KORONAWIRUS a Parafia

 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

Komunikat w sprawie organizacji procesji Bożego Ciała

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

DEKRET BISKUPA ŁOWICKIEGO przedłużający czas Komunii Świętej wielkanocnej

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

DEKRET BISKUPA ŁOWICKIEGO dotyczący obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

16 kwietnia 2020

Maseczki ochronne należy zakładać w miejscach publicznych.

Nowy obowiązek polega na zasłanianiu nosa i ust przy pomocy maski, maseczki lub odzieży. Obostrzenie można sprowadzić do prostej zasady – zakładasz maseczki zawsze wtedy, gdy jesteś poza domem:

– na drogach i placach,
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
– na terenie nieruchomości wspólnych.

…„Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych,
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha,
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie”

Słowami tej Wielkanocnej pieśni chcemy rozpocząć nasze życzenia. Są to życzenia dla naszych parafian od kapłanów i świeckich osób posługujących w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach (Pani Wiesławy, Pani Justyny i Pana Rafała). Prosimy, abyście przekazali je waszym rodzinom. Niech dotrą one do wszystkich naszych Parafian i Gości. Do tych, którzy pochodzą z naszej parafii a teraz mieszkają, pracują, żyją daleko stąd i być może tęsknią za naszą małą Ojczyzną – Parafią Krośniewice. Bardzo nam zależy, aby usłyszeli je i odczuli wszyscy, którzy w tym czasie są samotni i pełni niepokoju. Zapukajcie do nich (2 metry odległości !!!) i uśmiechnijcie się przekazując im nasze życzenia.

Zmartwychwstanie Jezusa przekonuje nas o tym, że jest inne życie, i że życie może wyglądać inaczej. Spotykając Zmartwychwstałego Chrystusa, myślimy przede wszystkim o życiu wiecznym o życiu po życiu, o niebie. Ale Zmartwychwstanie to również odmiana tego życia, które jest obecnie naszym udziałem. Nowe życie, to życie bardziej szlachetne, piękniejsze, lepsze. Każdy kto zaczyna kochać doświadcza Zmartwychwstania. Każdy kto zaczyna widzieć i słyszeć potrzeby innych ludzi i próbuje coś zrobić aby im pomóc przeżył Zmartwychwstanie. Żyje szlachetniej, piękniej, lepiej. Życzymy Wam wszystkim i sobie również, abyśmy doświadczyli takiego Zmartwychwstania. Aby trudny czas i trudne doświadczenie, które dotyka nas wszystkich nie zniszczyło nas ale uświęciło. Ta przemiana w nas, to zmartwychwstanie może dokonać się jedynie dzięki Temu, który jest dawcą nowego życia – dzięki Chrystusowi.
Życzymy, aby Zmartwychwstały Jezus wlał w serca nas wszystkich pokój, nadzieję i siłę. Życzymy zdrowia i wielu dobrych spotkań (w tym telefonicznych, internetowych), podczas których nie będziemy rozmawiać tylko o koronawirusie. Przecież mamy sobie tyle ważnego i dobrego do powiedzenia.
Oczekując na szybkie spotkanie z Wami w naszej świątyni, ale także na ulicy, sklepie czy innym w miejscu gorąco Was pozdrawiamy. !

Chrystus Zmartwychwstał !
Prawdziwie Zmartwychwstał ! Alleluja !

Wasi księża xŁ i xT

Czy wolno iść na cmentarz?

Na internecie znalazłem takie stanowisko.

Co prawda obecnie nie ma zapisu zabraniającego pójścia na cmentarz, ale policja apeluje o rozsądek. „Radzimy zastanowić się, czy nasza obecność na cmentarzach jest teraz konieczna. Jeżeli już musimy udać się na nekropolię, aby wymienić znicze, położyć nowe wiązanki lub po prostu się pomodlić, musimy zachować ostrożność. Nie wolno się gromadzić. Musimy przebywać, zgodnie z obostrzeniami, w odległości dwóch metrów od drugiej osoby” – tłumaczy podinspektor Aleksandra Nowara.

Na innym portalu napisano

Czy cmentarze są otwarte, czy zamknięte w Polsce? Czy można iść na na cmentarz? Czy za przebywanie na cmentarzu grozi mandat? Co warto wiedzieć na ten temat? Odpowiadamy na pojawiające się zapytania, przedstawiamy szczegółowe informacje i sprawdzamy, czy cmentarze są zamknięte i czy można iść zapalić znicz na grobie bliskiej osoby.

Wiele osób poszukuje w sieci informacji na temat tego, czy cmentarze są zamknięte, czy otwarte. Temat ten interesuje szczególnie te osoby, które chciały wybrać się na cmentarz w swoim mieście i zapalić znicz na grobie bliskiej osoby. Wątpliwości w tej sprawie wynikają oczywiście z faktu panującej pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie, a wraz z nią wprowadzeniu kolejnych zaostrzeń w poruszaniu się.

 Otóż nie ma jednej odpowiedzi na to, czy cmentarze w Polsce są otwarte. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń zarządców. Obecnie większość cmentarzy w naszym kraju zamknięto.

Jak informuje portal Bezprawnik.pl, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie na początku miesiąca poinformował, że w związku ze stanem epidemii wszystkie główne cmentarze w Warszawie zostaną zamknięte do dnia 11 kwietnia 2020. Zakaz wejścia nie będzie dotyczył jedynie osób uczestniczących w pogrzebach.

Warto jednak mieć na uwadze, że w niektórych miastach cmentarze nadal są otwarte.

Czy można iść na cmentarz?

Mieszkańcy miast, w których cmentarze są nadal otwarte, zastanawiają się, czy można iść na cmentarz. Otóż jak czytamy na portalu prawo.gazetaprawna.pl,  jeśli nekropolia jest otwarta, to każdy ma prawo się poruszać na jej terenie. Wystawienie mandatu w takiej sytuacji nie jest możliwe. 

Warto jednak pamiętać, że najlepiej jest zostać w domu i – jeśli nie jest to konieczne – nigdzie nie wychodzić. W czasie pandemii warto zatem pomyśleć o modlitwie za zmarłych z domu, a na wizyty na cmentarzach i na zapalenie symbolicznego znicza z pewnością jeszcze będzie czas.

