23 lipca 2024

O Różańcu – Czy wiesz że…

Ciekawostki na temat Różańca

1.Matka Boska objawiła się w portugalskiej Fatimie sześć razy w 1917 roku. Ostatnim jej objawieniem był zaś wspaniały cud słońca. W obliczu tych okoliczności Matka Boża ujawniła trójce dzieci swe imię ,,Matka Boża Różańcowa”.
2.Ulubiona modlitwa wielu świętych. Na początku swego pontyfikatu Święty Papież Jan Paweł II powiedział, że Różaniec był jego ulubioną modlitwą. Święty Franciszek Salezy mówił zaś: „Poprzez tę modlitwę rozwijamy się, wzrastamy i poznajemy nowe horyzonty. Różaniec jest modlitwą bardzo pożyteczną o ile jest właściwie odmawiany”. U świętego Ludwika Grignion de Montfort znajdujemy takie zdanie: „Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana: to jest twierdzenie, które podpisuję swoją krwią”. Święty Maksymilian Kolbe pisał natomiast: „Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec święty. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei”. A to tylko oczywiście niektóre z licznych świadectw świętych Kościoła.
3.Różaniec to modlitwa biblijna. Różaniec jest zarówno modlitwą biblijną jak i medytacją mającą swe źródło w Biblii. Pamiętają o tym katolicy, a powinni również protestanci, którzy nierzadko powołują się przecież wyłącznie na Pismo Święte.
4.Różańcowy Papież. Papież Leon XIII (1878-1903), wśród licznych tytułów jakie nosił, jest również znany jako „Papież Różańcowy”. W miesiącu wrześniu, przez sześć lat, ten wspaniały Papież pisał krótkie encykliki poświęcone Różańcowi Świętemu – jakże bardzo musiał on kochać Różaniec i jak mocno zachęcać ludzi by się na nim modlili!
5.Różaniec i podobieństwo do człowieka. Święty Louis de Montfort porównuje Różaniec do złożonej natury człowieka. Istota ludzka ma zarówno ciało jak i duszę, podobnie jak Różaniec Święty. Ciało Różańca stanowią modlitwy słowne; duszę z kolei kontemplacja tajemnic Różańca. Wymodlony i kontemplowany Różaniec jest niezwykle ważną, ale też potężną modlitwą.
6.Różaniec i morskie zwycięstwo. Zwycięstwo w słynnej bitwie morskiej pod Lepanto z XVI w. jest przypisywane błaganiom świętego Papieża Piusa V do wiernych, by modlili się na Różańcu. I rzeczywiście doszło do zmiany kierunku wiatrów, szala zwycięstwa się przechyliła i flota katolików rozbiła flotę muzułmanów – ogromne zwycięstwo, które zmieniło bieg historii. Dzień 7 października został ustanowiony liturgicznym Świętem Matki Bożej Różańcowej – aby upamiętnić różańcowe zwycięstwo pod Lepanto.
7.Czynnik czasu. Wiele osób uskarża się, że nie ma czasu na codzienną modlitwę, nie mówiąc już o modlitwie różańcowej. A przecież w czasie jednego odcinka opery mydlanej lub innego serialu telewizyjnego (60 minut) można odmówić cztery Różańce! Pozwólmy więc, by Jezus i Maryja oraz modlitwa stały się centrum naszego życia!
8.Święty ojciec Pio. Ten wielki współczesny święty upierał się, by jego duchowe dzieci posiadały nawyk modlenia się na Różańcu codziennie. Spróbujmy podążać za radami wielkich świętych: to pomoże nam osiągnąć Niebo, by przebywać z Matką Bożą jako Królową i Panem Jezusem jako Królem. Wielki czciciel Maryi święty Ojciec Pio mawiał: „Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”.

9.Mistyczna Róża. Poeta Dante przedstawia Maryję jako „Mistyczną Różę”. Juan Diego gromadzi róże, które Matka Boża zamawia własnymi rękoma. Najcenniejszą różą jaką możemy ofiarować Matce Bożej jest Różaniec. Każde Zdrowaś Maryjo jest różą wysłaną do Nieba, która wypełnia Matkę Bożą ogromną radością.

