomenę KOŁODZIEJSKICH, dziadków ANDRZEJEWSKICH

+ Krzysztofa, Marka, Irenę, Stefana OLESIŃSKICH

+ Roberta, Włodzimierza, Jana, Stanisławę KOCZASKICH

+ Barbarę, Sylwestra FLORCZAK

+ Tadeusza MIZIOŁKA, Genowefę, Władysława ROSZCZYKÓW, Bronisławę, Konstantego MIZIOŁKÓW

+ Reginę, Józefa CICHACZ, Stanisławę, Stefana WOJCIECHOWSKICH

+ Wiesława NOWAKA, Feliksa, Sabinę NOWAK

+ Barbarę, Jana PACHLIŃSKICH, Marię, Stanisława ZACHMAC

+ Genowefę, Zdzisława, Władysława, Genowefę, Katarzynę, Michała PAWLAK, Stanisława JĘDRZEJCZAKA

+ Czesławę, Zofię, Władysława KUBIAK, Wandę, Leonarda DERESZEWSKICH, Jadwigę MIERCZYŃSKĄ

+ Stanisławę, Andrzeja KOMOROWSKICH i ich rodziców

+ Jerzego KURANTKIEWICZA, CR OLESIŃSKICH i KURANTKIEWICZÓW, Zygmunta SARNIAKA

+ Albinę, Martę, Zdzisława SZULCÓW, Stanisławę, Stanisława, Mariannę, Józefa CZAJKOWSKICH, Helenę, Kazimierę, Józefa SOCHACKICH, Janinę, Mariana URBANIAKÓW, Zdzisławę, Sławomira DUSZYKÓW

+ rodziców i dziadków STASIAKÓW, rodziców i Marzenę BŁASZCZYKÓW

+ Mariannę, Wiesława TOMCZAK, Mirosławę, Edwarda, Wiesława DURYS, Leokadię, Antoniego BARTCZAK, Teresę, Stanisława JERSZYŃSKICH, CR TOMCZAKÓW i DURYSÓW

+ Jerzego MAKOWSKIEGO, Zygmunta PAWŁOWSKIEGO, CR HAŁAJÓW, SIEROCKICH, MAKOWSKICH

+ Eugeniusza, Leonarda WOJTCZAKÓW, dziadków WOJTCZAKÓW i KACZMARKÓW

+ Józefa, Karolinę SOBCZAK, dziadków PARANDYKÓW

+ Stanisława FILIPIAKA

+ Stefana RYCHŁOWSKIEGO

+ CR KAŹMIERCZAKÓW i FLORCZAKÓW

+ Czesława i rodziców JĘDRZEJCZAKÓW

+ Józefa, Mariannę KACPRZAK

+ Józefę, Józefa, Władysława KOŁODZIEJSKICH, Stanisławę, Jana INSIAKÓW, Franciszkę PIETRZAK, Mieczysława JÓZWIAKA, Andrzeja, Jana JÓŹWIAKÓW

+ Janusza KARBOWIAKA, Jadwigę, Grażynę, Władysława, Jerzego SMOLCZEWSKICH, CR SADOWSKICH

+ Krystynę, Tadeusza JĘDRZEJCZAKÓW

+ rodziców: Anastazję, Józefa BANASIAKÓW, dziadków BANASIAKÓW i ROSZCZYKÓW, rodziców: Annę, Eugeniusza MATUSIAKÓW, dziadków MATUSIAKÓW i PRĄDZYŃSKICH

+ Aleksandrę MAJEWSKĄ, Leokadię, Władysława, Stanisława MAJEWSKICH, Helenę, Andrzeja KRAJEWSKICH

+ Mariannę, Józefa, Stanisława BARTCZAK, Józefa PŁÓCIENNICZAKA

+ Henryka OLESIŃSKIEGO, rodziców: Helenę, Antoniego STRZELECKICH

+ Helenę, Eugeniusza MANIKOWSKICH, Janinę, Mariana NOWICKICH

+ Jerzego BORUCKIEGO

+ Teresę, Jana WIŚNIEWSKICH, Helenę, Feliksa SPYCHAŁĘ, Andrzeja, Grzegorza SPYCHAŁĘ

+ Edwarda KANDYBOWICZA

+ Mariannę, Konstantego SZADKOWSKICH, Janinę FUNDOWICZ, dziadków SZADKOWSKICH i FUNDOWICZÓW

