23 lipca 2024

Rocznica I Komunii Św. 2022

Prośba dzieci na początku Mszy św.

1 dziecko

Księże Proboszczu

Przed rokiem w tym Kościele, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach, przeżywaliśmy wielką uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Pamiętamy ten dzień bardzo dobrze i bardzo mile wspominamy.

Wówczas na początku Mszy świętej z prośbą o udzielenie nam komunii świętej, w naszym imieniu, zwracali się nasi rodzice. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni i bardzo ich kochamy.

Przez ten rok urośliśmy, jesteśmy starsze, ale również jak sądzimy i mądrzejsze. Dlatego w tym roku, biorąc powoli odpowiedzialność za naszą wiarę, my sami prosimy Ks. Proboszcza, aby dla upamiętnienia wydarzeń sprzed roku, podzielił się z nami Jezusem.

2 dziecko

Bardzo się cieszymy, że nasza rocznica przypada w Roku który przeżywamy pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Odbieramy to wszystko jako dar i zadanie.

Przez ten miniony rok chodziliśmy na Msze św., przystępowaliśmy do pierwszopiątkowej komunii i spowiedzi, staraliśmy się dawać też dobry przykład naszej wiary na co dzień.

Nie zawsze nam to jednak wychodziło, dlatego teraz na początku Mszy świętej, Pana Jezusa bardzo przepraszamy a ciebie Księże Proboszczu prosimy o sprawowanie tej Mszy w naszym intencji.

Przed I czytaniem

Miejsce przy którym stoję nazywa się „stół Słowa Bożego”. Z tego miejsca dorośli nauczają siebie i nas dzieci. Za chwile nasi rodzice przeczytają fragment Pisma świętego, a ksiądz proboszcz po odczytaniu Ewangelii powie kazanie.

Rodzice są dla nas, pierwszymi nauczycielami wiary i miłości. Dlatego pragniemy rodziców zawsze słuchać a szczególnie wtedy, gdy nauczają nas czytając Słowo Boże.

Módlmy się o to by Bóg dał nam siły do wypełniania usłyszanego słowa w naszym życiu.

1 czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto Słowo Boże

Przed II czytaniem

Gdy wspólnie i z uwagą słuchamy Słowa Bożego, wyznajemy jedną wiarę w Jezusa Chrystusa.

Jest to znak działalności Ducha Świętego. Więc przyzywajmy Mocy Ducha Świętego, „… Niech da nam światłe oczy serca” abyśmy z uwagą przyjęli najpierw Chrystusa w Jego Słowie a później w Komunii, pod podstacją chleba.

2 czytanie

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:

”Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”.

I rzekł Siedzący na tronie: ”Oto czynię wszystko nowe”.

Oto Słowo Boże

Modlitwa wiernych

1.  

Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby idąc przez życie karmili się Chlebem, który daje życie wieczne i nie ustali w drodze do Ojca. Ciebie prosimy.

2.  

Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich kapłanów, aby wciąż z radością dzielili się Bogiem z tymi, których prowadzą do niebieskiej ojczyzny. Ciebie prosimy.

3.  

Módlmy się za rodziców, za naszych dziadków i nasze babcie, aby dla swoich dzieci i wnuków, byli przykładem wiary, miłości do Boga, do Kościoła i umiłowanej Ojczyzny naszej. Ciebie prosimy.

4.  

Módlmy się za naszych rodziców chrzestnych, aby za ich przykład wiary, Bóg hojnie ich wynagrodził. Ciebie prosimy.

5.  

Módlmy się w intencji dyrekcji, pracowników szkoły, naszych nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby mogli kształtować nasze umysły i serca według miłości Chrystusowej, a Bóg we wszystkim im błogosławił. Ciebie prosimy.

6.  

Módlmy się za wszystkie dzieci, które dziś przeżywają Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, aby zawsze czerpały z tego źródła prawdziwą pobożność i czynną miłość. Ciebie prosimy.

7.  

Módlmy się o pokój na całym świecie a szczególnie o pokój na Ukrainie. Ciebie prosimy.

8.  

Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy na zawsze pozostali wierni Bogu. Ciebie prosimy.

Komentarz do darów

Do ołtarza zbliża się procesja z darami.

Dzieci niosą:

  1. Patenę z Hostią
  2. Puszkę z komunikantami, które będą ZAKONSEKROWANE podczas dzisiejszej Mszy św.
  3. Kielich w którym po konsekracji będzie Krew Pańska
  4. Bieliznę kielichową
  5. Wino i wodę w ampułce
  6. Chleb –   symbol ludzkiej pracy i Bożego błogosławieństwa
  7. Dzieci niosą owoce by podkreślić, że wszystko co dobre i piękne pochodzi od Boga.
  8. Kwiaty –   symbol piękna które od Boga pochodzi
  9. W procesji z darami dzieci niosą również nowy Maryjny komplet bielizny kielichowej.
  10. Niosą także przepiękną kapę Maryjną do sprawowania Nabożeństw Maryjnych – są to dary rodziców i dzieci rocznicowych.

Dzieci i rodzice wraz z całym zgromadzonym tu Kościołem wołają:

Boże w przyjmij te dary składane jako dar ołtarza,

Prosimy Cię Jezu,

naucz nas z miłością i wdzięcznością przeżywać każdą Mszę św.

Liczba wizyt: 4885 - dziś: 1