23 lipca 2024

Intencje mszalne

Sobota, 20 lipca

07.00 – + Krystynę Mich-Nasińską, Konrada Nasińskiego, Kazimierę Mich – int. od rodziny

18.00 – + Czesława Węglarka, rodziców Annę i Wacława

Intencje mszalne
od  21 do 28 lipca 2024 roku 
XVI Niedziela zwykła – 21 lipca (III niedziela miesiąca)
07.00 –   Za Parafian

09.00 – + Halinę Opasińską

10.30 – + Małgorzatę Błaszczyk w 3 r. śm., Jerzego Błaszczyka w 35 r. śm.

12.00 –   Msza św. zbiorowa

– o zdrowie i Boże bł. dla Henryka w 70 rocznicę urodzin

– o Boże błogosławieństwo i bezpieczeństwo w parafialnym wyjeździe na spływ kajakowy

 

+ Annę, Kazimierza Borkowskich

+ Elżbietę, Tadeusza Górnik, CR Górecznych, Górników

+ Martę Kanas (im.), Władysława Kanasa, dziadków Kanasów i Włodarczyków – int. od córki Mirosławy z rodziną

+ Kazimierę Szczodrowską w 15 r. śm., Mariana Szczodrowskiego, Dariusza Kruszyńskiego

+ Krzysztofa Sztorcha

+ Czesławę Pietrzak – int. od rodziny Pałasińskich i Matusiaków

+ Jerzego Kaszyńskiego – int. od chrześniaczki Natalii z mężem Andrzejem i z dziećmi

+ Mariana Nowakowskiego – int. od Beaty Zduńczyk z rodziną

+ Mariana Nowakowskiego – int. od żony

+ Stanisława Michalaka (ur.)

+ Oskara Komorka – int. od chrzestnej z rodziną

+ Władysława Jasińskiego w 3 r. śm., Alicję, Marka Jasińskich

+ Annę Olejniczak (im.) – int. od córek

+ Łukasza Włodarczyka (ur.) – int. od narzeczonej Mai i syna Kuby

+ Danutę Kołodziejską – int. od siostry z rodziną Duczyńskich

+ Zbigniewa Kaweckiego

+ Marię Hartwich – int. od Kamili z mężem Rafałem

17.15 –    Wystawienie N. Sakramentu, Koronka i Różaniec

18.00 – + Stefanię, Stanisława Gryglewskich

Poniedziałek, 22 lipca – Święto św. Marii Magdaleny

07.00 – + Marię Hartwich – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – + Jerzego Kaszyńskiego – int. od Zarządu i Pracowników ZUK i Rady Nadzorczej

Wtorek, 23 lipca – Święto św. Brygidy

07.00 

18.00 – + Wacławę Mikołajczyk – int. od koleżanek Położnych

Środa, 24 lipca – Wspomnienie św. Kingi

07.00 

10.00 – Pogrzeb + Józef Kuliński l.76 Kajew

17.15 –    Wystawienie N. Sakramentu, Koronka i Różaniec

18.00 –  Nowenna do M.B. Nieust. Pomocy i Msza św. zbiorowa

– za Parafian i Gości, – o pokój na Ukrainie, – o powołania

– o zdrowie i potrzebne łaski dla Maksymiliana, Marianny, Joanny, Doroty i ich rodzin

– o zdrowie i Boże bł. dla Anny (im.), Pawła i Jerzego

– dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. dla rodziny

– Bogu znanej intencji

 

+ Zbigniewa, Kazimierza, Stanisława, Annę, Aleksandra Pląskowskich

+ Annę Bińkowską – int. od męża i dzieci

+ Tadeusza Jackowskiego, Mariusza Misiaka, Tadeusza Zwolińskiego, Eugenię Siekierę, Grzegorza Mikołajczyka, Pawła Olejniczaka, Ewę Sieradzką, Barbarę Jakubowską,

Mariannę Wujcik, Arkadiusza Czekałę, Bernardę Szajewską i Kazimierza Pięcka

Intencje od uczestników pogrzebu – + Janinę Lipnowską, + Andrzeja Pokorskiego, + Mariannę Wojtczak, + Annę Cichacz

Czwartek, 25 lipca – Święto św. Jakuba Apostoła

07.00 

18.00 – + Annę, Zygmunta Stawickich, CR Stawickich, Paczkowskich, Barbarę Janakowską

Piątek, 26 lipca – Wspomnienie św. Joachima i Anny

07.00 – + Annę Jarosińską (im.) – int. od córki z mężem i wnuka Mariusza

18.00 – + Adama Derdzikowskiego w 7 r. śm.

Sobota, 27 lipca

07.00 – + Tadeusza Andrzejczaka w 12 r. śm.

16.30    Ślub – Łukasz i Inga

18.00 – + Krzysztofa, Rajmunda, Mariannę Zwierzchowskich

XVII Niedziela zwykła – 28 lipca (IV niedziela miesiąca)
07.00 –   Za Parafian

09.00 – + rodziców Gryglewskich, Alinę Kaniewską

10.30 – + Małgorzatę, Stanisława Marczak, CR Marczak i Eizychart

12.00 – + Zdzisławę Hartwich w 3 r. śm., Henryka Hartwich w 14 r. śm.

17.15 –    Wystawienie N. Sakramentu, Koronka i Różaniec

18.00 – + Jana Olkowskiego w 17 r. śm.

W minionym tygodniu zostali pochowani: + Janina Lipnowska l.72, Kutno (Jan Chrzciciel),

+ Andrzej Pokorski l.67 Kutno (Jan Chrzciciel), + Anna Cichacz l.90 Krośniewice,

+ Marianna Wojtczak l.93 Krośniewice

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

W minionym tygodniu zostali ochrzczeni: Jan

W minionym tygodniu ślubowali:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Liczba wizyt: 187715 - dziś: 54