+ Izydora, Ewę, Wincentego CHOJNACKICH, Krzysztofa SZTORCHA

+ Annę, Mikołaja, Ludwika ŁAPKO, Czesława, Jana TRZASKALSKICH

+ Jana SOCHACKIEGO, Weronikę BORKOWSKĄ, Annę, Stanisława SOCHACKICH, Stefanię, Wiesławę, Konstantego MATUSIAKÓW, Aleksandra, Bronisławę, Wincentego ROSIAKÓW

+ CR KWIATKOWSKICH, BANASIAKÓW, DANECKICH, MARCÓW, OPASIAKÓW

+ Annę, Józefa, Janinę, Franciszkę, Michała BAWEJ, Stanisława ŚLIWIŃSKIEGO

+ Stanisława SIPIŃSKIEGO, Jadwigę ADRIANOWSKĄ, Antoniego, Wiktorię SZYMCZAKÓW

+ Jana BANASIAKA, rodziców, teściów i zmarłych z rodziny

+ Władysława, Martę KANASÓW z rodzicami

+ Leszka PABINA

+ Franciszkę, Wacława STĘPNIAKÓW, Jana KOŚCIELAKA

+ Leokadię, Stanisława FRĄTCZAKÓW, Zygmunta SZTORCHA

+ Helenę, Aleksandra, Teresę, Stasia KUBIAKÓW

+ Janinę, Zygmunta GRABSKICH dziadków: Mariannę, Stanisława KACPRZAKÓW, Władysławę, Władysława GRABSKICH

+ Jadwigę, Czesława DZIKOWSKICH, dziadków: Bronisławę, Wojciecha DZIKOWSKICH, Helenę, Władysława ZAKRZEWSKICH

+ Mariannę, Helenę, Ignacego NOWACKICH, Józefa GRABOWSKIEGO

+ Michała BIERNATA, rodziców LANGNERÓW

+ Jarosława, Wojciecha WIECZOREK

+ Mariana, Jana, Reginę, Stanisława CICHACZ, Władysławę, Władysława GŁÓWCZYŃSKICH

+ Jadwigę, Antoniego SZLOZER, dziadków SZLOZERÓW i ŁOZIŃSKICH, rodziców: Janinę, Władysława KURANTKIEWICZ

+ męża: Marka JĘDRZEJCZAKA, CR JĘDRZEJCZAKÓW i KRAWCZYKÓW

+ Mariannę, Tadeusza CHARŁAZIŃSKICH, Leokadię, Władysława ALBIŃSKICH, Elżbietę POKORSKĄ, Leokadię, Zdzisława, Mariusza HERŁAZIŃSKICH, Mariannę, Mieczysława, Helenkę MACIEJEWSKICH, Hieronima, Eugeniusza KIKOSICKICH

+ Sarę WIELKANOWSKĄ, Adriana CZEKAJA

+ Helenę, Feliksa PRZYGOŃSKICH, CR PRZYGOŃSKICH

+ Franciszkę, Stanisława GAWRYSIAK, CR GAWRYSIAK, DRZEWAKOWSKICH

+ rodziców SZAŁAŃSKICH, brata Jerzego i Andrzeja, rodziców CYBUŁKÓW, Katarzynę, Władysława BREWIŃSKICH, Jerzego KASICKIEGO

+ Teresę, Stanisława FRONTCZAKÓW, Stanisława MACIEJEWSKIEGO, Annę SKALSKĄ, Jerzego SOCHACKIEGO, zmarłych z rodziny

+ Mariana SIPIŃSKIEGO

+ Zbigniewa, Kazimierza, Stanisława PLĄSKOWSKICH

+ Martę, Leonarda, Mariannę, Apolinarego PASTERSKICH

+ Urszulę, Jana HUNEK, Mariannę RACZYŃSKĄ, Eugenię, Stefana BOJANOWSKICH

+ Mariana LEWANDOWSKIEGO, rodziców LEWANDOWSKICH, Józefa ZBOŃKOWSKIEGO

+ Antoniego, Józefę JURCZYK, Eugeniusza SANACKIEGO

+ Mariolę KACZMAREK, Ireneusza JABŁOŃSKIEGO, Krystynę JABŁOŃSKĄ, Cecylię WITKOWSKĄ, Józefa OGRODOWCZYKA

+ Wiesławę BARAN, CR BARANÓW, JÓŹWIAKÓW i WNUCZKÓW

+ Henryka DERDZIKOWSKIEGO, CR DERDZIKOWSKICH, MARCINIAKÓW

+ Zofię, Kazimierza SADOWSKICH, Zofię, Kazimierza SZCZYGIEŁ, Wiesławę, CR WILKOWIECKICH, dziadków SUPRYK i ADAMIAK

+ Alicję, Władysława, Marka JASIŃSKICH

+ Mirosława ŚWIĄTCZAKA, Barbarę WALCZAK, rodziców URBAŃSKICH i ŚWIĄTCZAKÓW

+ Bożenę, Tadeusza RATAJSKICH

+ Stanisława RATAJSKIEGO, Apolonię, Michała, Józefa RATAJSKICH, Zofię, Henryka MAĆCZAK

+ Teresę, Tadeusza NALBERCZYK, Ksawerego, Leokadię, Marka BŁASZCZYK

+ Irenę, Romana ĆWIKLIŃSKICH, Jana RADOMSKIEGO, Henryka ĆWIKLIŃSKIEGO

+ Barbarę, Bogumiła MARCINIAKÓW, Leokadię, Antoniego MARCINIAKÓW, Dionizę, Jana TOMCZAKÓW

+ Katarzynę, Stanisława, Jana RYBICKICH

+ Alinę, Stanisława SZTYGIEL, Zdzisławę, Henryka HARTWICH, Stanisławę, Józefa TOMCZAK

+ Mariannę, Zygmunta, Ireneusza, Wiktorię, Antoniego BŁASZCZYK, Mariannę LACH, Władysławę, Andrzeja SMOLCZEWSKICH

+ Adaminę, Kazimierza, Annę, Władysława BRANDEBURG, Barbarę, Jana HARTWICH

+ Mariana, Antoninę PIETRZAK, Zbigniewa CICHACZA, CR CICHACZ, Teresę TOMCZAK

+ Stanisławę, Władysława, Mirosława ŚLIWIŃSKICH

+ Janinę, Wojciecha, Jerzego BARTCZAKÓW, Jerzego GLICZA, Alojzego STOKFISZA, Dariusza SZAŁATĘ, Tomasza, Karola WRONKOWSKICH

+ Rafała, Zygmunta SALAMON

+ Jerzego SZTYGLA

+ Bronisławę, Jerzego OLESIŃSKICH

+ Leokadię SZLESS, Stanisławę, Jana WOŹNIAKÓW, Władysławę, Henryka WOŹNIAKÓW, Gabrielę, Eugeniusza MITLASÓW

+ rodziców DĄBROWICZÓW, braci: Piotra i Bernarda, rodziców TOMCZAKÓW, brata Krzysztofa

+ Dawida LEŚNIEWSKIEGO, Jana OLKOWSKIEGO, Roberta OLKOWSKIEGO

+ Stanisławę, Stanisława, Wiesława CICHOCKICH

+ Zuzannę, Halinę, Kazimierza, Ryszarda WESOŁOWSKICH, Czesława KURANTKIEWICZA

+ Reginę, Józefa PAWLAK, Helenę, Stanisława KACPRZAK, Henryka SZYMCZAKA, Stanisławę, Adama JÓŻWIAK, dziadków GMERKÓW i PAWLAKÓW

+ Kazimierę, Mariana SZCZODROWSKICH, Dariusza KRUSZYŃSKIEGO

+ Józefa, Marię, Marcina KUPAJÓW, Dorotę, Stefana STRZELCÓW, Teofilę CUPER, Kazimierę, Stefana, Katarzynę, Wojciecha JEZIERSKICH, Wiktorię, Jana KLIMKÓW, Ludwikę, Czesława DUDZIAKÓW, Katarzynę JANAŚ, Janinę MARCYNIAK

+ Andrzeja KUBICKIEGO, rodziców, braci, bratowe z rodziny GRALAKÓW

+ Janinę, Lucjana, Marka ROSIŃSKICH, Adama MARCZYKA

+ Jana JEZIORSKIEGO

+ Cecylię, Stanisława, Wiesława MATCZAK, Teodora KŁOPSKIEGO, Helenę WOJTCZAK, Wiktorię OLCZAK

+ Józefa, Józefa, Katarzynę, Urszulę KUCHARSKICH, Stefana, Irenę ROZE, wszystkich spoczywających na naszym cmentarzu

+ Teresę KACZOROWSKĄ, rodziców: Helenę i Mariana

+ Zofię WOLNIEWSKĄ, Teodora, Mariannę WOLNIEWSKICH, Mariannę, Edwarda SZATKOWSKICH, Czesławę, Józefa OLKIEWICZÓW, Barbarę PIOTROWSKĄ, Jadwigę KOWALSKĄ, Beatę GOŁOŚ

