WYPOMINKI ROCZNE

Wypominki roczne 2020 – 2021

(stan na 27 stycznia 2021)

Wypominki składane u ks. Łukasza

+ Stanisława Ratajskiego CR Ratajskich rodziców Maćczaków

+ Adriana Woźniaka

+ Aurelię i Mieczysława Chęcińskich Władysławę Dominika Irenę Bronisławę Pietrzak

+ Teodora Mariannę Wolniewskich Mariannę i Edwarda Szatkowskich Czesławę i Józefa Olkiewiczów Barbarę Piotrowską Jadwigę Kowalską Beatę Gołoś

+ Janinę Lucjana Marka Rosińskich Adama Marczyka

+ Krystynę Płócienniczak

+ Reginę Józefa Jędryka

+ Bronisławę Jerzego Olesińskich

+ Helenę Henryka Bogusławskich Zofię Pawłowską Władysława Knoppa

+ CR Małachowskich Matuszewskich Smolczewskich Mariannę i Walentego Matuszewskich Władysławę i Andrzeja Smolczewskich

+ Mirosławę i Stanisława Gajdzińskich Dorotę i Tadeusza Cieślachowskich

+ Katarzynę i Władysława Brewińskich rodziców Szałańskich braci Jerzego i Andrzeja rodziców Cybułków

+ Zofię i Jerzego Kudajewskich Janusza Bonawenturczaka Alinę Kochanowską Helenę Kazimierza Bonawenturczak

+ Mariannę Wiesława Tomczak CR Tomczaków Edwarda Mirosławę Wiesława Durys CR Durysów Leokadię Antoniego Bartczak Teresę Stanisława Jerszyńskich

+ Józefa Urszulę Józefa Katarzynę Kucharskich Stefana Irenę Roze wszystkich spoczywających na naszym cmentarzu

+ Zygmunta Sztorcha Stanisława Leokadię Frątczaków

+ Barbarę Sylwestra Florczak

+ Mariannę i Stanisława Bawej

+ Czesawa Jarosława Wolskich CR Wolskich Mariannę Tomczak Teresę Jerszyńską

+ CR Kwiatkowskich Opasiaków Daneckich Marców dusze w czyśćcu cierpiące

+ Mirosława Stanisławę Władysława Śliwińskich

+ Krystynę Tadeusza Jędrzejczaków

+ Helenę Władysława Kubiak

+ Jana Banasiaka Stefanię i Jana Palpuchowskich i ich rodziców

+ Antoniego Wiktorię Szymczak Stanisława Sipińskiego Jadwigę Adrianowską

+ Annę Janinę Józefa Bawej ich rodziców Stanisława Śliwińskiego Helenę Stanisława Józefa Kucharskich

+ Genowefę Jana Filipiak Jadwigę Antoniego Szlozer dziadków Oczkowskich

+ Czesława Jana Pawła Władysławę Gołębiewskich Anastazję Franciszka Zbigniewa Annę Sierakowskich Mieczysława Stanisławę Smolczewskich Janinę Krzysztofik Hieronima Sierakowskiego

+ Andrzeja Apolonię Katarzynę Jana Rybickich

+ Mariannę Tadeusza Charłazińskich Leokadię Władysława Albińskich Mariusza Zdzisława Herłazińskich

+ Wiesława Feliksa Sabinę Nowak

+ Stanisława Andrzeja Cieślińskich

+ Sabinę Leona Kwiatkowskich Eugeniusza Kruszynę Irenę Bawej Teresę Sylwestra Grodeckich Władysława Janinę Kruszyna Stanisławę Wojciecha Stasiak Stanisławę Grodecką

+ Wiesławę Baran CR Baranów Wnuczków Henryka Dredzikowskiego CR Marciniaków Stanisława Maciejewskiego CR Frontczaków

+ Anastazję Józefa Banasiak Annę Eugeniusza Matusiak dziadków Banasiaków i Matusiaków

