DUCHOWA ADOPCJA

 

Obrzęd duchowej adopcji dziecka poczętego

Po Komunii:

Niech podejdą ci którzy chcą podjąć ”Duchową Adopcję” dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.

 CELEBRANS:

Pokornie Prosimy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem, stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych dzieci. Prosimy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy będą przyrzekać.

 HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO- śpiew: „ O Stworzycielu, Duch, przyjdź”

CELEBRANS:

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Rozpoczyna się ZŁOŻENIE PRZYRZECZENIA Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:

 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,

wszyscy Aniołowie i Święci

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych

postanawiam mocno i przyrzekam

że od dnia 25 marca 2023 r.

w uroczystość Zwiastowania Pańskiego

biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko

którego imię jedynie Bogu jest wiadome

aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu

 Tymi modlitwami będą:

– jedna Tajemnica Różańca

– moje dobrowolne postanowienia

– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 CELEBRANS:

Módlmy się. Boże, Źródło Życia i Dobroci ! Ty posłałeś swego Syna, Słowo Życia – wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić i spraw, aby przy pomocy Twojej Łaski zachowali to, co przyrzekali. Przez Chrystusa pana naszego. Amen.

 

 

Liczba wizyt: 981 - dziś: 2