 

Łowicz, dnia 10 kwietnia 2020 roku  

Komunikat Biskupa Łowickiego

w związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa

  Tegoroczne świętowanie uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych naznaczone jest doświadczeniem epidemii i zagrożenia życia ludzkiego. Ta szczególna sytuacja wprowadza w nasze życie społeczne i religijne wiele ograniczeń mających na celu ochronę zdrowia i życia. Proszę wszystkich o szczególną odpowiedzialność w zachowaniu wszelkich zaleceń władz państwowych i kościelnych. Ich przestrzeganie pomoże nam przetrwać trudny czas epidemii, zachowa nas od choroby i śmierci oraz pozwoli owocnie pełnić posługę duszpasterską. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa ratujemy nie tylko siebie ale i innych.

Podobnie jak w poprzednich komunikatach nieustannie proszę wszystkich o gorącą modlitwę w intencji ustania epidemii. Niech Bóg zlituje się nad nami i wybawi nas od choroby i śmierci. Nie ustawajmy w naszych błaganiach. Módlmy się całymi rodzinami w naszych domach! Niech połączy nas jedna wielka modlitwa pełna nadziei i wiary.

Na czas przeżywania Świąt Paschalnych z serca błogosławię

Biskup Łowicki Andrzej F. Dziuba

 

05 kwietnia 2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!! 

Drodzy Parafianie i Goście,

Przed nami Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne, jakich w naszym życiu nie było. Musimy pozostać w domach, ograniczyć rodzinne spotkania. Nie będzie poświęcenia pokarmów w takiej formie, jaką znamy od dziecka. Nie będziemy mogli uczestniczyć w Liturgii Wielkiego Tygodnia i prawdopodobnie w najważniejszej niedzieli w roku – Niedzieli Zmartwychwstania. To bardzo trudny czas dla wszystkich. Także dla tych, może nielicznych, którzy nie planowali świętować w kościele i śpiewać z innymi radosnej pieśni: „Zmartwychwstał Pan”.

Kościół w swojej długiej historii zna sytuacje, które są bardzo daleką analogią czasu przeżywanego obecnie. Warto je przypomnieć aby znaleźć podobieństwa i wyraźne różnice. Myślimy o początkach chrześcijaństwa. Wtedy przez pierwsze 300 lat nasza wiara była zakazana i prześladowana przez Cesarzy Rzymskich. Czasy te opisuje choćby Henryk Sienkiewicz w powieści: „Qvo vadis”. Przyznawanie się do wiary groziło surową karą a niekiedy nawet śmiercią. Jednak uczniowie Chrystusa, których liczba szybko rosła spotykali się w domach, w lasach, w miejscach odludnych. Tam się modlili, tam czytali Pismo Święte i sprawowali Eucharystię. Z powodu prześladowań nie mogli spotykać się w dużych grupach i publicznie przeżywać i celebrować swojej wiary. Jednak miłość do Chrystusa sprawiała, że chcieli się z Nim być i dziękować Mu za Jego miłość . Mimo, że byli rozdzieleni stanowili jedno. Łączył ich Jeden Bóg, jedna wiara i jeden chrzest. W 314 r. wyszli z ukrycia, gdyż Cesarz Konstantyn uznał chrześcijan za pełnoprawnych obywateli i zniósł wszelkie ograniczenia dla tej nowej wciąż jeszcze religii. Widział w niej olbrzymi potencjał i wartość dla swojego cesarstwa, także w sferze społecznej i moralnej.

Inny czas, to czas deportacji i wywózek naszych rodaków na daleką Syberię czy do Kazachstanu. Tam daleko od ojczystego domu starali się przeżyć i zachować wiarę, która dawała im nadzieję i siłę. Często całymi latami nie było dostępu do sakramentów, nie było kapłanów. Dom rodzinny był świątynią, Kościołem Domowym. Starsi uczyli młodszych pacierza i katechizmu (domowe lekcje religii), mówili jak wygląda Msza święta bo kiedyś w niej uczestniczyli. Na tej nieludzkiej ziemi wiara przetrwała.

Piszemy to dlatego abyśmy zachowali pewne proporcje w mówieniu, myśleniu i przeżywaniu czasu, który jest naszym udziałem. Niewątpliwie jest to czas trudny czas niespodziewany. Przyzwyczailiśmy się do wolności, do względnego dobrobytu, stabilizacji. Boimy się o zdrowie i życie swoje i naszych bliskich, martwimy się o nasze finanse, dokucza nam izolacja. Nie zapominajmy w tym trudnym ale ważnym czasie o Bogu o Jego mocy i miłości do nas. Szukajmy siły i nadziei wspominając tych, którzy przed nami przechodzili trudniejsze doświadczenia. Zobaczmy, jak wielu dobrych i mądrych ludzi, troszczy się o nas, troszczy się o Polskę. Zobaczmy jak ofiarna choć zmęczona służba zdrowia walczy z chorobą. Zobaczmy pola, na które rolnicy rzucają ziarna (będzie chleb). Dzielmy się nadzieją, siłą i miłością. Nie wiemy jak długo to potrwa, ale wiemy co mamy robić, do czego dążyć i przy Kim trwać.

Wasi księża

Uwaga – najnowszy komunikat Episkopatu

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2020 r.

W kontekście pojawiających się zapytań odnośnie do możliwości udzielania Komunii Świętej w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę poza liturgią, osobom żyjącym we wspólnotach (np. zgromadzenia zakonne, seminaria), bądź wiernym świeckim, którzy z powodów ograniczeń liczby osób nie mogą uczestniczyć w celebracji, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że w Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunię św. poza główną celebracją można zanosić jedynie chorym i umierającym, natomiast w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym. Od tej zasady Stolica Apostolska nie dopuszcza wyjątków.

Łącze wyrazy szacunku i braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu.

 bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

Nota Komisji Nauki Wiary KEP w związku z pandemią koronawirusa

2 KWIECIEŃ 2020

JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ

Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa.

Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.           

Oblicza lęku

„Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności – mówił papież Franciszek w swojej przejmującej homilii na pustym Placu Świętego Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy” (27.03.2020 r.).

W czasie pandemii ludzie doświadczają lęku, który przybiera różne kształty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobociem, bankructwem, blokadą szans rozwoju, długotrwałą izolacją. Nie można też zapomnieć o dotkliwym lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim obawą o przyszłość świata.

Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.

