WYPOMINKI ROCZNE

Wypominki roczne 2021 – 2022

(aktualizacja 28.12.2021 – godzina 18.00)

Wypominki składane u ks. Artura

Módlmy się za:

 • + wnuczka, męża, teściów GOŁĘBIEWSKICH, rodziców, braci i siostry SIERAKOWSKICH
 • + Józefa, Józefa, Katarzynę, Urszulę KUCHARSKICH, Stefana, Irenę ROZE oraz wszystkich spoczywających na naszym cmentarzu
 • + Barbarę, Jana PACHLIŃSKICH, Marię, Stanisława ZACHMAC, Wiesława NOWAKA, Sabinę, Feliksa NOWAK
 • + Aleksandrę MAJEWSKĄ, Leokadię i Władysława MAJEWSKICH, Helenę i Andrzeja KRAJEWSKICH
 • + Mariannę, Józefa, Henryka, Jana MAĆCZAKÓW, Marię, Leonarda ŁAWNICZAK
 • + rodziców LANGNERÓW, Michała BIERNATA
 • + Mariolę KACZMAREK, Ireneusza, Krystynę JABŁOŃSKICH, Cecylię WITKOWSKĄ, Józefa OGRODOWCZYKA
 • + Janinę, Franciszka, Eugeniusza SOCHACKICH, Antoniego, Józefa JURCZYK
 • + Halinę i Ryszarda WESOŁOWSKICH
 • + Krystynę i Jana KOTARSKICH
 • + Czesława i Jarosława WOLSKICH, CR WOLSKICH
 • + Mariannę, Wiesława TOMCZAK, CR TOMCZAKÓW
 • + Edwarda, Mirosławę, Wiesława DURYS, CR DURYSÓW
 • + Leokadię, Antoniego BARTCZAK, Teresę, Stanisława JERSZYŃSKICH
 • + Bogdana KORALEWSKIEGO, rodziców KŁANIECKICH
 • + Stefana, Honorata, Zdzisława BUDNIAK, Krystynę PAWLAK
 • + Helenę, Henryka BOGUSŁAWSKICH, Zofię PAWŁOWSKĄ, Władysława KNOPPA
 • + Wandę i Mirosława ZASADA
 • + Ryszarda, Antoniego, Aleksandrę KANASÓW
 • + Rafała i Zygmunta SALAMON
 • + Jerzego SIDWĘ
 • + Kazimierę, Władysława i Wiesława RYBIŃSKICH, Cecylię, Antoniego i Józefa KACPROWICZ, Albinę, Jerzego i Józefa BARBURZYŃSKICH
 • + Helenę, Feliksa, siostrę, braci oraz CR PRZYGOŃSKICH, Franciszkę, Stanisława GAWRYSIAK, CR GAWRYSIAK i DRZEWAKOWSKICH
 • + Urszulę KOTLIŃSKĄ, rodziców Janinę i Mieczysława NALBERCZYKÓW, rodziców Mariannę i Kazimierza KOTLIŃSKICH
 • + Genowefę i Franciszka BŁASZCZYK, Henrykę, Janinę, Gabriela GŁÓWCZYŃSKICH, Jana ANTCZAKA
 • + Mariannę, Zygmunta, Ireneusza, Wiktorię, Antoniego BŁASZCZYKÓW, Mariannę LACH, Władysławę, Andrzeja SMOLCZEWSKICH
 • + Jadwigę KAWCZYŃSKĄ
 • + Stanisława RATAJSKIEGO, Apolonię, Michała, Józefa RATAJSKICH, Zofię, Henryka MAĆCZAKÓW
 • + Henryka OLESIŃSKIEGO, rodziców STRZELECKICH
 • + Mariannę, Józefa, Stanisława BARTCZAK, Józefa PŁÓCIENNICZAK
 • + Józefa, Andrzeja KOLASIŃSKICH, Ewę SMOLCZEWSKĄ, Iwonę NOWACKĄ
 • + CR KRAWCZYKÓW, STĘPCZYŃSKICH, SMOLCZEWSKICH, Marka SMOLCZEWSKIEGO
 • + Mariannę, Mirosławę, Bogdana KWAPISZ
 • + Mirosławę, Stanisława GAJDZIŃSKICH, Dorotę, Tadeusza CIEŚLACHOWSKICH
 • + CR GRALAKÓW i KUBICKICH
 • + Reginę, Stanisława, Grzegorza, Zofię GÓRECZNYCH, Leokadię, Czesława ZDANOWICZ, Jakuba SAWICKIEGO, Kazimierza, Zbigniewa, Adama MORUSGAŁA
 • + Adaminę, Kazimierza, Annę, Władysława BRANDEBURG, Barbarę, Jana HARTWICH
 • + Teresę, Juliana JĘDRZEJCZYK, Wacława RUTKOWSKIEGO, CR RUTKOWSKICH i JĘDRZEJCZAKÓW, Cecylię, Ireneusza BANASIAK
 • + Martę, Leonarda, Mariannę, Apolinarego PASTERSKICH
 • + Teresę, Sylwestra GRODECKICH, Stanisława, Stanisławę GRODECKICH
 • + Krystynę, Stanisława, Wojciecha ORZECHOWSKICH, CR ORZECHOWSKICH
 • + Mariannę RACZYŃSKĄ, Eugenię, Stefana BOJANOWSKICH, Urszulę, Jana HUNEK
 • + Władysławę, Zdzisława OLESIŃSKICH, Jadwigę, Eugenię, Jana MICHALSKICH, Janinę, Jerzego CIASTEK, Zenona DYRDOWSKIEGO
 • + Barbarę, Bogumiła MARCINIAKÓW
 • + Alinę, Stanisława SZTYGIEL, Zdzisławę, Henryka HARTWICH, Stanisławę, Józefa TOMCZAKÓW
 • + Jana, Franciszkę, Józefa, Tadeusza ZWOLIŃSKICH, Macieja, Helenę, Edwarda RAŻNIEWSKICH, CR ZWOLIŃSKICH, JABŁOŃSKICH, RAŻNIEWSKICH oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 • + rodziców: Kazimierza i Zofię SADOWSKICH, Kazimierza i Zofię SZCZYGIEŁ, dziadków: SUPRYKA i ADAMIAKÓW, siostrę Wiesławę z rodziną
 • + Janinę, Ryszarda, Helenę BRODA, CR LACH
 • + Zofię, Jana JĘDRZEJCZAK, Reginę, Stanisława KRAWCZYK
 • + Ireneusza ZAGÓRSKIEGO
 • + Helenę i Stanisława FUSS
 • + Bogusławę i Bogusława ANDRZEJCZAKA
 • + Wandę KULIŃSKĄ, CR KULIŃSKICH, Pawła JAKUBIAKA
 • + Zenona, Alinę, Cecylię JÓŹWIAK, Ryszarda WALSZEWSKIEGO
 • + Edwarda, Aurelię, Stanisława JANKOWSKICH
 • + Mieczysławę, Władysława GĄSIOROWSKICH, Józefa KOŁODZIEJ, Helenę, Józefa KOŁODZIEJ, Anielę, Marcina ORZEŁ
 • + Mariolę ROMANOWSKĄ
 • + Janinę, Mariana WOJTYSIAK
 • + Stanisława KOŁODZIEJCZAKA
 • + Halinę, Zdzisława LEWANDOWSKICH
 • + Władysława ANTCZAKA, rodziców: Tadeusza, Wiktorię WOLAK
 • + CR MAŁOLEPSZYCH
 • + Józefa, Wiesławę KRÓL
 • + Bronisława, Bogumiłę IGNACZAK, Mariana, Urszulę, Marylę PIASECKICH
 • + Adama SZADKOWSKIEGO, Bronisławę, Stanisława SZADKOWSKICH, Ewę, Józefa JEZIÓRSKICH
 • + Wawrzyńca, Krzysztofa, Waldemara, Edmunda MIACZKOWSKICH, Jadwigę, Józefa LATECKICH
 • + Cecylię, Jadwigę, Tomasza BALEWSKICH, Gabrielę JĘDRZEJCZAK
 • + rodziców: Helenę, Zygmunta TOMASZEWSKICH, babcię Stanisławę KOZŁOWSKĄ
 • + Ryszarda FILIPIAKA
 • + Jerzego BORUCKIEGO
 • + rodziców ROJEWSKICH, Stefana MICHALAKA, Wiesławę, Romana BARTCZAKÓW, Stanisławę, Stanisława KRAKUSÓW, Mariana TKACZYKA z rodzicami