+ Józefa PSIURSKIEGO, Ewę GOŁYŹNIAK

+ Zenonę, Mariana TOMCZAK, Zygmunta SZADKOWSKIEGO

+ Stefana, Genowefę, Tadeusza CIEPLAKÓW, Stanisławę, Lucjana KUBIAKÓW

+ Sylwestra SMOLCZEWKIEGO

+ Alinę, Zenona, Cecylię, Stanisława JÓŹWIAK, Piotra STOKWISZEWSKIEGO, Ryszarda WALISZEWSKIEGO

+ Mariana GOŁĘBIEWSKIEGO, Jadwigę, Zygmunta GOŁĘBIEWSKICH, Helenę, Karola GOŁĘBIEWSKICH, Wandę KACPROWICZ, Aleksandrę, Stanisława CYWKÓW, Kazimierę, Jana WOŹNIAKÓW, Władysława SZCZUBEŁKA

+ Jadwigę, Antoniego ZAJĄC, Stanisławę, Polikarpa SZYMANOWSKICH, Jana, Stefana SUSKICH, Anię ZAJĄC, dusze czyśćcowe

+ Marię, Jana JASZCZYŃSKICH z rodzicami

+ CR TOMCZAKÓW, ZIÓŁKOWSKICH

+ Leszka, Kamilę KARASIEWICZ

+ Władysławę, Władysława JĘDRZEJCZAKÓW, Stanisławę, Józefa FUSÓW z rodzicami

+ Zofię, Adama CHMIELECKICH, Stanisławę, Bronisława KORPUT

+ CR KATARZYŃSKICH

+ Barbarę, Jana RADZIKOWSKICH

+ Kazimierza, Sabinę WYSOCKICH

+ Stanisława, Helenę, Bolesława, Marię, Rajmunda, Annę, Józefa KLARZAKÓW

+ Eugeniusza KUBIAKA, rodziców: STĘPCZYŃSKICH i KUBIAKÓW

+ Halinę, Magdalenę, Wojciecha, Stanisława OPASIŃSKICH

+ Wiesławę, Edwarda WITKOWSKICH, Bolesława, Kazimierę, Henryka KOLASIŃSKICH

+ CR OTTO

+ Helenę ŚCIŚLEWSKĄ, Mariannę, Czesława SOBCZAKÓW

+ Jana, Pelagię STASIAK

+ Helenę, Romana, Zenona, Jadwigę, Cecylię, Franciszka BĘDZIŃSKICH, Marię GNIADO, Helenę, Jerzego PŁOCHARCZYKÓW

+ rodziców: Leokadię, Adolfa GRODECKICH, dziadków GRODECKICH i MIACZKOWSKICH

+ Wiesława BARTOSZEWSKIEGO, Zofię, Bolesława BARTOSZEWSKICH, Apolonię, Michała TERLECKICH, Joannę, Antoniego, CR ADACHÓW, Janinę CAŁEK, dziadków SZAŁAŃSKICH

+ Irenę, Jana GRODECKICH, Jerzego POPIELARCZYKA, Adama MORUSGAŁA

+ Piotra ŁUCZAKA, CR ŁUCZAKÓW, Henryka KAZIMIERSKIEGO, CR KAZIMIERSKICH, Mariannę, Henryka CIEŚLIŃSKICH, CR CIEŚLIŃSKICH, Zenobię MICHALSKĄ, CR MICHALSKICH, Marię MALCZEREK, dusze w czyśćcu cierpiące

+ rodziców: Janinę, Ryszarda, brata Ryszarda, Helenę BRODA, CR LACH

+ Piotra SUSKIEGO, Stanisławę, Witolda, Włodzimierza, Zbyszka SUSKICH, Mariana, Stanisławę, Radosława, Grażynę PIETRZAK, Sławomira, Teresę DERDZIKOWSKICH, dziadków SUSKICH, PIETRZAKÓW, KIKOSICKICH, TOMCZAKÓW, siostrę zakonną Andrzeję

+ Feliksa SIERAKOWSKIEGO

+ Romana KOSIORKA, Józefa Golisa, Zygmunta KRYSZTOFIAKA, Zofię, Franciszka CHLEBNYCH

+ Henryka SOCHALSKIEGO, rodziców: Łucję, Stefana FRĄTCZAKÓW, dziadków: Wiktorię, Stefana JEŻAKÓW, rodziców: Łucję, Stefana JĘDRZEJCZAKÓW, dziadków: Mariannę, Stanisława, Mieczysława JĘDRZEJCZAKÓW