Kościół jako „sakrament nadziei”

W sytuacji narastającego lęku, którego liczne formy dotyczą realnych i konkretnych zagrożeń, pojawia się również niebezpieczeństwo rozpaczy. Jest ona szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – w odróżnieniu od innych form lęku – nie jest spontaniczną reakcją człowieka na jakieś konkretnie rozpoznane zagrożenie, lecz subiektywnym stanem poczucia beznadziejności, całkowicie paraliżującym osobę ludzką. Rozpacz jest wyrazem skrajnego braku wiary w możliwość pokonania niebezpieczeństwa, całkowitego zwątpienia w możliwość pozytywnej zmiany.

W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką skłonnością do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią.

Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia. On zwyciężył zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył” (Franciszek,Christus vivit, nr 1).

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że dopuszczenie przez dobrego i wszechmocnego Boga zła fizycznego i moralnego jest tajemnicą, na którą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, iż – choć zło nie staje się dobrem – Bóg ze zła może wyprowadzić dobro: „Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie” (KKK 312).

Bezdroża pseudoreligijnych propozycji

W obliczu realnego niebezpieczeństwa płynącego z faktu pandemii rodzą się ze strony pseudoreligijnych interpretatorów szkodliwe postulaty. Niezgodne z biblijnym obrazem Boga jest ukazywanie Go jako niemiłosiernego sędziego, bezdusznego kontrolera ludzkich działań, mściwego tyrana lub przeciwnie – obojętnego władcy świata, zdystansowanego obserwatora ludzkiego teatru dziejów. Niebezpieczne jest obsesyjne szukanie kozła ofiarnego jednoznacznie odpowiedzialnego za pandemię, a także praktyka potępiania, stygmatyzowania, obwiniania całych grup ludzkich za zło pandemii.

Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii.

Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia.

Dojrzała religijność wyraża się zarówno w odrzuceniu kwietyzmu,  postawy polegającej na braku jakichkolwiek działań w oczekiwaniu na pomoc Bożej łaski, jak i pelagianizmu, polegającego na przekonaniu, że człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć zbawienie i rozwiązać wszystkie problemy. Należy natomiast dowartościować postawę synergii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, połączenia ludzkich działań z otwarciem na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy z głęboką wiarą, codziennej aktywności z gorącą modlitwą.

Czas próby i wyboru

Odrzucając pesymistyczne i fatalistyczne rozumienie historii, Kościół ukazuje Chrystusa jako sens dziejów świata, a Boga jako naszą absolutną przyszłość. Na początku nowego tysiąclecia św. Jan Paweł II wyraził życzenie, aby Kościół stawał się domem i szkołą komunii. „Duchowość komunii – pisał w Novo millennio ineunte to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń” (nr 43).

Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą kruchość egzystencjalną i złudne poczucie samowystarczalności. Jednocześnie mobilizuje do odkrycia braterstwa i przynależności do jednej rodziny ludzkiej. Możemy ją odczytać jako globalny „znak czasu” będący wezwaniem do jedności, współpracy, solidarności i odpowiedzialności ludzi wierzących i niewierzących, chrześcijan i wyznawców innych religii. Szczególna wdzięczność należy się pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych.

Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami papieża Franciszka: „Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym” (27.03.2020 r.).

Abp Stanisław Budzik
Metropolita Lubelski
Przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP

Lublin, 31 marca 2020 r.

02 kwietnia 2020

 Dekret Biskupa Łowickiego w związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa oraz wskazania dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Nawiązując do wcześniejszych moich zarządzeń i komunikatów dotyczących epidemii koronawirusa oraz stosownie do ostatnich zaleceń kościelnych i państwowych zarządzam co następuje:

 1. Nade wszystko proszę o nieustanną i głęboką modlitwę do Boga w intencji zachowania nas od epidemii koronawirusa.
 2. a) Śpiewajmy w kościołach i kaplicach na kolanach suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie”;
  b) Trwajmy na rozpoczętej w parafiach i rodzinach modlitwie różańcowej każdego dnia o godzinie 20:30. Błagajmy Boga w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Niech nie zabraknie również osobistej modlitwy podczas nawiedzenia kościołów.
 3. We Mszach świętych lub innych obrzędach religijnych nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących liturgię. Stosownie do miejscowych uwarunkowań i okoliczności proszę o roztropne rozważenie zwiększenia ilości niedzielnych Mszy Świętych.
 4. Organizacja uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w parafiach:
 5. a) zezwalam, aby w kościołach rektorskich i kaplicach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna z zachowaniem obowiązujących przepisów;
  b) ze względu na fakt, że uroczystości Triduum Paschalnego w parafiach będą odbywały się przy ograniczonym udziale wiernych proszę poinformować parafian dostępnymi środkami przekazu o godzinach Mszy Świętych i nabożeństw oraz w miarę możliwości zapewnić transmisję internetową, zapraszając do duchowego współuczestniczenia w Liturgii Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa;
  c) Radio Victoria będzie transmitować z Katedry Łowickiej Mszę Świętą w Niedzielę Palmową o godz. 12.00 i 18.00, Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek o godz. 10.00 oraz liturgie Wieczerzy Pańskiej, Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej każdego dnia o godz. 18.00. W Niedzielę Wielkanocną Msza Święta w będzie transmitowana o godz. 10.00. z Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu i o godz. 18.00 z Katedry Łowickiej. W Wielki Piątek w ciągu dnia będą rozważania Drogi Krzyżowej;
  d) bardzo proszę o zatroszczenie się, aby wierni mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty w Wielkim Tygodniu;
  e) zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą;
  f) Niedziela Palmowa powinna być obchodzona wewnątrz budynku sakralnego. W kościele katedralnym należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach formę trzecią;
  g) Wielki Czwartek – we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obmycie nóg i procesję do ciemnicy na zakończenie uroczystości. Najświętszy Sakrament pozostawiamy w tabernakulum;
  h) Wielki Piątek – w modlitwie powszechnej powinno znaleźć się okolicznościowe wezwanie o oddalenie pandemii wirusa. Tekst z nutami podany jest w załączniku. Podczas Adoracji Krzyża pocałunek należy zastąpić przyklęknięciem;
  i) Wielka Sobota – należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Wigilia Paschalna: w ramach Liturgii Światła zamiast przygotowania i poświęcenia ogniska należy tylko zapalić paschał i wykonać Exultet; w liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
  j) Pozostałe kwestie związane z organizacją i przeżywaniem uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocny pozostawiam roztropnemu rozeznaniu Księży Proboszczów.
  Organizacja uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich:
  Wariant I: Jeżeli po Wielkanocy stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
  Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem.
 6. Z całego serca dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską oraz Służbie Zdrowia i służbom sanitarnym za służbę pełną poświęcenia.