 • + Antoniego, Adelę KAMIŃSKICH, Czesława Halinę BERENT, Janusza JĘDRZEJCZYKA
 • + Helenę, Jana DĄBROWICZ
 • + Krystynę PŁÓCIENNICZAK
 • + Janusza KORZUCHOWSKIEGO, Elżbietę, Kazimierza JAWORSKICH, Mariannę, Edmunda MICHALAKÓW, Józefa MICHALAKA, Wandę SZWEDKOWSKĄ
 • + Tadeusza OLESIŃSKIEGO
 • + Władysławę, Władysława KUBIAK, Antoninę ROGOZIŃSKĄ
 • + Arnolda, Włodzimierza GRAUMAN, Irenę, Stanisława BUŁHAK
 • + Stanisławę, Józefa JANAKOWSKICH, Annę, Zygmunta STAWICKICH, Jerzego PERLIŃSKIEGO, Barbarę JANAKOWSKĄ, Wiesława OBIDZIŃSKIEGO
 • + Stanisławę, Zofię, Józefa, Justynkę, Adasia RUTKOWSKICH
 • + Irenę, Ryszarda MILCZARSKICH, CR DUDZIAKÓW i BARTOSIEWICZÓW
 • + Zdzisława KRASZEWSKIEGO, Mirosławę, Józefa TOMES
 • + Stanisława CIEŚLIŃSKIEGO
 • + Mieczysława, Alicję JASIŃSKICH
 • + CR OTTO
 • + Krzysztofa, Adama KRYSIAKA, Władysławę, Stefana KRYSIAK, Janinę, Kazimierza KIKOSICKICH
 • + Stanisławę, Józefa FUS, Władysławę, Władysława JĘDRZEJCZAK z rodzicami
 • + Annę ROSIAK, Kazimierza TOMCZAKA
 • + Teresę, Mariana SZYMCZAKÓW, Juliannę, Władysława FAŁDZIŃSKICH
 • + Danielę, Mariana SZATKOWSKICH, Władysławę, Władysława MIKOŁAJCZYK, Andrzeja, Marka MIKOŁAJCZYK
 • + Teresę, Janinę, Lucjana, Wiesława, Mariana MARCINIAK
 • + Kamilę, Leszka KARASIEWICZÓW
 • + CR JANAKOWSKICH, PASTURCZAKÓW, BONAWENTURSKICH, KORNACKICH
 • + Wiesławę, Karola SZADKOWSKICH
 • + Pawła BIELECKIEGO, Sabinę, Jana WALCZAKÓW
 • + Mariannę, Józefa GRODZICKCIH
 • + Stanisława, Bogusławę PILATOWICZ
 • + Jana, Bogusława LEWANDOWSKICH, Stefanię, Feliksa LEWANDOWSKICH
 • + Helenę, Stanisława KACPRZAKÓW, Henryka SZYMCZAKA, Stanisławę, Adama JÓŹWIAKÓW, Reginę, Józefa PAWLAKÓW
 • + Stanisławę, Bronisława KORPUT, Irenę GARSTKĘ
 • + Dariusza, Emila HARTWICH, Zygmunta MATUSIAK
 • + CR JANAKOWSKICH i BŁASZCZYKÓW
 • + rodziców i CR SŁUPECKICH i MARCINIAKÓW, Halinę, Stanisława MARCINIAK, CR ZIENTALSKICH, Wandę, Romana KLUCZNYCH, Stanisława BAŻYKA, Mariannę TOMASZEWSKĄ, Grażynę MORGUT, dusze w czyśćcu cierpiące
 • + Zygmunta SZTORCHA, Leokadię, Stanisława FRĄTCZAKÓW
 • + Stanisławę, Eugeniusza, Tadeusza DĄBROWICZ, CR GRALAKÓW, MIELCARZY, Józefa MAZUREK
 • + Leonarda, Dorotę BIELICICH, CR WOLSKICH, BIELICKICH, NOWAKOWSKICH
 • + Mariannę, Jana SZADKOWSKICH
 • + Andrzeja i CR JÓZEFKOWICZ, Teresę, Henryka, Sławomira MACIEJEWSKICH, dziadków JASIŃSKICH, MACIEJEWSKICH, GRUDOWSKICH, JÓZEFKOWICZ, Anielę FRANKOWSKĄ
 • + Helenę, Aleksandra, Teresę, Stanisława KUBIAKÓW
 • + Dariusza, Henryka, Mariannę WIŚNIEWSKICH, Józefa, Natalię SZCZEPANIAKÓW, Bolesławę RADWAŃSKĄ