+ Jana, Wiesławę ALBIŃSKICH

+ Kazimierza WRONKOWSKIEGO

+ Janinę, Stanisława OSTROWSKICH, Janinę, Władysława MARAŃDA

+ Dariusza, Henryka, Mariannę WIŚNIEWSKICH, Józefa, Natalię SZCZEPANIAK, Bolesławę RADWAŃSKĄ

+ Jadwigę, Henryka MARCZAK, Teresę, Leona, Zofię ŁUCZAK

+ Zygmunta MATUSIAKA, Emila HARTWICH

+ Krystynę, Jana BRONK

+ CR BALASIEWICZÓW, GAWROŃSKICH, NOWAKÓW

+ Dionizę, Jana TOMCZAKÓW

+ Karola, Tomasza, Feliksa WRONKOWSKICH, Zofię, Jana, Mirosława JATCZAK

+ rodziców: Stefana, Genowefę CIEPLAK, brata Tadeusza CIEPLAKA, Stanisławę KUBIAK

+ Józefę, Stanisława ZASADZKICH, Józefa, Cecylię BUCZYŃSKICH

+ Adelę, Michała, Hanię PŁUCIENNICZAK, Mieczysławę, Apolinarego CZECH

+ Helenę, Tadeusza MARCZAK

+ Wiktorię, Michała SZADKOWSKICH

+ Irenę, Bolesława, Kazimierza POKORSKICH

+ Józefa, Mariannę, Ewę GRODZICKICH

+ Jana ŁUCZAKA

+ CR KRAKOSÓW

+ Mariannę, Jana SZADKOWSKICH

+ Barbarę, Zygmunta DZIWIRSKICH

+ Stanisława BAWEJA, Leokadię, Stefana SOBCZAKÓW

+ Teresę, Mariana SZYMCZAK, Władysława, Juliannę FAŁDZIŃSKICH

+ Józefa WĄSA, CR WĄSÓW, Krzysztofa PIETRZAKA

+ Danielę, Mariana, Zygmunta SZADKOWSKICH, Władysława, Władysławę, Andrzeja, Marka MIKOŁAJCZYK

+ Marię, Henryka PALCZEWSKICH

+ Piotra WOLSKIEGO, Teresę PAWLAK, dziadków: ŁUKASIKÓW i PAWLAKÓW

+ Idziego ZAROŚLAKA, CR ZAROŚLAKÓW i BRANIAKÓW

+ Zenona GORZKOWSKIEGO, CR GORZKOWSKICH, OLESIŃSKICH, OLSZEWSKICH

+ Henrykę, Aleksandrę, Marcina, Zdzisława PARTYKÓW

+ Czesława SIECZKOWSKIEGO, rodziców: Annę, Michała STOKFISZ

+ Kazimierza, Józefę PIASECKICH, Józefa, Bronisławę, Zygmunta, Tadeusza, Zofię, Józefa, Reginę PIASECKICH, Antoniego, Franciszkę, Helenę, Stefanię, Piotra, Antoniego, Zofię, CR ŁASKIEWICZÓW, Marię, Antoniego SOKOŁOWSKICH, Jana, Janinę, Tadeusza, Jerzego, CR ULANECKICH, ks. Ryszarda MARCINKA, Aleksandra, Marię, Józefa FIRMANTY, Henryka, Mariolę WĘGRZYN

+ Mariusza PAŁCZYŃSKIEGO, Jana KOMORKA, CR MIKOŁAJCZYKÓW i KOMORKÓW

+ Barbarę, Józefa KIKOSICKICH, Reginę, Jana DĄBROWICZÓW

+ Janinę, Władysława RYBICKICH, Marię, Mieczysława PISARSKICH

+ Adama SZADKOWSKIEGO, Bronisławę, Stanisława SZADKOWSKICH, Ewę, Józefa JEZIÓRSKICH, Marka DYMKIEWICZA

+ Mariannę, Stanisława, Władysławę, Michała, Mieczysława BAWEJ

+ Zofię, Kazimierza, Leszka, Stanisława, Mariana ALBIŃSKICH, Mieczysława PACZKOWSKIEGO, CR ALBIŃSKICH i KACPRZAKÓW

+ Tadeusza ALBIŃSKIEGO, Józefę SOLIŃSKĄ

+ Stefanię KOŁODZIEJSKĄ, Elżbietę, Piotra WLAZIŃSKICH, Jana, Stefanię KOŁODZIEJSKICH, Stanisławę PAWLIKOWSKĄ, Anielę FOLG, Mariannę KOŁODZIEJSKĄ, Antoniego PAWLIKOWSKIEGO, Sabinę, Mieczysława DERDZIKOWSKICH

+ Wacława, Helenę, Marię STASIAK

+ Helenę, Zygmunta TOMASZEWSKICH, Stanisławę KOZŁOWSKĄ

+ Helenę, Tadeusza, Jana WOJTCZAK

+ Adelę, Antoniego KAMIŃSKICH, Halinę, Czesława BERENT, Janusza JĘDRZEJCZYKA

+ Martę, Władysława KANAS, Małgorzatę, Stanisława MARCZAK

+ Romana, Jadwigę, Honoratę, Adama KUCHARSKICH

+ Czesławę, Mariana, Kazimierza, Władysława ZAJĄCZKOWSKICH, Tadeusza OLESIŃSKIEGO

+ Zofię KROKOS

+ rodziców: Bogumiłę, Bronisława IGNACZAKÓW, rodziców: Ludwika, Stanisławę WRÓBLEWSKICH, szwagrów: BARANOWSKIEGO i ODZIEMSKIEGO, Annę WRÓBLEWSKĄ

+ Stanisława, Teodozję JÓŹWIAK

+ Teresę, Henryka MACIEJEWSKICH, Andrzeja JÓZEFKOWICZA, Sławomira MACIEJEWSKIEGO, Anielę FRANKOWSKĄ

+ Teresę, Sylwestra GRODECKICH

+ Irenę, Ryszarda MILCZARSKICH, CR DUDZIAKÓW, BARTOSIEWICZÓW

+ Jarosława MILCZARKA

+ Józefa WALISZEWSKIEGO, Henrykę SZARWAS, Ryszarda WALISZEWSKIEGO

+ Helenę, Franciszka WALCZEWSKICH, Franciszkę, Stanisława WOLSKICH, Romana KOBACKIEGO

+ Zofię, Sylwestra ANTONIEWICZ, Janinę, Zbigniewa WAWRZYNIAK, Bronisławę, Józefa, Jana ŻAKOWIEC

+ Wiesławę, Karola SZADKOWSKICH

+ Wiesławę, Józefa KRÓL

+ Stanisława CIEŚLIŃSKIEGO

+ Stanisławę, Eugeniusza, Tadeusza DĄBROWICZ, Stanisławę, Józefa MAZUREK

+ Helenę, Eugeniusza WIĘCKOWSKICH, Artura, Andrzeja GODZIĘBSKICH, chrzestną Katarzynę KOWALSKĄ, Jana, Łukasza WIĘCKOWSKICH, Bronisławę, Karola ANDRZEJCZAKÓW, ks. Leona WALASZKA

+ rodziców ROJEWSKICH, Stefana MICHALAKA, Wiesławę, Romana BARTCZAKÓW, Stanisławę, Stanisława KRAKUSÓW, Mariana TKACZYKA i rodziców

+ Tadeusza, Stanisławę, Stanisława SZADKOWSKICH, Stanisława, Teresę, Michała ĆWIKŁA

+ Janinę, Mieczysława NALBERCZYK, Urszulę KOTLIŃSKĄ, Marię, Kazimierza KOTLIŃSKICH

+ Henrykę, Eugeniusza KRUSZYNA, Leona, Sabinę KWIATKOWSKICH

+ Zofię, Józefa, Stanisławę, Justynkę, Adasia RUTKOWSKICH

+ Feliksę, Eugeniusza STĘPCZYŃSKICH, Joannę, Romana KRAWCZYKÓW

+ Marka SMOLCZEWSKIEGO, CR SMOLCZEWSKICH

+ Sabinę, Teresę MAŁOLEPSZE

+ Marię JANAKOWSKĄ, CR JANAKOWSKICH, KORNACKICH, WDZIĘCZNYCH, BONAWENTURSKICH, PASTURCZAKÓW, PIASECKICH

+ Annę MICHALSKĄ, Irenę, Jana LEWANDOWSKICH, CR PILICHOWSKICH, WAWRZYNIAKÓW, DUSIO, BARTŁOMIEJCZAKÓW, ŻÓŁTOWŁOSÓW, GÓRNIKÓW, GÓRECZNYCH, WŁODARSKICH

+ Joannę, Czesława WRONIECKICH, CR WRONIECKICH i DURAJCZYKÓW, Zdzisława PIETRZAKA, CR PIETRZAKÓW, Zofię, Stefana JÓZEFOWICZ, Annę WELENC-RAKOWSKĄ, Jerzego, Stanisława WŁASZYŃSKICH