+ Andrzej F. Dziuba

Krośniewice 29 marca 2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!!

Bardzo gorąco Was pozdrawiamy. Mocno za Wami tęsknimy. Tęsknimy za wspólną modlitwą, za wspólnym śpiewem. Brak nam waszych twarzy, spojrzeń, uśmiechów. Wasze miejsca są puste i smutne, ale i my i one czekają. Kościół jest sprzątany i czeka. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są chorzy. Życzymy Wam zdrowia. Mamy nadzieję, że jesteście otoczeni wystarczającą miłością i opieką.

Pozdrawiamy tych wszystkich z Waszych rodzin, którzy odbywają kwarantannę a szczególnie tych, którzy czekają na wyniki testów, jeśli tacy są. Jesteśmy z Wami i modlimy się za Was. Pozdrawiamy Lekarzy i Cały personel medyczny po prostu Służbę Zdrowia. Słowa są tu zbyteczne. Domyślamy się jak trudny czas przeżywacie. Pewnie ani studia ani inne ukończone szkoły czy kursy nie przygotowały Was wystarczająco do tej nowej sytuacji. Zresztą chyba nikt z nas nie jest do tej sytuacji przygotowany. Wszyscy uczymy się w biegu. My księża też. Wszyscy więc mamy prawo do błędów, do lęku – bo się uczymy czegoś nowego, nieznanego. Ale uczmy się gorliwie. Jak mówią optymiści: „damy radę”. Pozdrawiamy nauczycieli, dzieci i młodzież. Tych lekcji nigdy nie zapomnicie. Przejdą do historii. Pozdrawiamy służby mundurowe. Dobrze, że jesteście.

Przed nami Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień i Święta, jakich nie było. Choć oddzieleni, odizolowani od świątyni i liturgii zbliżmy się do Boga na wszystkie możliwe sposoby. Zbliżmy się do siebie, odkryjmy wartość relacji rodzinnych, naprawmy przyjaźnie które łączą ludzi niedoskonałych. Jezus Zmartwychwstały przyjdzie mimo drzwi zamkniętych. Na pewno nas nie zostawi. Szykujmy się na spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Zanim przyjdą Święta jeszcze przed nami trochę spraw, które chcemy przekazać.

1. Przypominamy, że zgodnie z przepisami w kościele podczas modlitwy nie może przebywać więcej niż 5 osób prosimy o zrozumienie. Na Mszę mogą przyjść przede wszystkim osoby zamawiające intencję.

2. Codziennie o 20.30 modlimy się na różańcu o ustanie epidemii, za zmarłych i ich rodziny, za chorych, za personel medyczny, pracowników sanepidu, służby mundurowe, za rządzących, za ludzi nauki, za wszystkich, którzy mimo obaw dostarczają i sprzedają potrzebne towary. Modlimy się również o to, aby w tym trudnym czasie nie osłabła nasza wiara aby umocniła się nadzieja i aby miłości pośród nas było coraz więcej. Prosimy Dobrego Boga, aby ten czas był przede wszystkim czasem nawrócenia a nie przerażenia. Modlimy się o odczytanie woli Boga i wypełnienie jej w naszym życiu osobistym i społecznym. Zachęcamy i prosimy wszystkich Was o modlitwę w domach. Modlitwa to nasza ochrona, siła i światło, które daje Bóg .

3. W najbliższy piątek tradycyjnie będą dwie Drogi Krzyżowe o 15.30 i 18.30. Nie będzie Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta.

Do Zobaczenia. Niech nas Bóg błogosławi.

Wasi księża

 

Krośniewice 22 marca 2020

Drodzy Parafianie i Goście

Mocno Was pozdrawiamy, życząc Bożego błogosławieństwa i Bożego pokoju. Trwa trudny ale ważny czas. Mamy nadzieję, że nie będzie trwał zbyt długo, ale póki trwa wymaga od nas więcej. Wspierajmy się dobrym słowem, uśmiechem, życzliwością, pomocą. Silni niech pomogą słabszym. Zróbmy wszystko co w naszej mocy aby obok nas nikt nie został sam ze swoim niepokojem i swoimi potrzebami. Unikajmy przekazywania nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji, nie straszmy się nawzajem. Nie rozmawiajmy cały czas o koronawirusie. Tych informacji jest aż nadto. Konieczne informacje są potrzebne, ale nadmiar smutnych i złych wiadomości nie pomaga.

Przecież mamy sobie tyle dobrych rzeczy do powiedzenia. Jak mówią niektórzy z Was teraz mają więcej czasu dla siebie, dla swoich bliskich. Ale też na sprzątanie, na czytanie, na rozmowy, na modlitwę. Wyciśnijmy z tego trudnego czasu jak najwięcej dobra. Wydobądźmy i ofiarujmy innym to co w nas najpiękniejsze, choć głęboko ukryte (może właśnie ukryte na trudny czas). To naprawdę jest możliwe. Na tego wirusa potrzebna jest szczepionka, kwarantanna i higiena, ale na to co wyprawia z niektórymi ludźmi potrzebna jest miłość, solidarność i mocne zaufanie Bogu i Matce Bożej Maryi.

Pojawiają się pytania dotyczące duszpasterstwa w naszej parafii. Postaramy się na niektóre z nich odpowiedzieć.

 1. Msze święte są odprawiane codziennie wg stałego porządku. Rano 7.00, 7.30, 18.00, 18.30. Będziemy odprawiali wszystkie zamówione intencje, bez względu na to czy rodzina przyjdzie czy nie. Odprawimy również intencje za które nie ma złożonej ofiary, chyba że ktoś zadzwoni i poprosi o wykreślenie albo przeniesienie na późniejszy termin. Msze święte w niedziele są odprawiane bez zmian. Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa również.

