SYNOD

Propozycja do ogłoszeń parafialnych 20 marca br. – TUTAJ
Rejon łęczycki

„Gorliwość o dom Twój pochłania mnie” J 2, 17

 

Liturgia, sakramenty, Eucharystia
źródła wiary, nadziei i miłości oraz fundamenty budowania wspólnoty Kościoła
Pytania dla grup dzielenia:
  1. (Przypomnijmy sobie, jakie są sakramenty w Kościele) Po co są sakramenty? Czy ludzie przyjmujący je rozumieją ich znaczenie religijne, czy traktują je jako tradycję, zwyczaj albo magię?
  2. Dlaczego Eucharystia jest dla katolików tak ważna?
  3. Co można zrobić, w mojej rodzinie w mojej parafii, aby Msza św. niedzielna była dla wierzących wydarzeniem na które się czeka i za którym się tęskni?
  4. Czego na Mszy świętej jest za dużo a czego za mało? Co mnie rozprasza i przesłania istotę Eucharystii? Czy zdarzało mi się czytać albo śpiewać psalm na Mszy świętej? Czy to mi pomogło w przeżyciu Mszy czy przeszkodziło?

MODLITWA   ZA   SYNOD

            Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty. Stajemy – choć często zniewoleni bezmiarem własnego grzechu – to jednak w szczególny sposób zgromadzeni w Twoje imię. Przyjdź do nas bądź z nami, i zechciej przeniknąć w głąb naszych serc. Naucz nas, co mamy czynić i jak postępować; ukaż nam, ku czemu powinniśmy zmierzać, byśmy — z Twoją pomocą – mogli się Tobie we wszystkim podobać.

Ty, który jako jedyny — wraz z Ojcem i Synem nosisz chwalebne Imię — sam bądź jedynym doradcą i sprawcą naszych postanowień. Ty, który w najwyższym stopniu miłujesz to, co słuszne, nie dopuść, abyśmy byli mącicielami sprawiedliwości. Niech ku przewrotności nie pociąga nas niewiedza; nie mami przekupstwo; niech nas nie zwodzi wzgląd na urząd lub osobę.

Złącz nas skutecznie ze sobą darem Twojej łaski, tak abyśmy w Tobie stanowili jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy. Skoro zostaliśmy zebrani w Twoje imię, niech tak – z łagodnością – we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości, aby teraz żaden nasz osąd nie sprzeciwiał się Tobie, a w przyszłości byśmy osiągnęli wieczną nagrodę za dobrze spełnione czyny. AMEN

Ojcze nasz …..

10.03.2022

Spotkanie zespołu synodalnego

-podział na grupy

-wyłonienie lidera/prowadzącego;

rola lidera:

*rozpoczyna i kończy spotkanie w grupie krótką modlitwą

*pilnuje i przestrzega zasad pracy w grupie: czas wypowiedzi, porządek

-powołanie sekretarza/zapisuje wypowiedzi, problemy;

 rola sekretarza:

*protokołuje , porządkuje i podsumowuje spotkanie

*przedstawia krótko efekty spotkania w grupie

-osoby uczestniczące w spotkaniu grupy

rola:

*przedstawiają się (krótko o sobie )

*biorą czynny udział w pracy grupy

*słuchają się wzajemnie /umiemy przyjąć krytykę/

*nie komentują (ani podczas spotkania ani po jego zakończeniu)

*nie przerywają sobie

*mówią szczerze

 

 

Liczba wizyt: 107 - dziś: 1