+ Janinę Jerzego Wiesławę Annę Stanisława Sałajczyk Genowefę Stanisława Wrzodak Teklę Stanisława Sitkiewicz Zuzannę Ryszarda Krupińskich Gabriela Szymańskiego Wandę Edmunda Adama Janczewskich Jacka Wandę Ireneusza Władysława Blados Jerzego Jana Guralskich Marię Ozimek Teresę Kania Wiesławę Lewandowską Krystynę Broniarek Marię Staniak Marcina Felczyńskiego ks. Juliana Wróbla ks. Wiktora Wielechowskiego ks. Lechosława Łapińskiego ks. Bogdana Pękalę ks. Jana Załawę ks. Tomasza Sikorskiego ks. Zbigniewa Siwińskiego

 

Wypominki składane u ks. proboszcza

 • + Papieży, biskupów, biskupów, którzy posługiwali w naszej parafii, którzy nas bierzmowali, biskupa Alojzego Orszulika, biskupa Józefa Zawitkowskiego, za księży, zakonników, misjonarzy, siostry zakonne; kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii: Konstantego Jaźwińskiego, ks. Feliksa Katuszewskiego, ks. Wacława Bielawskiego, ks. Mieczysława Kafarskiego, ks. Zdzisława Lewandowskiego, ks. Jana Buczyńskiego, ks. Szczepana Dmochowskiego, Ks. Antoniego Zawadzkiego, Ks. Ludwika Jóźwika, siostry szarytki Reginę, Irenę i Marię, za dusze w czyśćcu cierpiące
 • + Stanisława Jurczuka, Ks. Piotra Pawlukiewicza, Ks. Jerzego Chowańczaka, Ks. Kazimierza Jojko i Ks. Pawła Szczepanka, Ks. Adama Stepowskiego, Ks. Piotra Szepietowskiego, Ks. Ireneusza Korporowicza,
 • + prał. Mieczysława Iwanickiego, Ks. Leszka Mencla, Ks. Piotra Majewskiego, Ks. Grzegorza Kuberę, Ks. Bolesława Kuśmirka kleryków Krzysztofa Garstkę i Jarka Mikołajczyka
 • + Jana Załawę; ks. Juliana Wróbla; ks. Bogdana Pękalę; ks. Tomasza Sikorskiego
 • + Ewę, Romana, Eleonorę, Kazimierza, Eugeniusza, Juliana, Ewę Jana, Franciszka i Mariannę Dębskich, Katarzynę i  Kazimierza Jackowskich, Helenę i Jana Janeczek, Jadwigę Zdziechowską, Andrzeja, Stanisławę, Marzenę i Eugeniusza Cukier, Jana Raczyńskiego, Józefa Kaczmarka, Janinę i Jana Dziąg, Edwarda Romaldowskiego, Edwarda i Leszka Sztabnickich, C.R. Sztabnickich, Wujcików, Kucharskich i Lisowskich, Tadeusza Zwolińskiego
 • + Lechosława Strugińskiego, Andrzeja Fileckiego, Dariusza Zajkowskiego, Teresę i Mieczysława Mencel, Ryszarda Kaczorowskiego, Ryszarda Misztala, Stanisława Szwarockiego; Marka Wieczorkiewicza, Krzysztofa Sekreckiego, Krzysztofa Łęczyckiego, Zbigniewa Janickiego, Jerzego Wójcika, Justyna Sikorę, Dariusza Urbańskiego, Artura Kopczyńskiego, Mariusza Misiaka, Grzegorza Krzysztofa Mikołajczyk, Ryszarda Zientarę, Henryka Lachowicza, Józefa Wujcika, Zdzisławę Szymańską, Marka Karwackiego, Wiesława Olczaka, Ryszarda Woźniaka
 • + Annę, Stanisława, Jerzego, Wiesławę, Szczepana Janinę Sałajczyk; Stanisława, Genowefę Wrzodak; Stanisława, Teklę Sitkiewicz; Ryszarda Krupińskiego; Jana, Sabinę Jabłońskich; Wandę, Edmunda Adama Janczewskich; Jerzego Guralskiego, Jacka, Władysława, Ireneusza Blados; Gabriela Szymańskiego; Marię Staniak; Krystynę Broniarek;
 • + Jerzego Sidwę
 • + Henryka Ślusarczyka, Pawła Walczaka
 • + Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 • + Barbarę Dziwirską
 • + Barbarę Pachlińską Mariannę Stanisława Zachmac
 • + Janinę Mariana Nowickich Helenę Eugeniusza Manikowskich
 • + Jerzego Jana Franciszkę Jasik Grzegorza Komendarka
 • + Janinę Ryszarda Helenę Broda C.R. Lach
 • + Sarę Wielkanowską Adriana Czekaj
 • + Mieczysławę Władysława Gąsiorowskich Józefa Kołodzieja Anielę Marcina Orzeł Helenę Józefa Kołodziej
 • + Alojzego Stokfisza rodziców Janinę Wojciecha Bartczaków Jerzego Glicza Jerzego Bartczaka rodziców Mariannę Helenę Ignacego Nowackich Józefa Grabowskiego
 • + Kazimierza Jana Bartoszewskich Natalię Tadeusza Bartoszewskich Leokadię Jana Olesińskich Bronisławę Jana Trzaskalskich C.R. Bartoszewskich Trzaskalskich Olesińskich Mariannę Pasik Kazimierę Piotrowską, za Zmarłych z Zakładu Opieki Leczniczej, za Dusze w czyśćcu cierpiące
 • + Zofię Krakos
 • + Leokadię Władysława Majewskich Aleksandrę Majewską Helenę Andrzeja Krajewskich
 • + Krzysztofa Wielkopolana za rodziców Wacława Mariannę Bartosiewiczów Mariannę Zygmunta Ireneusza Wiktorię Antoniego Błaszczyk Mariannę Lach Władysławę Andrzeja Smolczewskich
 • + Marka Ryszarda Karwackich Krystynę Jana Dębskich Czesławę Michała Karwackich
 • + Czesława i rodziców Jędrzejczaków
 • + Kamilę Mariana Kacprzak Mariannę Mariana Wojciechowskich i brata Sławomira
 • + Michała Biernata rodziców Langnerów
 • + Mariana Lewandowskiego rodziców Lewandowskich Józefa Zbońkowskiego
 • + Edwarda Walczaka
 • + Józefę Józefa Kołodziejskich Franciszkę Pietrzak Mieczysława Jóźwiaka
 • + Józefa Pawłowskiego teściów Pawłowskich Władysławę Karolczyk
 • + Rodziców i braci Procelewskich
 • + Stefana Rychłowskiego
 • + Rodziców i dziadków Stasiaków rodziców Marzenę Błaszczyków
 • + Annę Bobrowską
 • + Tadeusza Mizołka Genowefę Władysława Roszczyków Bronisławę Konstantego Miziołków
 • + Władysławę Zdzisława Olesińskich Jadwigę Eugenię Jana Michalskich Janinę Jerzego Ciastak Stanisławę Zofię Józefa Justynkę Adasia Rutkowskich
 • + Irenę Stefana Marka Krzysztofa Olesińskich Bolesława Kołodziejskiego dziadków Andrzejewskich
 • + Henryka Plichtę i zmarłych rodziców
 • + Jana Olkowskiego
 • + Janinę Kazimierza Łuczaków dziadków Adama Mariannę Łuczaków dziadków Helenę Tomasza Koczaskich
 • + Feliksa Andrzeja Grzegorza Spychałów Teresę Jana Wiśniewskich
 • + Włodzimierza Stanisławę Jana Koczaskich Juliannę Adama Pasińskich
 • + Bogusławę Kłopotowską Janinę Jana Kazimierza Kłopotowskich Anielę Tomasza Józefa Marciniaków
 • + Stanisławę Stefana Wojciechowskich Reginę Józefa Cichaczów
 • + Mariolę Kaczmarek Ireneusza Krystynę Jabłońskich Cecylię Witkowską Józefa Ogrodowczyka
 • + Za rodziców Zofię Edwarda Niewiadomskich
 • + Zygmunta Kanieckiego C.R. Kanieckich Rakowskich Szymczaków Zbigniewa Cichacza Teresę Tomczak
 • + Janinę Mariana Wielkopolan
 • + Tadeusza Mijasa
 • + Eugeniusza Kubiaka rodziców Kubiaków i Stępczyńskich C.R. Krawczyków
 • + Zofię Jana Jędrzejczak Reginę Stanisława Krawczyk