 • + Reginę, Józefa JĘDRYKÓW, Andrzeja ŁUKASIK
 • + Sylwestra STASIAKA, dziadków STASIAKÓW i ZAGROSIKÓW
 • + Leokadię, Józefa, Wacława DERDZIKOWSKICH, Eugeniusza MARCINIAKA
 • + Adelę, Michała, Hanię PŁUCIENNICZAK, Apolinarego, Mieczysławę CZECH
 • + Jana, Wiesławę ALBIŃSKICH
 • + Jana MATCZAKA, Władysławę, Józefa STĘPNIAKÓW
 • + Teresę TOMCZAK, Zbigniewa i CR CICHACZÓW
 • + Mariana, Antoninę PIETRZAK
 • + CR BALASIEWICZÓW, GAWROŃSKICH, NOWAKÓW
 • + Jadwigę, Antoniego ZAJĄC, Stanisławę, Polikarpa SZYMANOWSKICH, Jana, Stefana, Aleksego SUSKICH, Stanisławę, Stanisława OSIEWICZ, Barbarę ADAMSKĄ, dusze w czyśćcu cierpiące
 • + Piotra WOLSKIEGO, Teresę PAWLAK, Helenę, Kazimierza WOLSKICH
 • + Józefę, Stanisława ZASADZKICH, Cecylię, Józefa BUCZYŃSKICH
 • + Romana KOSIORKA, Józefa GOLISA, Zofię, Franciszka CHLEBNYCH, Zygmunta KRYSZTOFIAKA, Andrzeja WALCZAKA
 • + Antoniego, Feliksę, Józefa, Tadeusza NOWACKICH
 • + Wiesława BARTOSZEWSKIEGO, CR BARTOSZEWSKICH i TERLECKICH, Jana, Helenę PODKOMORZY, CR ADACHÓW
 • + Tadeusza, Stanisławę, Stanisława SZADKOWSKICH, Michała, Stanisława ĆWIKŁA
 • + Franciszkę KŁOPOTOWSKĄ, Eugeniusza, Zbigniewa FORCZMAŃSKICH, Jarosława KIELER, Bogdana KOZŁOWSKIEGO
 • + Helenę, Eugeniusza, Jana, Łukasza WIĘCKOWSKICH, Artura, Bronisławę, Karola ANDRZEJCZAK, chrzestną Katarzynę KOWALSKĄ, Ks. Leona WALASZKA
 • + Mirosława ŚWIĄTCZAKA, Barbarę WALCZAK, Franciszka, Mariannę URBAŃSKICH, Kazimierza, Mariannę ŚWIĄTCZAK
 • + Jana, Mariannę KOŁODZIEJSKICH, Stanisławę, Antoniego, Ryszarda, Jadwigę PAWLIKOWSKICH, Piotra, Elżbietę WLAZIŃSKICH, Kazimierza, Barbarę, Anielę FOLG, dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, zmarłych kapłanów posługujących w naszej parafii oraz w parafii Woźniaków

 

Wypominki składane u ks. proboszcza

Módlmy się za:

 • + Jerzego Sidwę
 • + Henryka Ślusarczyka, Pawła Walczaka Macieja Rażniewskiego
 • + Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 • + Bogusławę Janinę Jana Kazimierza Kłopotowskich C.R. Kłopotowskich
 • + Anielę Tomasza Józefa C.R. Marciniaków
 • + Henryka Koczaskiego Bernarda Krzyżanowskiego Elżbietę Kałużę
 • + Edwarda Dąbrowicza za rodziców Mariannę Piotra Kotarskich
 • + Tadeusza Zawadzkiego Jolantę Andrzeja Czerwińskich
 • + Bronisławę Jerzego Olesińskich
 • + Mirosława Stanisławę Władysława Śliwińskich
 • + Tadeusza Ratajskiego i rodziców Kaweckich
 • + Mariana Janinę Nowickich Eugeniusza Helenę Manikowskich
 • + Barbarę Dziwirską