Patrycja z Krośniewic

10 października 2020

Znaczenie duchowe różańca
Różaniec jest modlitwą maryjną, bo modląc się, jednoczymy się w duchu świętych obcowania z Matką Bożą. Razem z Nią trwamy w obecności Bożej i kontemplujemy Jezusa Chrystusa, przez co różaniec nabiera charakteru chrystologicznego. Zatem Maryja jest naszą pośredniczką i przewodniczką wiary w tajemnice zbawienia. Jest niedoścignionym wzorem w kontemplacji Jezusa. „Różaniec – jak pisze bł. Bartłomiej Longo – jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna”. To uporczywe wołanie do Maryi, wyrażone przez wielokrotne powtarzanie modlitwy Zdrowaś Maryjo, jest odzwierciedleniem wołania dziecka: „mamo” i wyraża bezgraniczną ufność i miłość. Celem modlitwy różańcowej jest zatem rozważanie wydarzeń z życia, działalności, męki i chwały Jezusa i Maryi, połączone z powtarzaniem określonych modlitw. „Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani (Mt 6,7)” – pisze Paweł VI. Dlatego tak ważne jest, aby uzyskać pełnie, współistnienie ciała z duszą, modlitwy ustnej z myślną. Pomocą w tym ma być właśnie łańcuszek, różaniec.

Martyna Krośniewice

15 niesamowitych ciekawostek o różańcu

Różaniec to ukochana modlitwa katolików na całym świecie. Przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawostek na temat jej powstania. Okazuje się też, że można zalecić różaniec chorym na serce!

 1. Pierwowzorem różańca był psałterz.Modlitwata polegała na odmówieniu 150 psalmów. Ponieważ nie wszyscy byli w stanie to zrobić, psalmy zastąpiono najpierw modlitwą Ojcze nasz, a później Zdrowaś Maryjo.
 2. Różaniec to po łacinie rosariumi oznacza wieniec z mistycznych róż składanyMatce Bożej.
 3. Starożytni Rzymianie i Grecy składali bóstwomwieńce z róż. Pierwsi chrześcijanie zabierali nocą te wieńce i za każdą z tych róż odmawiali modlitwę za dusze męczenników.
 4. Odmawianie modlitwy różańcowej upowszechnił świętyDominik. W 1214 roku miał otrzymać różaniec od Matki Bożej jakopomoc w walce z herezjami.
 5. „Różaniec” i „koronka różańcowa” to nie to samo. Na koronce odmawiamy jedną część różańca. Natomiast różaniec to wszystkie części.
 6. Święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, zostało ustanowione w dniu zwycięstwa podLepanto. Pomyślny wynik bitwy przypisano modlitwie różańcowej zanoszonej przez papieża Piusa V i wiernych.
 7. Papież Leon XIII poświęcił różańcowi aż 11 encyklik. I to on właśnie ogłosił październik miesiącem różańcowym.
 8. Od 1478 roku do dziś papieże ogłosili ponad200 dokumentów o różańcu.
 9. Matka Boża podczas objawień w Lourdes iFatimie zachęcała do odmawiania różańca tłumacząc, że prowadzi on do zbawienia i uświęcenia.
 10. Jednym z największych arcydzieł literatury duchowej na temat różańca jest Tajemnica Różańcaśw. Ludwika de Marii Grignion de Montfort.
 11. W 1620 roku dominikanin Tymoteusz Ricci wprowadził zwyczaj odmawianiaRóżańca Wieczystego. Rozdał ludziom 8760 karteczek z tajemnicami różańcowymi, tak by Różaniec był odmawiany w każdej godzinie roku. Inspirując się Wieczystym Różańcem Paulina Jaricot (w XIX wieku) wymyśliła tak zwany Żywy Różaniec. Chciała by był przede wszystkim dla osób pracujących. Polega on na tworzeniu grup – róż różańcowych – w której każdego dnia każda osoba odmawia jedną dziesiątkę Różańca i w ten sposób cała grupa odmawia każdego dnia cały Różaniec.
 12. Różaniec jest ulubioną modlitwą wielu świętych, miedzy innymi:św. Jana Pawła II, św. Franciszka Salezego, św. Ludwika Grignion de Montfort, św. Maksymiliana Kolbe.
 13. Pierwotny różaniec składał się z 50 tajemnic, 50 Zdrowaś, 5 Ojcze nasz, 5 Wierzę w Boga i dodatkowo 5 Zdrowaś. Dominikanie z Kolonii skrócili 50 tajemnic Złotego Różańca do 15 i połączyli je z odmawianiem 150 Zdrowaś na podobieństwo 150 psalmów.
 14. Protestancinie akceptują katolickiej wersji Różańca. Istnieją jednak protestanckie odmiany modlitwy różańcowej praktykowane jednak przez nielicznych. Jest to różaniec luterański, różaniec Jezusowy, różaniec postny. Różaniec anglikański, różaniec episkopalny.
 15. Brytyjskie czasopismo medyczne British Medical Journal poinformowało w 2001 rokuo wynikach badańprzeprowadzonych przez włoski Uniwersytet w Pawii, w których stwierdzono, że modlitwa różańcowa wzmacnia zmienność rytmu zatokowego oraz baroreceptory.
Liczba wizyt: 4988 - dziś: 4