 • + Rodziców Michalaków brata Stanisława Michalaka i Włodzimierza Zagajewskiego
 • + Irenę Jana Lewandowskich Annę Michalską C.R. Pilichowskich Elżbietę Tadeusza Górnik
 • + Wiesławę Witkowską
 • + Wandę Kulińską C.R. Kulińskich Pawła Jakubiaka
 • + Alinę Stanisława Sztygiel
 • + Jadwigę Kazimierza Szustak Mariannę i Józefa Szustak Zofię Jana Wiesława Dariusza Górecznych
 • + Irenę Stefana Koczaskich
 • + Zygmunta Rafała Salamon
 • + Wandę Mirosława Zasada Reginę Czesława Leszka Zasada Irenę Tadeusza Wieczorkowskich Romana Wieczorkowskiego
 • + Jana Pilichowskiego
 • + Lucjana Czesławę Kwiatkowskich
 • + Wiesława Kacprzaka
 • + Krystynę Stanisława Wojciecha Orzechowskich
 • + Aleksego Marciniaka Grażynę Marciniak-Morgut Janusza Morguta rodziców Kacpra Konstancję Wawrzyniak rodzeństwo Leokadię Edwarda Stefanię
 • + Reginę Józefa Pawlaków Henryka Szymczaka Barbarę Gmerek-Irzyk
 • + Genowefę Franciszka Błaszczyk Henrykę Janinę Gabriela Główczyńskich Jana Antczaka
 • + R. Opasińskich
 • + Sabinę Adama Wojciechowskich Bogdana Wojciechowskiego
 • + R. Balasiewiczów Gawrońskich Nowaków
 • + Helenę i Mariana Kaczorowskich czwartek
 • + Bogdana Koralewskiego i rodziców Kłanieckich
 • + Marka Smolczewskiego Feliksę Eugeniusza Stępczyńskich C.R. Krawczyków
 • + Zbigniewa Kazimierza Stanisława Annę Aleksandra Pląskowskich
 • + Henryka Palczewskiego
 • + Mariannę Józefa Stanisława Bartczak Józefa Płócienniczak Basię Rosiak
 • + Mirosława Świątczak Barbarę Walczak Mariannę Franciszka Urbańskich Mariannę Kazimierza Świątczak
 • + Władysławę Woźniak Stanisławę Jana Woźniaków Leokadię Szless Gabrielę Eugeniusza Mitlasów
 • + Kazimierza Helenę Tadeusza Andrzeja Rosłaowskich Krystiana Wucke
 • + Adelę Michała Hanię Płucienniczak Mieczysławę Apolinarego Czech
 • + Janusza Jędrzejczyka Halinę Czesława Berent Adelę Antoniego Kamińskich
 • + Stanisławę Józefa Janakowskich Annę Zygmunta Stawickich Barbarę Janakowską Jerzego Perlińskiego
 • + Jana Łuczaka
 • + Jana Bronisławę Andrzeja Honoratę Nyśkiewicz Zygmunta Antoniego Marię Barbarę Pokorskich
 • + Barbarę Bogumiła Marciniaków dziadków Marciniaków i Ćwiklińskich
 • + Tadeusza Stanisławę Szadkowskich Michała Stanisława Ćwikła
 • + Józefa Sobczaka
 • + Teresę Juliana Jędrzejczyk C.R. Rutkowskich Jędrzejczyków Cecylię Ireneusza Banasiak
 • + Macieja Edwarda Helenę Rażniewskich Franciszkę Jana Józefa Tadeusza Zwolińskich dusze w czyśćcu cierpiące C.R. Zwolińskich Rażniewskich i Jabłońskich
 • + Piotra Suskiego Witolda Włodzimierza Zbigniewa Suskich Mariana Stanisławę Radosława Grażynę Pietrzak Sławomira Teresę Derdzikowskich siostrę zakonną Marię-Andrzeję wszystkich zmarłych z tych rodzin
 • + Stanisławę Andrzeja Komorowskich i ich rodziców
 • + Edwarda Kandybowicza
 • + Izydora Ewę Wincentego Chojnackich
 • + Annę Pawłowską Longina Podlasiaka rodziców Janiaków
 • + Stanisława Sabinę Kazimierza Wysockich
 • + Helenę Aleksandra Stanisława Kubiaków