 • + Jana Łuczaka
 • + Helenę Władysława Kubiaków
 • + Izydora Ewę Wincentego Chojnackich
 • + Teresę Jana Wiśniewskich Feliksę Andrzeja Grzegorza Spychałów
 • + Józefę Józefa Kołodziejskich Franciszkę Pietrzak Mieczysława Jóźwiaka
 • + Sylwestra Barbarę Marię Jerzego Kosmalskich
 • + Alojzego Stokfisza Wojciecha Janinę Bartczak Jerzego Glicza Sławomira Śpiewaka Jerzego Bartczak
 • + Antoniego Wiktorię Szymczak Stanisława Sipińskiego Jadwigę Adrianowską
 • + Tadeusza Miziołka Genowefę Władysława Roszczyków Bronisławę Konstantego Miziołków
 • + Adriana Woźniaka
 • + Edwarda Kandybowicza C.R. Kandybowicz Franciszkę Jana Swędrowskich
 • + Stanisława Halinę Cegłowskich Antoniego Katarzynę Gertrudę Wojciecha Matrasów
 • + Zenobię Piotrowską
 • + Józefa Pawłowskiego teściów Pawłowskich rodziców Kłodawskich Władysławę Karolczyk
 • + Albinę Martę Zdzisława Szulców Stanisławę Stanisława Mariannę Józefa Czajkowskich Helenę Kazimierę Józefa Sochackich Zdzisławę Sławomira Duszyków
 • + Marka Karwackiego Ryszarda Karwackiego rodziców Dębskich i Karwackich
 • + Elżbietę Chmielecką Jana Anielę Gawryszewskich Jana Stepaniuka
 • + Dominikę Mariusza Kłopotowskich rodziców Kłopotowskich C.R. Urbaniaków dziadków Krawczyków
 • + Teresę Kaczorowską rodziców Kaczorowskich i Stawickich
 • + Krzysztofa Wielkopolana Mariannę Wacława Bartosiewiczów
 • + Annę Reginę Bobrowskie
 • + Wiesławę Witkowską Bolesława Kazimierę Henryka Kolasińkich
 • + Czesławę Kubiak Władysława Zofię Kubiak Jadwigę Mierczyńską
 • + Mariannę Stanisława Władysławę Michała Mieczysława Bawej
 • + Jana Katarzynę Rybickich
 • + Henryka Stanisławę Bawej
 • + Zbigniewa Kazimierza Stanisława Pląskowskich
 • + Czesławę Józefa Michalskich Janinę Kazimierza Popielarczyków
 • + Sylwestra Smolczewskiego
 • + Alicję Zygmunta Staszewskich Jerzego Kucharskiego Helenę Tadeusza Wojciecha Kacprowicz
 • + Jana Krystynę Bronk
 • + Tomasza Przygodzkiego
 • + Zdzisława Czesławę Knopp
 • + Rodziców Kozłowskich
 • + Rodziców Ignaczaków Bogumiłę Bronisława Stanisławę Ludwika Wróblewskich Stanisława Odziemskiego Stanisława Baranowskiego
 • + Kazimierza Helenę Tadeusza Andrzeja Rosłowskich Krystiana Wucke
 • + Barbarę Jana Pachlińskich
 • + Sarę Wielkanowską Adriana Czekaj
 • + Helenę Władysława Bednarków Feliksę Mariana Zduńczyków Bogdana Bednarka
 • + CR Opasińskich
 • + Teresę Tadeusza Nalberczyków Leokadię Ksawerego Leszka Błaszczyków
 • + CR Kaźmierczaków Florczaków
 • + Annę Michała Stokwiszów Czesława Sieczkowskiego Stanisława Tadeusza Tomczaka Walentynę Czesława Bogumiłę Murakowskich
 • + Irenę Jana Konstancję Wojciecha Lewandowskich Annę Michalską CR Plichowskich Wawrzyniaków Elżbietę Tadeusza Górlików Wandę Bartłomiejczak CR Żółtowłos Irenę Edwarda Włodarskich
 • + Lucjana Kwiatkowskiego Czesławę Kwiatkowską
 • + Leokadię Adolfa Grodeckich Dziadków Grodeckich i Miaczkowskich
 • + Czesława i rodziców Jędrzejczaków
 • + Reginę Józefa Cichacz Stanisławę Stefana Wojciechowskich Lucynę Stefana Piszczałkowskich
 • + Barbarę Sylwestra Florczak
 • + Mariana Lewandowskiego rodziców Lewandowskich Józefa Zbońkowskiego
 • + Bolesława Filomenę Kołodziejskich Marka Krzysztofa Stefana Irenę Olesińskich
 • + Eugenię Eugeniusza Opasiak Genowefę Bolesława Kwiatkowskich Wiktorię Zygmunta Daneckich Irenę Marzec
 • + Jana Banasiak rodziców teściów Annę Szymczak
 • + Zuzannę Kazimierza Wesołowskich Czesława Kurantkiewicza
 • + Mariannę Tadeusza Charłazińskich Leokadię Władysława Albińskich Elżbietę Pokorską Mariusza Zdzisława Herłazińskich Mariannę Mieczysława Helenę Maciejewskich Hieronima Eugeniusza Kikosickich
 • + Jana Anielę Gawryszewskich Elżbietę Chudecką Jana Stepaniuka
 • + Wojciecha Jarosława Wieczorek rodziców Wieczorków Władysława Kucharskiego rodziców Kucharskich Annę Bednarek
 • + Kazimierza Bartoszewskiego Bronisława Jana Trzaskalskich Jana Natalię Tadeusza Wiktorię Józefa Bartoszewskich Józefa Ignacego Koczaskich Leokadię Jana Anielę Stanisława Olesińskich CR Bartoszewskich Trzaskalskich Olesińskich Koczaskich Kapłanów i Siostry Zakonne posługujące w naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące
 • + Stefana Rychłowskiego
 • + Mariannę Katarzynę Józefa Franciszka Konwerskich Stanisławę Zofię Adama Domke
 • + Aleksego Marciniaka Kacpra Konstancję Leokadię Wawrzyniak Grażynę Marciniak-Morgut Janusza Morgut
 • + Annę Józefa Janinę i dziadków Bawej Stanisława Śliwińskiego Helenę Stanisława Józefa Kucharskich
 • + Teodora Mariannę Wolniewskich Mariannę Edwarda Szadkowskich Czesławę Józefa Olkiewiczów Barbarę Piotrowską Jadwigę Kowalską Beatę Gołoś
 • + Janinę Lucjana Marka Rosińskich Adama Marczyka
 • + Wiesławę Baran CR Baranów i Wnuczków
 • + Henryka Derdzikowskiego dziadków Marciniaków
 • + Włodzimierza Roberta Stanisława Jana Koczarskich
 • + Jana Okowskiego
 • + Stanisława Maciejewskiego CR Maciejewskich Rączkowskich Teresę Stanisława Frontczaków CR Frontczaków
 • + Piotra Suskiego Witolda Stanisławę Włodzimierza Zbigniewa Suskich Sławomira Teresę Derdzikowskich Mariannę Stanisława Radosława Grażynę Pietrzak
