23 lipca 2024

Nauki Przedmałżeńskie

W naszej parafii nauki przedmałżeńskie odbywają się dwa razy w roku. Na wiosnę i na jesieni.

szczegóły będą pojawiały się w ogłoszeniach parafialnych

(Rytuał ślubu, czytanie i Modlitwa Wiernych) – poniżej

Proponujemy parę ciekawych konferencji.

Sex Poezja Czy Rzemiosło cz 1/2 – ks. Piotr Pawlukiewicz

Sex Poezja Czy Rzemiosło cz 2/2 – ks. Piotr Pawlukiewicz

ks. Piotr Pawlukiewicz. Małżeństwo, labirynt czy droga do nieba?

Quo vadis? …czyli o życiowym powołaniu z ks. Piotrem Pawlukiewiczem

ks. Piotr Pawlukiewicz w Radiu Nadzieja (12/06/2016)

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

 

Bracia:
Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.

Refren.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Po homilii wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem.

Kapłan mówi do narzeczonych:

 

[N.] i [N.], wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.

 

Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
Narzeczeni: Chcemy.

Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?
Narzeczeni: Chcemy.

Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?
Narzeczeni: Chcemy.

 

Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.

 

Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły.

Ja, [N.], biorę ciebie, [N.], za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny,
i wszyscy Święci.

 

Ja, [N.], biorę ciebie, [N.], za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny,
i wszyscy Święci.

 

Potwierdzenie małżeństwa Kapłan mówi:

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6). Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego. Amen.

 

Błogosławieństwo obrączek

Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy † w Twoim imieniu; Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Nałożenie obrączek

Kapłan mówi:

Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.

Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, mówiąc:

 

[N.], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego, mówiąc:

[N.], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 MODLITWA WIERNYCH

 Módlmy się za N N i N N, którzy przed chwilą przed Bogiem złożyli sobie przysięgę: miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, aby z pomocą Bożą byli jej wierni, aż do śmierci.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się, aby Bóg miał w swojej opiece ich rodziny, przyjaciół i wszystkich im życzliwych.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za wspólnotę Kościoła by dobry Bóg objawił mu swą miłość jak oblubieniec dla swej oblubienicy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się w sposób szczególny za tu obecne małżeństwa, aby Duch Święty odnowił w nich swoja łaskę udzieloną im w sakramencie małżeństwa.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za wszystkich oczekujących potomstwa, żeby cieszyli się obdarzonymi ich dziećmi i żeby wychowywane były na Boża Chwałę.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za naszych zmarłych świętej pamięci: ( wymienić imiona zmarłych rodziców, rodzeństwo, dziadków itp. młodej pary) i wszystkich krewnych, aby oglądali Boga twarzą w twarz.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy wielbili Boga jako jedna rodzina Boża.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

 

 

Liczba wizyt: 3816 - dziś: 3