Program Pomocy Żywnościowej 2020

Nasza parafialna Caritas zgłosiła się do Caritas diecezjalnej prosząc o dary. Wedle informacji dary będą dopiero ok. grudnia. Dary te mogą być rozdawane tylko wg wytycznych unijnych. Aby rodzina lub osoba samotna mogła otrzymać dary, trzeba zgłosić się do MOPS-u lub GOPS-u po specjalną deklarację. Uwaga idąc do MOPS-u prosimy zabrać dokument z ostatniego miesiąca potwierdzający dochód. Deklarację taką mogą otrzymać osoby spełniające kryterium dochodowe. Na daną chwilę to kryterium wynosi, 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł. w przypadku osoby w rodzinie. Czas składania wniosków u nas w parafii do końca października.