Intencje mszalne

Intencje mszalne

od 21 do 28 lipca 2019 roku

XVI NIEDZIELA Zwykła – 21 lipca

Święcenie pojazdów po wszystkich Mszach św.

07.00 –   Za Parafian

09.00 –   O zdrowie i Boże bł. opiekę Matki Bożej w 59 r. urodzin dla córki i o Boże bł. dla pozostałych dzieci i wnuków

10.30 – + Annę Zygmunta Stawickich C.R. Stawickich i Paczkowskich Barbarę Janakowską

Chrzest – Anna

12.00 – + Henryka Wojciecha Wojciechowskich

18.00 – + Zygmunta Reginę Michalaków Marię Stefana Jóźwiaków

Poniedziałek, 22 lipca – Święto Marii Magdaleny

Dzień Modlitw o Powołania naszej parafii

07.00 – + Stanisława Krakus – int. od córki z rodziną

                 17.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (Modlitwa o powołania)

                 17.30 – Różaniec Tajemnice Radosne (Modlitwa o powołania)

18.00 – + Irenę Wacława Skowickich C.R. Skowickich

(Po Mszy Wystawienie Najśw. Sakramentu i Litania do Jezusa Chrystusa Kapłana i Żertwy)

18.30 – + Józefę Wojtczak Wiesława Pietrzaka i zmarłych z ich rodzin

Wtorek, 23 lipca – Święto Św. Brygidy

07.00 – + Janinę Miterka – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – + Czesława Annę Antoniego Sobolewskich

18.30 – + Mariannę Tomczak – int. od pracowników OSM Krośniewice

Środa, 24 lipca – Wspomnienie Św. Kingi

07.00 – + Andrzeja Wronkowskiego – int. od uczestników pogrzebu

08.30 –     Pielgrzymka Biegowa

18.00 – Zbiorowa: Dantis + Janinę Kazimierza Kikosickich Stefana Władysławę Krysiak, Krzysztofa Krysiaka (im) + Krzysztofa Wielkopolana (im) + Władysława Grędeckiego – int. od syna Włodzimierza z rodziną + Barbarę Górnik – int. od sióstr Pokorskich

(intencje od uczestników pogrzebu + Bartosza Tomaszewskiego + Marię Lisowską)

Czwartek, 25 lipca – Święto Św. Jakuba Apostoła i Św. Krzysztofa – patrona kierowców

07.00 – + Andrzeja Wronkowskiego – int. od rodziny Opasińskich

18.00 – + Krzysztofa (im) Rajmunda Zwierzchowskich

Piątek, 26 lipca – Wspomnienie Św. Joachima i Anny – (modlitwa za dziadków i babcie)

07.00 – + Andrzeja Wronkowskiego – int. od Janka i Jurka Roszczyków z rodzinami

18.00 – + Annę Antoniego Kowalskich

18.30 – + Michała Annę Alojzego Tadeusza Stanisławę Stokfiszów Helenę Nowacką Stanisława Tomczaka

Sobota, 27 lipca

07.00 – + Bartosza Tomaszewskiego – int. od uczestników pogrzebu

17.00 –   Ślub: Piotr Machaj i Ewelina Ostrowska

18.00 – + Tadeusza Andrzejczaka w 7 r.śm.

XVII NIEDZIELA Zwykła – 28 lipca

07.00 –   Za Parafian

09.00 – + Stefanię Stanisława Gryglewskich

10.30 – + Martę (im) Władysława Kanasów dziadków Kanasów i Włodarczyków – int. od córki Mirki z rodziną                                Chrzest – Blanka

12.00 – + Władysława Zygmunta Janinę Miszewskich Anielę Ignacego Sieradzanów

18.00 – + Henryka (im) Dariusza Wiśniewskich

W minionym tygodniu pochowaliśmy: + Andrzej Wronkowski l. 62 Ostałów, + Bartosz Tomaszewski l. 29 Krośniewice, + Maria Lisowska l. 67 Kutno

 

Intencje mszalne

od 28 lipca do 04 sierpnia 2019 roku

XVII NIEDZIELA Zwykła – 28 lipca

07.00 –   Za Parafian

09.00 – + Stefanię Stanisława Gryglewskich

10.30 – + Martę (im) Władysława Kanasów dziadków Kanasów i Włodarczyków – int. od córki Mirki z rodziną                             Chrzest – Blanka

12.00 – + Władysława Zygmunta Janinę Miszewskich Anielę Ignacego Sieradzanów

18.00 – + Henryka (im) Dariusza Wiśniewskich

Poniedziałek, 29 lipca – Wspomnienie św. Marty

07.00 – +

18.00 – + Kazimierza Mariana Szczodrowskich Dariusza Kruszyńskiego

18.30 – + Jarosława Stasiaka – int. od siostry Moniki z mężem i dziećmi

Wtorek, 30 lipca

07.00 – +

18.00 – + Lucynę Zygmunta Krzysztofa Halinę

18.30 – + Jarosława Stasiaka – int. od chrzestnego Marcina i siostry Małgorzaty z dziećmi

Środa, 31 lipca – Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli

07.00 – + Marię Lisowską – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – Zbiorowa: + Władysława Grędeckiego – int. od Piotra Grędeckiego z rodziną + Stanisława Krakus – int. od rodziny Tkaczyków + Bartosza Tomaszewskiego – int. od rodziców i braci + Marię Lisowską – int. od Danuty i Andrzeja Bogusławskich z rodziną

+ (intencje od uczestników pogrzebu ………………

Czwartek, 01 sierpnia – Wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguoriego

75 rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

07.00 – +

17.00 –       Modlitwa na cmentarzu przy Grobie Nieznanego Żołnierza (początek – mała furtka)

18.00 –   O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Adriana i Macieja

18.30 – + Jerzego Smolczewskiego w 5 r.śm. – int. od córek z rodzinami

Pierwszy Piątek Miesiąca, 02 sierpnia

07.00 – +

16.00 –   Chrzest – Antonina (bez Mszy)

18.00 – + Stefana w 20 r.śm. Leokadię Sobczaków

18.30 – + Jana Natalię Witczak Zygmunta Nyziaka Stanisława Jaskólskiego Renatę Stokfisz

Sobota, 03 sierpnia

07.00 – + Barbarę Pachlińską w 17 r.śm.

07.30 –   W int. wynagradzającej Matce Najśw. za grzechy popełnione wobec Jej Niepok. Serca

16.30 –   Ślub: Tomasz Michalak i Martyna Mazurek

18.00 – + Bolesława w 37 r.śm. Zofię i C.R. Lateckich

XVIII NIEDZIELA Zwykła – 04 sierpnia

07.00 –   Za Parafian

09.00 – + Józefa Wąsa w 17 r.śm. C.R. Wąsów

10.30 – + Beatę Krajewską Janinę Kazimierza Przemysława i Wiesława Lisickich

Chrzest – Zofia i Iga

12.00 – + Mariannę Tadeusza Charłazińskich

18.00 – + Czesława Wlazińskiego w 14 r.śm. i rodziców Wlazińskich

19.00 –   Muzyczny Salon Rajmunda Rembielińskiego w ramach Festiwalu ,,Kolory Polski”

W minionym tygodniu pochowaliśmy: