Program pomocy Żywnościowej 2018

Program Pomocy Żywnościowej  – Podprogram 2017/2018

  1. Z Łowickiej Caritas otrzymaliśmy ok. 10 ton darów. Dary te mogą być rozdawane tylko wg wytycznych unijnych. Aby rodzina lub osoba samotna mogła otrzymać dary, trzeba zgłosić się do MOPS-u po specjalną deklarację. Deklarację taką dostarczamy do kancelarii parafialnej. Deklarację taką mogą otrzymać osoby spełniające kryterium dochodowe. Na daną chwilę to kryterium wynosi, 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie. Czas składania wniosków do 13 maja. Dary chcielibyśmy wydawać w sobotę 25 maja. Szczegóły podane będą w ogłoszeniach za tydzień.

 

  1. Wczoraj ruszyliśmy z wydawaniem darów z Łowickiej Caritas. Następna transza wydawanych darów będzie 16 czerwca (sobota) od 10.00 do 12.00. Przypominamy, że aby rodzina lub osoba samotna mogła otrzymać dary, musiała wcześniej zgłosić się do MOPS-u po specjalną deklarację. Deklaracji już nie przyjmujemy. 16 czerwca mogą przyjść tylko te osoby i rodziny, które dostarczyły do parafii deklarację – nie potrzeba aby zgłaszać się ponownie po deklarację do Mopsu, dary będą wydawane na tę samą deklarację. Dary te są dla pomocy rodzinie NIE WOLNO ICH SPRZEDAWAĆ.

 

  1. Bardzo dziękuję woluntariuszom (młodzieży i dorosłym), którzy wczoraj przyszli do pomocy przy wydawaniu darów (prawie 20 osób). Tworzymy więc oddział Caritas działający przy naszej parafii. Spotkanie organizacyjne dla osób, które chciałyby działać w naszym oddziale w najbliższą środę o 19.00. (ok. 30 min.)