W tym miejscu przypominam o dyspensie czyli zwolnieniu z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej dla wszystkich chorych, dla dzieci i młodzieży, dla ich rodziców dziadków i opiekunów oraz wszystkich, którzy obawiają się zarażenia siebie i innych. Pamiętajmy, że również Władze Państwowe zakazały wszelkich zgromadzeń przekraczających 50 osób. Korzystajmy z Mszy świętych transmitowanych przez telewizję. Pracujemy nad tym aby i z naszego kościoła była transmitowana Msza święta przez internet.

My księża codziennie odmawiamy różaniec i koronkę o 20.30 o ustanie epidemii i siły do walki z nią. Zachęcamy i prosimy również Was o tę modlitwę w domach. Poprzez dzwony elektroniczne o 20.30 „Święty Boże” dajemy znać o rozpoczęciu modlitwy, a melodią Apelu Jasnogórskiego informujemy o zakończeniu modlitwy. Dziękujemy również Grupie odmawiającej różaniec za codzienną modlitwę  przed wieczorną Mszą św.

 1. Kancelaria parafialna czynna normalnie od poniedziałku do piątku od 16.00 do 17.00. W czwartki również od 9.00 do 10.00. W sprawie pogrzebu prosimy najpierw o kontakt telefoniczny.
 2. Musimy uzbroić się w cierpliwość jeśli chodzi o bierzmowanie i Pierwszą Komunie Świętą. To wyjątkowy rok, jakiego nie było. Biskupi i księżą szukają najlepszych rozwiązań. Wszystko zależy od tempa walki z epidemią. O podejmowanych decyzjach będziemy informowali na bieżąco.
 3. Jeśli chodzi o chrzest i ślub może się odbyć poza Mszą św. (krótsze obrzędy) przy pustym kościele, tylko najbliższa rodzina dla bezpieczeństwa. Jeśli mamy niepokój można zmienić datę chrztu na późniejszą (oczywiście jeśli dziecko jest zdrowe, jeśli poważnie chore trzeba ochrzcić). Jesteśmy do dyspozycji aby było dla was bezpiecznie i wygodnie.
 1. W sprawie pogrzebu prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. Jest to bardzo trudny czas jeśli nie możemy pożegnać kogoś kogo znamy, ale niestety przy pogrzebach obowiązuje ta sama zasada – zakaz gromadzenia się powyżej 50 osób.

Tym którzy zmagali się z przeciwnościami św. O. Pio mówił „Módl się, ufaj Bogu, nie upadaj na duchu”.  Św. Benedykt piał: „ora et labora” – módl się i pracuj.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Jego i nasza Matka.

Wasi Księża

Łowicz, dnia 23 marca 2020 roku 

 DEKRET   BISKUPA   ŁOWICKIEGO   ODNOŚNIE SPRAWOWANIA   CZYNNOŚCI   LITURGICZNYCH   W   NAJBLIŻSZYCH   TYGODNIACH

Nawiązując do wcześniejszych moich zarządzeń i komunikatów dotyczących epidemii koronawirusa oraz stosownie do ostatnich wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o przyjęcie następujących zaleceń:

 1. Przedłużam aż do odwołania udzieloną poprzednio Dyspensę z dnia 13 marca br. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.
  a) Przypominam, że osoby korzystające z dyspensy są zobowiązane do stosownej modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia;
 2. b) Proszę, aby osoby, które korzystają z dyspensy, podtrzymywały duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętej w środkach społecznego przekazu;
 3. c) Proszę, aby w miarę możliwości organizować transmisje z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie proszę o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl. Jednocześnie informuję, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.
 4. Odpusty Penitencjarii Apostolskiej:
  a) Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania odpustu jest oderwanie się od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczenie duchowe poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmówienie Różańca Świętego, podjęcie pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności, a przynajmniej odmówienie Wyznania Wiary, Modlitwy Pańskiej i pobożnego wezwania do Najświętszej Maryi Panny. Przeżywane doświadczenie należy ofiarować w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr. Konieczna jest też wola wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak tylko będzie to możliwe;
 5. b) Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa, otrzymują ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach;
 6. c) Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub pomodlą się na Różańcu Świętym, lub pobożnie odprawią Drogę Krzyżową, lub odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgi dla tych, którzy cierpią i o zbawienie wieczne zmarłych;
 7. d) Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i modlili się za życia. W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża.
 8. Proszę o nieustanną i głęboką modlitwę do Boga. Prośmy razem o zmiłowanie Boże i zachowanie nas od epidemii koronawirusa.
  a) Módlmy się wszyscy razem w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem w środę dnia 25 marca br. odmawiając o godz. 12.00. modlitwę „Ojcze nasz” w intencji ustania epidemii. Za pośrednictwem środków przekazu łączmy się też duchowo z papieską modlitwą w piątek 27 marca o godz. 18.00, którą papież poprowadzi na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra w Rzymie;
 9. b) Śpiewajmy w kościołach i kaplicach na kolanach suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie”;
 10. c) Trwajmy na rozpoczętej w parafiach i rodzinach modlitwie różańcowej każdego dnia o godzinie 20:30. Błagajmy Boga w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych;
 11. d) Kościoły i kaplice publiczne niech będą otwarte w ciągu dnia dla adoracji Najświętszego Sakramentu.
 12. Proszę o przyjęcie następujących wskazańw zakresie sakramentu pokuty i pojednania:
  a) Zachęcam księży do dawania wiernym możliwości spowiedzi indywidualnej;
 13. b) Chociaż właściwym miejscem spowiedzi jest konfesjonał, to w obecnej sytuacji spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem (w kościele, kaplicy, zakrystii, w salce parafialnej lub innym godnym miejscu, pozwalającym zachować prywatność i bezpieczeństwo zdrowia).
 14. c) Przypominam, że nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego;
 15. d) Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy, itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość”;
 16. e) Kościół ofiaruje szczególny dar miłosierdzia Bożego w postaci wzbudzenia w sobie żalu doskonałego. Żal doskonały pozwala na przystąpienie do Komunii Świętej tym, którzy dotąd z niej korzystali. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, kiedy istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. Należy wtedy ze względu na zranioną miłość do Boga uczynić w sobie rachunek sumienia, podjąć mocne postanowienie poprawy i koniecznie przystąpić do spowiedzi sakramentalnej kiedy będzie to możliwe.
 17. Przypominam, że przepisy liturgiczne Kościołaprzewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W takim przypadku koniecznie należy zadbać o higienę rąk oraz odpowiednio wyrazić cześć wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii. Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą. Należy spożyć Hostię przed kapłanem. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. Nikomu nie wolno nakazywać przyjmowania Komunii Świętej na rękę.
  6. Sugestie organizacyjne i przypomnienia dotyczące Triduum Sacrum:
  a) Organizację uroczystości Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w parafiach pozostawiam roztropnemu rozeznaniu Księży Proboszczów;
 18. b) W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie diecezji do koncelebry Mszy Świętej Krzyżma są zaproszeni Księża Dziekani lub ich delegaci. Nie będzie udziału ministrantów i lektorów. Kapłanom nieobecnym na Mszy Świętej Krzyżma zezwalam na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych lub rannych;
 19. c) W Wielki Piątek zezwalam na dołączenie w Modlitwie Powszechnej specjalnej intencji o zachowanie od epidemii koronawirusa. Tekst takiej intencji powinien zachować strukturę wezwań wielkopiątkowej modlitwy powszechnej;
 20. d) W Niedzielę Zmartwychwstania zezwalam duszpasterzom na kwadrynacje dla dobra wiernych.
 21. Przypominam, że w nabożeństwach nie może brać udziału więcej niż 50 osób.

