Program Pomocy Żywnościowej – Podprogram 2019

W tym tygodniu przywieziemy dary z Caritasu z Łowicza.

Dary dla osób które wcześniej dostarczyły specjalną deklarację będą wydawane w sobotę 7 marca 2020  od 8.30 do 10.00. Szczegółowe informacje podamy w ogłoszeniach za tydzień. Już dziś prosimy aby osoby pomagające w Caritasie zarezerwowały termin do pomocy przy wydawaniu darów.