 • + Andrzeja Józefkowicza Teresę Henryka Sławomira Maciejewskich Jadwigę Stanisława Józefkowicz
 • + Serafina C.R. Mareśniaków Stanisława Cegłowskiego Antoniego Katarzynę Gertrudę Wojciecha Matrasów
 • + Jadwigę Halinę Korzuchowskie Małgorzatę Safandowską Annę Waśkowską C.R. Korzuchowskich Śpiewaków Izydorczyków Magdziarzów
 • + Jerzego Urzykowskiego
 • + Pawła Milczarka
 • + R. Kaźmierczaków i Florczaków
 • + Henryka Olesińskiego rodziców Helenę Antoniego Strzeleckich
 • + Piotra Wolskiego Teresę Pawlak Helenę Witosława Wolskich
 • + Sandrę Jana Helenę Eugeniusza Łukasza Więckowskich Bronisławę Karola Andrzejczaków Artura Godziębskiego Ks. Leona Walaszka chrzestną Katarzynę Kowalską
 • + Za rodziców i braci, Stanisławę Barbarę Pokorskich Krystiana Antczaka
 • + Rodziców Rojewskich, Stefana Michalaka, Wiesławę i Romana Bartczaków, Stanisławę i Stanisława Krakusów, Mariana Tkaczyka i Rodziców
 • + Wiesława Bartoszewskiego Zofię Bolesława Bartoszewskich Michała Apolonię Terleckich Joannę Antoniego Adach C.R. Terleckich i Adachów Ks. Stanisława Jurczuka
 • + Mariannę Jana Kołodziejskich Stanisławę Antoniego Pawlikowskich Anielę Folg Elżbietę Piotra Wlazińskich Stefanię Kołodziejską siostry szarytki Irenę Reginę i Marię
 • + Rodziców Kozłowskich
 • + Czesławę Józefa Michalskich Janinę Kazimierza Popielarczyków
 • + Edwarda Dąbrowicza i rodziców Kotarskich
 • + Sylwestra Maciejewskiego Barbarę Domżalską Aleksandra Zofię Górskich Czesławę Kubiak
 • + Feliksa Stefanię Lewandowskich Jana Lewandowskiego
 • + Albinę Martę Zdzisława Szulców Stanisława Mariannę Józefa Czajkowskich Helenę Kazimierę Józefa Sochackich Zdzisławę Sławomira Duszyk
 • + Stanisława Zdzisława Szarwasów
 • + Tadeusza Ratajskiego i rodziców Kaweckich
 • + Gabrielę Jędrzejczak, Cecylię Jadwigę Tomasza Balewskich Leokadię Feliksa Gralaków Annę Pawłowską
 • + Zofię Kazimierza Sadowskich Zofię Kazimierza Szczygieł za dziadków Ewę Mateusza Supryka Konstancję Stefana Adamiak Wiesławę i C.R. Wilkowieckich
 • + Wojciecha Jarosława Wieczorek Władysława Kucharskiego rodziców Kucharskich i Wieczorków
 • + Dariusza Henryka Wiśniewskich Józefa Natalię Szczepaniak Bolesławę Radwańską
 • + Grażynę Kacprzak
 • + Dominikę Kłopotowską C.R. Urbanisków Kłopotowskich i dziadków Krawczyków
 • + Zofię, Stanisława Arkita; Jadwigę, Dariusza Zabłockich; dziadków Górskich i Arkitów
 • + Mariannę, Henryka, Aleksandra, Zbigniewa, Feliksa Rudnickich; dziadków Rudnickich i Orzechowskich
 • + Stanisławę Józefa Fus Władysławę Władysława Jędrzejczaków
 • + R. Frątczaków i Ambroziewiczów
 • + Józefa Franciszkę Michała Roszczyk
 • + Adaminę Kazimierza Brandemburg Barbarę Jana Hartwich
 • + Janinę Mieczysława Nalberczyków, Urszulę Kotlińską Marię Kazimierza Kotlińskich
 • + Stanisławę Jana Stańczyków Ewę Kruszyniak
 • + Marię Kruszynę Kamilka Marka Giezgałów Mieczysława Kochanowskiego Rodziców Kochanowskich i Bednarków i małżonków Bierłów
 • + Eugeniusza Sochackiego
Liczba wizyt: 1806 - dziś: 1