Wypominki 2018-2019

WYPOMINKI ROCZNE   2018/2019

Parafia w Krośniewicach

w trakcie przepisywania (pojawią się przed 11 listopada)

 Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Dopomóż nam, miłosierny Boże pomagać naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, zmiłuj się nad naszymi zmarłymi.

 

 Litania za zmarłych

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nimi.
Bramo niebieska, módl się za nimi.
Królowo Wniebowzięta, módl się za nimi.
Święty Michale, módl się za nimi.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nimi.
Święty Józefie, módl się za nimi.

Święci Piotrze i Pawle módlcie się za nimi.
Święci Patronowie naszych zmarłych módlcie się za nimi.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nimi.
Bądź im miłościw, wybaw ich, Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw ich, Panie.
Od cierpień w czyśćcu, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje wcielenie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje narodzenie, wybaw ich, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw ich, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw ich, Panie.
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje zmartwychwstanie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw ich, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw ich, Panie.
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wieczny odpoczynek dał wszystkim wiernym zmarłym, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się chwałą zmartwychwstania, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Modlitwa za zmarłych

Za wszystkich zmarłych z naszej parafii i za polecanych w wypominkach

Módlmy się:

Boże, Ty raczyłeś nam zostawić znaki Twej Męki na świętym całunie, którym zostało owinięte przez Józefa z Arymatei Twoje Ciało Przenajświętsze zdjęte z krzyża, spraw łaskawie, abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój zostali doprowadzeni do chwalebnego zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego miłosierdzia; przyjmij duszę Twoich sług i służebnic, którym kazałeś opuścić tę ziemię, do krainy światła i pokoju i przyłącz ją do grona Twych wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Za wszystkich zmarłych z naszej parafii i za polecanych w wypominkach