 • + Tadeusza Mijas
 • + Sabinę Adama Wojciechowskich Bogdana Wojciechowskiego
 • + Jadwigę Stańczyk CR Stańczyków i Nurkiewiczów Stanisławę Hyzowską i rodziców
 • + Irenę Romana Henryka Ćwiklińskich Jana Radomskiego Barbarę Podwójską
 • + Mariannę Konstantego Szadkowskich Krystynę Adama Kobacińskich
 • + Annę Ludwika Łapko Czesława Jana Cezarego Trzaskalskich
 • + Janinę Kazimierza Łuczaków Tomasza Helenę Koczaskich Adama Mariannę Łuczaków Stefana Irenę Koczaskich
 • + Annę Leszka Adama Miaczkowskich Mariannę Helenę Antoniego Cichaczów
 • + Iwonę Szymczak Zuzannę Cezarego Stelmachowskich
 • + Marię Kruszyna Mieczysława Zygmunta Zygmusia Bednarków Kamilka Marka Giezgała Mieczysława Kochanowskigo
 • + Jadwigę Halinę Kożuchowską Małgorzatę Safandsowską Annę Marka Aleksandra Waśkowskich CR Kożuchowskich Śpiewak Izydorczyk Magdziarz Czesława Rojewskiego
 • + Teodora Kłopskiego Cecylię Stanisława Wiesława Matczak Helenę Wojtczak Wiktorię Olczak
 • + Kamilę Mariana Kacprzak Mariannę Mariana Wojciechowskich brata Sławomira
 • + Mariannę Helenę Ignacego Nowackich Józefa Grabowskiego
 • + Krzysztofa Henryka Wlazińskich Weronikę Czesława Sztraj Mirosławę Stanisława Wlazińskich
 • + Rodziców Szałańskich brata Jerzego i Andrzeja rodziców Cybułków Katarzynę Władysława Brewińskich
 • + Stanisławę Andrzeja Komorowskich i rodziców
 • + Bolesława Łazińskiego Sabinę Kazimierza Wysockich
 • + Rodziców Trzcińskich i Koczaskich
 • + Genowefę Zdzisława Pawlak Genowefę Władysława Pawlak Katarzynę Michała Pawlak
 • + Rodziców Stasiaków i Błaszczyków
 • + Jadwigę Antoniego Szlozer Józefę i Edmunda Szlozer Rozalie Stanisława Łozińskich Janinę Władysława Kurantkiewicz
 • + Zofię Stanisława Arkita Jadwigę Dariusza Zabłockich dziadków Górskich i Arkitów Mariannę Henrykę Aleksandra Zbigniewa Feliksa Rudnickich dziadków Orzechowskich i Rudnickich
 • + Jadwigę Czesława Dzikowskich dziadków Dzikowskich i Zakrzewskich Janinę Zygmunta Grabskich dziadków Grabskich i Kacprzaków
 • + Anastazję Józefa Banasiaków dziadków Banasiaków i Roszczyków Annę Eugeniusza Matusiaków dziadków Matusiaków i Prądzyńskich
 • + Zbigniewa Madalińskiego Jarosława Czesława Bolesławę Milczarek
 • + Władysławę i Władysława Główczyńskich
 • + Kazimierza Jerzego Jana Piotra Główczyńskich Wandę Marczak
 • + Stanisława Reginę Jana Cichacz
 • + Bożenę i Tadeusza Ratajskiego
 • + Jolantę Mariana Makowskich
Liczba wizyt: 4564 - dziś: 2