Program Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2018

Program Pomocy Żywnościowej  – Podprogram 2018

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

 Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

ośrodki pomocy społecznej,

organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

CELEM PROGRAMU
jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
– organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z Organizacji Partnerskich Lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
– racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
– przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
– prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych parafii (OPL) oraz ogłaszane na ambonie w czasie mszy świętej.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI:  
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Kolejny etap realizacji Programu  „Podprogramu 2018”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących   w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się z magazynów Caritas Diecezji Kieleckiej od 5 listopada 2018 r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych.

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA
to zestaw składający się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:

groszek z marchewką 3,6 kg,

fasola biała 3,6 kg,

koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,80 kg,

 1. Artykuły skrobiowe:

makaron jajeczny 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

ryż biały 3 kg,

kasza gryczana 1,5 kg,

herbatniki maślane 0,8 kg,

 1. Artykuły mleczne:

mleko UHT 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

 1. Artykuły mięsne:

szynka drobiowa 3 kg,

szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

pasztet wieprzowy 0,64 kg,

kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

filet z makreli w oleju 1,7 kg,

 1. Cukier:

cukier biały 4 kg,

miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.Tłuszcze:

olej rzepakowy 4 l,

 1. Dania gotowe:

gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych  [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Łowickiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:
•    warsztaty kulinarne;
•    warsztaty edukacji ekonomicznej;
•    warsztaty dietetyczne;
•    warsztaty o nie marnowaniu żywności.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

Z ogłoszeń parafialnych (historia)

 1. Z Łowickiej Caritas otrzymaliśmy dary. Dary te mogą być rozdawane tylko wg wytycznych unijnych. Aby rodzina lub osoba samotna mogła otrzymać dary, trzeba zgłosić się do MOPS-u lub GOPS-u po specjalną deklarację. Deklarację taką dostarczamy do kancelarii parafialnej. Deklarację taką mogą otrzymać osoby spełniające kryterium dochodowe. Na daną chwilę to kryterium wynosi, 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. Czas składania wniosków do 12 grudnia. Dary chcielibyśmy wydawać w sobotę 15 grudnia. Uwaga bardzo ważne. Trzeba złożyć nową deklarację te wcześniej składane już na tę transze darów są nieaktualne. Dary można pobierać tylko z jednego miejsca. Więc jeśli już ktoś zgłosił się po aktualną deklarację i pobiera dary w innym miejscu, drugi raz po deklarację nie może się zgłosić.
 2. Dary będą wydawane w sobotę 15 grudnia od 9.00 do 12.00. Osoby działające w Caritasie zapraszam do pomocy przy wydawaniu darów. Dary będziemy wydawać w magazynach przy plebanii. Przynosimy mocne torby, raczej prosimy podjechać samochodem bo darów jest sporo i rowerem nie dacie rady. Samochodu prosimy nie parkować w przejeździe. Autem wjeżdżacie aż na podwórko, tam jest duży plac i jeśli tylko sensownie zaparkujemy zmieści się dużo samochodów. Dary te są dla pomocy rodzinie NIE WOLNO ICH SPRZEDAWAĆ.
 3. Dary z Caritasu z drugiej transzy będą wydawane w najbliższą sobotę 02 marca od 8.30 do 12.00. Osoby działające w Caritasie zapraszamy do pomocy przy wydawaniu darów. Dary będziemy wydawać w magazynach przy plebanii. Przynosimy mocne torby, raczej prosimy podjechać samochodem bo darów jest sporo i rowerem nie dacie rady. Samochodu prosimy nie parkować w przejeździe. Autem wjeżdżacie aż na podwórko, tam jest duży plac i jeśli tylko sensownie zaparkujemy zmieści się dużo samochodów. Dary te są dla pomocy rodzinie NIE WOLNO ICH SPRZEDAWAĆ.
 4. Wczoraj czyli 02 marca 2019 wydawaliśmy drugą część tegorocznej transzy darów z Caritasu. Ogromne podziękowania kierujemy wobec woluntariuszy pomagających w wydawaniu darów. Dzięki temu, że było nas dużo wydawanie darów szło bardzo sprawnie. Dziękujemy również osobom, które odbierają dary za spokój, kulturę i wielką cierpliwość w oczekiwaniu w kolejce. Bóg zapłać. Osoby, które jeszcze nie zgłosiły się po dary a złożyły deklarację bardzo proszę o kontakt aby dary odebrać.
 5. W sobotę 22 czerwca od 8.30 do 10.00. wydawanie darów dla osób, które nie odebrały darów, które były wydawane 8 czerwca (dwa tygodnie wcześniej).

 

Liczba wizyt: 490 - dziś: 1