Dziękuję za odpowiedzialne podejście do zaleceń służb państwowych, dzięki czemu wyrażamy troskę o nasze zdrowie i odpowiedzialność za życie innych.

Dziękuję kapłanom za podejmowanie niełatwych, ale koniecznych decyzji, w duchu jedności i tradycji Kościoła, których celem jest dobro duchowe wiernych oraz troska o ich zdrowie i życie. Dziękuję wszystkim wiernym za modlitwę i zrozumienie wszelkich zmian.

Dziękuję całej Służbie Zdrowia, pracownikom służb sanitarnych, wolontariuszom i wszystkim tym, którzy z poświęceniem niosą pomoc potrzebującym.

Powierzajmy ten trudny czas Bożemu Miłosierdziu i z ufnością módlmy się o ustanie epidemii.

+ Andrzej F. Dziuba

 

Warszawa, 21.03.2020 r.

WSKAZANIA  PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  DLA BISKUPÓW ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Wstęp

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski proponuje Biskupom Diecezjalnym wskazania odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W trosce o jedność Kościoła w Polsce prosimy Biskupów Diecezjalnych o wydawanie szczegółowych rozporządzeń w oparciu o: Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z 19 marca br. jak również w oparciu o poniższe wskazania.

W związku ze stanem epidemii przypominamy o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

 Dyspensa

Przypominamy Biskupom Diecezjalnym o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

Dla osób korzystających z dyspensy zalecamy, w miarę możliwości, zorganizowanie transmisji z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie prosimy o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcamy do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski www.episkopat.pl. Jednocześnie informujemy, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

 Modlitwa prywatna i rodzinna

Z powodu ograniczenia liczby wiernych podczas liturgii przypominamy zarządzenie Rady Stałej KEP z dn. 12 marca br., aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, a kapłani by troszczyli się o dodatkowe okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu. Prosimy Księży Biskupów o przypominanie wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami.

Sakrament pokuty i pojednania

 1. Drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, zgodnie z prawem Kościoła (KPK kan. 989: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie”). W polskiej tradycji istnieje zwyczaj, że dokonuje się to najczęściej w okresie Wielkiego Postu przy okazji rekolekcji. Każdy wierny może jednak sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania. Zachęcamy jednak Biskupów Diecezjalnych, aby – jeśli nie ma przeciwwskazań ze strony służb sanitarnych – zachęcali księży, by już teraz stwarzali wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej.
 2. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał (KPK kan. 964-§ 1-2), to z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.
 3. Przypomina się o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, jak np.:
 4. a) nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego. Zgodnie z normami zawartymi w „Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”, wyd. 2, Katowice 2010, nr 39: „Do biskupa diecezjalnego należy: a) Kierowanie dyscypliną pokuty w swojej diecezji oraz stosowanie odpowiednich adaptacji samych obrzędów zgodnie z normami ustalonymi przez Konferencje Biskupów.
 5. b) Ustalenie, po porozumieniu się z innymi członkami Konferencji Biskupów, kiedy wolno udzielić ogólnego rozgrzeszenia sakramentalnego, z zachowaniem warunków ustalonych przez Stolice Świętą”. Takie porozumienie zostało podjęte przez biskupów i potwierdzone przez Stolicę Apostolską dn. 10.03.1978 (Prot. CD 544/77) i zamieszczone w „Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”. W świetle powyższych ustaleń: „Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywidualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie: 1) w niebezpieczeństwie śmierci; 2) penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, z którymi nie może się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Przypomina się, że spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku indywidualnego wyznania grzechów ciężkich” (Obrzędy Pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Wprowadzenie, nr 38*). To znaczy, że grzechy ciężkie, odpuszczone w ramach spowiedzi z rozgrzeszeniem ogólnym, należy wyznać na najbliższej spowiedzi indywidualnej, pod sankcją zaciągnięcia nowego grzechu ciężkiego;
 6. b) nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dn. 22.02.2002 w pkt. II);
 7. c) zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów (potępiona przez papieża Leona Wielkiego, Ep. 168,2 – Breviarium Fidei, nr 434).
 8. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
 9. Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

 Komunia święta

 1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.03.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020) (205. Zebranie Plenarne KEP z dnia 2.03.1985 roku).
 2. Przypomina się, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramentum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dn. 12.03.2020). Należy tak organizować udzielanie Komunii Świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii Świętej na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.
 3. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.

 Sugestie organizacyjne i przypomnienia dotyczące Triduum Sacrum

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest udział w Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania (obowiązek ten spełnia się też przez uczestnictwo w liturgii Wigilii Paschalnej).

 Wielki Czwartek

 1. a) w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie diecezji, zaleca się zawężenie uczestników Mszy Świętej Krzyżma do najbliższych współpracowników biskupa;
 2. b) co do księży, którzy nie mogą wziąć udziału we Mszy Świętej Krzyżma, biskupi diecezjalni mogą rozważyć odnowienie przyrzeczeń kapłańskich w innym terminie, np. z okazji święceń prezbiteratu, po ustaniu restrykcji związanych z zagrożeniem;
 3. c) z racji duszpasterskich „miejscowy Ordynariusz może zezwolić na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzinach rannych” (Pasch. Soll., 47);
 4. d) zaleca się opuszczenie obrzędu umywania nóg (Mandatum).