+ Mariannę, Franciszka KONWERSKICH, Stanisławę, Zofię, Adama DOMKE

+ Edwarda DĄBROWICZA, rodziców: Mariannę, Piotra KOTARSKICH

+ Adama DERDZIKOWSKIEGO, Mariannę, Stefana KULISÓW, CR PŁÓCIENNICZAKÓW

+ Edwarda, Mariannę, Andrzeja WALCZAKÓW

+ Annę, Leszka, Adama MIACZKOWSKICH, Mariannę, Helenę, Antoniego CICHACZÓW

+ Jana, Genowefę FILIPIAK, Romana, Czesławę TUROWSKICH, Elżbietę, Piotra OCZKOWSKICH, Antoniego, Jadwigę, Józefa SZLOZER

+ Edmunda MIACZKOWSKIEGO

+ Wandę KULIŃSKĄ, CR KULIŃSKICH, Pawła, Hannę, Wiesława JAKUBIAKÓW, Annę, Witolda JÓŹWIAKÓW

+ Jana, Sławka MARCINIAK, CR MARCINIAKÓW, Rajmunda, Mariannę OGONOWSKICH, CR OGONOWSKICH, Piotra ROGACKIEGO

+ Piotra, Zofię, Jana, Feliksę ANDRUSZKIEWICZ, Stanisława, Mariannę PIETRUSĘ, Antoniego, Marię KACZMAREK, Janinę POCHYLSKĄ

+ Leokadię, Wacława BĄK, Anetę, Krystynę, Adama ZAPIÓR, Karolinę LAGI, Stanisławę WOJCIECHOWSKĄ, Scholastykę TEKIELĘ, Eleonorę, Michała KLECKICH, Jana, Piotra WOJCIECHOWSKICH, Irenę, Waldemara, Małgorzatę BŁASZCZYK, Jadwigę BOBILEWICZ

+ Alinę, Henryka PALPUCHOWSKICH, Walentynę, Wincentego PALPUCHOWSKICH

+ CR MATCZAKÓW, STĘPNIAKÓW

+ Henryka RUTKOWSKIEGO, Mariannę, Andrzeja RUTKOWSKICH

+ Przemysława, Henryka ARKITA, Mariannę, Zdzisława BOŻEK

+ Tadeusza MIJASA, Annę, Wacława, Zdzisława, Mateusza, Konrada, Stanisławę, Dariusza MIJAS, Bronisławę, Romana, Ryszarda DZIUBAŁTOWSKICH, Ryszarda, Marcina, Dawida MORUZGAŁA

+ Marię KRUSZYNA, rodziców i Sabinę KRUSZYNÓW, dziadków BEDNARKÓW, Marka, Kamila GIEZGAŁÓW, Marię, Genowefę PIERZGALSKICH

+ CR SŁUPECKICH, MARCINIAKÓW, rodziców: Halinę, Stanisława MARCINIAKÓW, dziadków ZIENTALSKICH, Wandę, Romana KLUCZNYCH, Stanisława, Zofię BARZYKÓW, Mariannę TOMASZEWSKĄ, Grażynę MORGUT, Zdzisława ZAWADZKIEGO

+ Mieczysławę, Władysława GĄSIOROWSKICH, Józefa KOŁODZIEJ, Helenę, Józefa KOŁODZIEJÓW, Anielę, Marcina ORZEŁ

+ Krystynę PŁÓCIENNICZAK

+ Jana, Dariusza HARTWICH, Tomasza PRZYGODZKIEGO

+ Karolinę, Józefa SOBCZAK, Tadeusza MORDZAKA, dziadków PARANDYKÓW

+ Elżbietę, Wiesława STASIAKÓW

+ Jadwigę SWĘDROWSKĄ

+ rodziców KOZŁOWSKICH

+ Teresę, Janinę, Lucjana, Wiesława, Mariana MARCINIAKÓW

+ Zbigniewa GOSS, Józefa GRABSKIEGO

+ Mariana, Annę KRYSIAKÓW

+ Mariana, Janinę WOJTYSIAK

+ Zenona, Janinę, Arkadiusza KRÓLÓW, Tadeusza, Mariannę STOLARSKICH, Henryka DZIKOWSKIEGO

+ Bronisława, Bogumiłę IGNACZAK, Urszulę, Mariana, Marylę PIASECKICH, Mariannę, Jerzego DZIKOWSKICH

