Spała

Dla dzieci z rodzin wielodzietnych i z trudną sytuacją materialną z Łowickiej Caritas otrzymaliśmy 8 kart na bezpłatne letnie kolonie do Spały. Przedział wiekowy (od III podstawówki do III gimnazjum).

Turnus od 22 do 31 sierpnia.

Chętni prosimy o zgłaszanie się do księży lub katechetek do 16 czerwca 2019.