 Wielki Piątek

 1. a) Mszał Rzymski w rubryce 12 na Wielki Piątek daje ordynariuszowi miejsca możliwość zezwolenia lub nakazania na dołączenie specjalnej intencji „w poważnej i publicznej potrzebie”. Tekst takiej intencji powinien zachować strukturę wezwań wielkopiątkowej modlitwy powszechnej;
 2. b) nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.

 Wielka Sobota

 1. a) zachęca się do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim;
 2. b) nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350 (tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku). Można go też umieścić na stronach diecezjanach i parafialnych.

 Niedziela Zmartwychwstania

 1. a) w Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie zaleca się używania pokropień;
 2. b) chrzty katechumenów mogą być sprawowane z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Natomiast, zgodnie z tradycją Kościoła mogą one mieć miejsce także w uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
 3. c) w Niedzielę Zmartwychwstania biskupi mający uprawnienia od Stolicy Apostolskiej mogą udzielić zezwolenia duszpasterzom na kwadrynacje dla dobra wiernych.

 Koncelebra

Wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

 Zakończenie

11 czerwca 1999 r. w Warszawie Jan Paweł II skierował do biskupów polskich znamienne słowa. Również aktualna sytuacja w Polsce „wymaga ogromnej mobilizacji i gotowości duchowej całej wspólnoty Kościoła, a zwłaszcza jego pasterzy. Zwracam się do was jeszcze raz z gorącym apelem: bądźcie na wzór samego Chrystusa «jako ci, co usługują», bądźcie «dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez nie znanymi; prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości i troski względem wszystkich» (Christus Dominus, 16). Niech za sprawą waszej ofiarnej i pełnej poświęcenia posługi Kościół w Polsce troszczy się o «braci najmniejszych» (por. Mt 10, 42), o ubogich, chorych, pokrzywdzonych, cierpiących i pozbawionych nadziei. Niech służy wszystkim ogromem zbawczych darów, jakie od Chrystusa otrzymał dla dobra każdego człowieka”.

Dziękujemy wszystkim Księżom Biskupom za podejmowanie niełatwych, ale koniecznych decyzji, w duchu jedności i tradycji Kościoła, których celem jest dobro duchowe wiernych oraz troska o ich zdrowie i życie.

Przez orędownictwo Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski, powierzamy Panu Bogu posługę Księży Biskupów w tym trudnym czasie, upraszając potrzebne łaski.

Abp Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Krośniewice, 14 marca 2020, godzina 09.30

List Ks. Proboszcza i Ks. Wikariusza do parafian w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce.

Drodzy Parafianie !

 1. Chyba wszystkich nas zaskoczyła sytuacja związana z epidemią koronawirusa na świecie. Wirus dotarł także do naszego kraju. Budzi to u wielu niepokój u niektórych strach – nie zawsze proporcjonalny do aktualnych zagrożeń. Wsłuchując się w zalecenia lekarzy i Władz, poddając się tym zaleceniom i radom nie zapominajmy o ufności Dziecka Bożego i oddaniu się pod opiekę Miłosiernego Ojca i Matki Bożej Maryi. Tak robili nasi przodkowie w trudnych momentach historii. A trudnych i nieraz wydawałoby się beznadziejnych sytuacji nie brakowało. Wystarczy znać historię. Bóg na pewno nie zapomniał o nas i nie jest bezradny. To my bywamy bezradni wobec zła i jego skutków, ale korzystając z dorobku nauki, doświadczenia służb medycznych a jednocześnie zawierzając w modlitwie siebie i swoich bliskich Bożej Opatrzności, starajmy się spokojne i godnie przejść wspólnie przez ten trudny i ważny czas. Ostatecznie pamiętajmy, że trwa Wielki Post a on nam przypomina, że Chrystus temu co trudne i niezrozumiałe nadał sens. „Zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica”. Ufajmy, że przez zło całej tej sytuacji może nas Chrystus przeprowadzić i czegoś ważnego nas nauczyć.
 1. Trudne wydarzenia są wyzwaniem dla naszej odpowiedzialności, miłości bliźniego i wiary. Nie poddawajmy się lękowi i panice. One nie pomogą a mogą szkodzić w pokonywaniu i rozwiązywaniu obecnych problemów. Nie straszmy się nawzajem niesprawdzonymi informacjami, nie róbmy zapasów ponad miarę bo za chwilę będziemy nadmiar żywności wyrzucać do śmieci a dla słabszych, starszych i mniej zaradnych może jej chwilowo zabraknąć. Przezorność nie może być nieroztropna i niewrażliwa na potrzeby bliźnich w przeciwnym razie jest nadgorliwością, która ośmiesza i przynosi szkodę. Częste powtarzanie, że „oni nam wszystkiego nie mówią” brzmi bardzo złowrogo i wzbudza niepokój. Jeśli ktoś wie coś ważnego „czego nam oni nie mówią” to niech powie a nie stwarza atmosferę podejrzliwości i nieufności. Wspólne działanie, wspieranie się i wzajemne zrozumienie jest teraz bardzo potrzebne, tak jak przestrzeganie zasad podawanych przez służby medyczne.
 1. A więc dokładne i częste mycie rąk (po powrocie z pracy, dworu, podróży, po powitaniach, z których można w tym czasie zrezygnować, zamieniając na inne niedotykowe gesty). Należy unikać dużych skupisk ludzi i bliskich kontaktów z osobami, które mogą chorować. Nie należy lekceważyć takich objawów jak wysoka gorączka, duszności, kaszel. W takim przypadku należy telefonicznie skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu albo infolinią 800 190 590. Nie zarażać innych wychodząc z domu, spotykając się z przyjaciółmi szczególnie osobami starszymi czy chorymi. Gdy kichamy albo kaszlemy zasłaniajmy usta używając chusteczek jednorazowych. Więcej informacji podają służby medyczne i wszystkie media.
 1. Na koniec kilka informacji o życiu liturgicznym naszej parafii, które pomimo zaistniałej sytuacji nie może przestać funkcjonować. W trudnych momentach, choćby wiernych było bardzo mało albo nie było ich wcale, kościoły pozostają miejscem modlitwy do Boga oraz adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Msze święte w naszym kościele będą odprawiane wg dotychczasowego porządku.
 1. Uwaga – ze względu na odgórne decyzje zakazujące gromadzenia się powyżej 50 osób, odwołałem Ojca Rekolekcjonistę.
 2. Msze św. rekolekcyjne będą odprawiane wg planu, ale zachęcam, aby na tę Msze przychodziły tylko osoby, które daną intencję zamówiły.
 3. Odwołałem księży spowiedników, razem z Ks. Łukaszem będziemy spowiadali tych, którzy przyjdą do kościoła.
 4. Po Mszy o 12.00 do Mszy o 18.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Można choć na chwilę wejść na prywatną modlitwę.
 5. Bierzemy pod uwagę możliwość odprawiania Mszy na zewnątrz (przed kościołem).
 6. Codziennie o godz. 20.30 w kościele księża będą odmawiać różaniec w intencji ustąpienia epidemii, w intencji zmarłych, w intencji chorych i służb medycznych opiekujących się nimi. Zachęcamy wszystkich parafian o włączenie się w tę modlitwę różańcową o 20.30 we własnych domach.
 7. Kiedy sytuacja wróci do normy (ufamy, że prędko) planujemy dzień skupienia z możliwością spowiedzi dla wszystkich parafian.