+ Alicję, Zygmunta STASZEWSKICH

+ Ireneusza ZAGÓRSKIEGO

+ Halinę, Zdzisława LEWANDOWSKICH

+ Władysława, Władysławę KUBIAK, Antoninę ROGOZIŃSKĄ

+ Helenę, Stanisława FUSS

+ Irenę, Stanisława BUŁHAK, Włodzimierza, Arnolda GRAUMAN

+ Lucjana, Czesławę KWIATKOWSKICH

+ Genowefę, Wacława JABŁOŃSKICH

+ Jadwigę, Rajmunda BARTCZAKÓW, CR BARTCZAKÓW i CZARNOCIŃSKICH, Grzegorza GÓRECZNEGO, CR GÓRECZNYCH

+ Janinę, Józefa, Wacława, Krzysztofa KONTOWICZÓW

+ Cecylię, Jadwigę, Tomasza BALEWSKICH, Gabrielę JĘDRZEJCZAK

+ Bogusławę, Janinę, Jana KŁOPOTOWSKICH, Anielę, Tomasza, Józefa, CR MARCINIAKÓW

+ Macieja, Helenę, Edwarda RAŻNIEWSKICH, Franciszkę, Mariannę, Krystynę, Jana, Józefa, Tadeusza ZWOLIŃSKICH, CR ZWOLIŃSKICH, RAŻNIEWSKICH, JABŁOŃSKICH, Krystynę SKÓRZEWSKĄ, dysze w czyśćcu cierpiące

+ Marię, Zygmunta WOLSKICH

+ Czesława ROJEWSKIEGO

+ Halinę, Jadwigę, Jana KORZUCHOWSKICH, Małgorzatę SAFANDOWSKĄ, Annę, Marka WAŚKOWSKICH, Stanisławę, Władysława ŚPIEWAK, Antoninę, Franciszka KORZUCHOWSKICH

+ Czesławę, Józefa MICHALSKICH, Janinę, Kazimierza POPIELARCZYKÓW

+ ks. Stanisława JURCZUKA, Eugenię WARDZIAK, Marka DAGNANA

+ CR GABRYCHOWICZÓW, Helenę MARCZEWSKĄ

+ Xsawerę, Weronikę, Bolesława NIEWIADOMSKICH

+ Mariannę, Józefa, Jana, Hendryka MAĆCZAKÓW, Marcjannę, Szczepana KANAS, Marię, Leonarda ŁAWNICZAK, Jadwigę, Sławomira, Władysława MAJTCZAKÓW

+ dziadków TERLECKICH, CR TERLECKICH, Alicję WRZESIŃSKĄ, Teresę, Jerzego, Jarosława, Mariusza SOBCZAKÓW

+ Wandę, Mirosława ZASADĘ

+ Annę BOBROWSKĄ

+ Stanisławę, Jana STAŃCZYKÓW, Ewę KRUSZYNIAK

+ Tomasza GINTER, Tomasza RAJEWSKIEGO

+ Anielę, Jana GAWRYSZEWSKICH, Elżbietę CHMIELECKĄ, Jana STEPANIUKA

+ Bronisławę, Józefa, Mariana WOJTCZAK

+ Sabinę, Mieczysława KOCZASKICH, Mariannę, Feliksa, Leszka TRZCIŃSKICH

+ CR FRĄTCZAKÓW, AMBROZIEWICZÓW

+ Stefana, Leokadię, Józefa SOBCZAKÓW, Grażynę, Henryka SMOLCZEWSKICH

+ Henryka KOLASIŃSKIEGO, jego rodziców: Mariannę, Józefa, rodzeństwo: Andrzeja, Ewę, Iwonę, Tadeusza

+ Eugeniusza MARCINIAKA, Leokadię, Józefa, Wacława DERDZIKOWSKICH, CR DERDZIKOWSKICH

+ Wandę, Kazimierza WALCZAKÓW, Jolantę SMAKOWSKĄ

+ Ryszarda FILIPIAKA

+ Kazimierza, Helenę, Tadeusza, Andrzeja ROSŁOWSKICH, Krystiana WUCKE

+ Halinę, Mariana MARCINIAK, Zofię WOLSKĄ, Stanisława, Stanisławę WIŚNIEWSKICH, Mieczysława WIŚNIEWSKIEGO, Stefana, Stefanię DOPIERALSKICH, Tadeusza SZARWASA, Kazimierę BIELECKĄ, s. Irenę NIEBRZYDOWSKĄ, Czesława SOBOLEWSKIEGO, dziadków MARCINIAKÓW

+ Mariolę ROMANOWSKĄ

+ Stanisławę, Bronisława KORPUT, Irenę, Władysława GARSTKÓW

 

Liczba wizyt: 6714 - dziś: 6