 

Pasterze Kościoła Katolickiego, wśród nich nasz Biskup Łowicki,

(*cała treść komunikatu zamieszczam poniżej)

udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy świętej niedzielnej do dnia 29 marca następującym wiernym:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej nie jest grzechem.

Osoby, które przyjdą na Mszę prosimy o niekorzystanie z wody święconej przy wejściu do świątyni, nie całowanie stuły po spowiedzi oraz krzyża, który znajduje się w kruchcie, znak pokoju przed Komunią przekazujemy sobie wyłącznie poprzez ukłon i życzliwe spojrzenie a nie przez podanie dłoni. Kapłani przed Komunią świętą zadbają o dokładne umycie rąk ( w zakrystii jest bieżąca woda, także ciepła i specjalne środki myjące). Po powrocie z Mszy należy szybko dokładnie umyć dłonie a wierzchnie ubranie przechowywać w osobnym pomieszczeniu.

Wszystkich Parafian i Waszych bliskich, gdziekolwiek są polecamy w naszych modlitwach Dobremu Bogu i Maryi. Również Was prosimy o gorliwą modlitwę w domach. Pamiętajmy o osobach starszych, samotnych i tych, którzy nie mogą wychodzić z domu. W niedzielę stacje telewizyjne będą transmitować Msze święte o różnych godzinach. Wykorzystajmy tę możliwość aby wysłuchać Słowa Bożego i oddać cześć Bogu. Jeśli będzie taka potrzeba odwiedzimy Was z Najświętszym Sakramentem w Waszych domach.

Niech nas wszystkich Dobry Bóg błogosławi

Szczęść Boże Ks. Łukasz i Ks. Proboszcz

Komunikat Biskupa Łowickiego w związku wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

 Łowicz, dn. 14 marca 2020 r.

 W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz rozporządzeniami organów państwowych zarządzam, aby przyjąć następujące wskazania zawarte w apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z dnia 13 marca br. Są one następujące:

 • podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać do 50 osób;
 • przypominam o wydanej poprzednio Dyspensie z dnia 13 marca br. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętej w środkach społecznego przekazu;
 • proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich Diecezjan, a zwłaszcza rodziny, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Stworzymy w ten sposób wspólnotę jedności i modlitwy w całej naszej Ojczyźnie.

W tym trudnym czasie zagrożeń niech łączy nas nade wszystko głęboka wiara w Boga, w którym jest nasze uzdrowienie i nasza nadzieja.

 + Andrzej Franciszek Dziuba

Łowicz, dnia 13 marca 2020 roku

Dekret Biskupa Łowickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Wobec zagrożeń płynących z rozprzestrzeniającego się koronawirusa oraz stosownie do zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca br. proszę wszystkich duszpasterzy i wiernych o przyjęcie następujących zaleceń:

 1. Mając na uwadze potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, z racji istniejącego niebezpieczeństwa, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, na mocy kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca br.:
  a. osobom w podeszłym wieku;
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp);
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Osoby korzystające z dyspensy zachęcam do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w domu za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Osobom korzystającym z dyspensy przypominam, że są zobowiązane do stosownej modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia. 

 1. Proszę przede wszystkim o głęboką modlitwę do Boga. Przyjmijmy wszystko w duchu wiary i wezwania do nawrócenia. „Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020).

Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Bądźmy solidarni z osobami starszymi i potrzebującymi.

 1. Polecam duszpasterzom, aby:
 2. a) zgodnie z Tradycją Kościoła w naszych kościołach były śpiewane suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie; Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie; My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie”;
  b) kościoły i kaplice publiczne były otwarte w ciągu dnia;
  c) były dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu;
  d) przy zachowaniu należytych zasad higieny kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. 
 1. Do dnia 29 marca br.:
 2. a) zostają odwołane rekolekcje szkolne w parafii;
  b) rekolekcje dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów;
  c) zostaje odwołana pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę zaplanowana na dzień 4 kwietnia br.:
  d) liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze. 
 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach i wszystkich kaplicach następujących zasad:
 2. a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny;
  b) przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W takim przypadku koniecznie należy zadbać o higienę rąk oraz odpowiednio wyrazić cześć wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii. Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą. Należy spożyć Hostię przed kapłanem. Nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza;
  c) znak pokoju należy przekazywać przez skłon głowy, bez podawania rąk;
  d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;
  e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;
  f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne;
  g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Oddajemy naszą Diecezję Łowicką i wszystkich jej mieszkańców czułej opiece Matki Bożej, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielce strapionych, oraz naszym Patronom, św. Wiktorii i bł. Ojcu Honoratowi.

 + Andrzej F. Dziuba

KOMUNIKAT  PRZEWODNICZĄCEGO  KONFERENCJI  EPISKOPATU    POLSKI  W  SPRAWIE  KORONAWIRUSA

W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności. W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy – w kościołach i pomieszczeniach parafialnych – przez czas jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa – a komunikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna – trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach.

Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 28 lutego 2020 roku

Liczba wizyt: 1183 - dziś: 1