Intencje mszalne

Intencje mszalne

od 23 lutego do 01 marca 2020 roku

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 23 lutego

07.00 –   Za Parafian

09.00 – + Janinę Feliksa Kapuścińskich Michalinę Kazimierza Rakowskich Mariannę Marcelego Bandurskich Annę Stanisława Ladoruckich

10.30 – + Jadwigę w 16 r.śm. i Tadeusza Rosińskich

12.00 – + Sławomira Rogowskiego w 5 r.śm. – int. od żony i dzieci z rodzinami

18.00 –       ZBIOROWA – O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Jacka

+ Janinę w 1 r.śm. Mariana w 25 r.śm. Wojtysiak

+ Kazimierza Zagajewskiego w 5 r.śm.

+ Mirosława Świątczaka – int. od żony i córek z rodzinami

+ Stanisława Janakowskiego Waldemara Piórkowskiego Celestyna Śmigla

+ Wiktora w 1 r.śm. Katarzynę w 21 r.śm. Dopieralskich

+ Piotra Wolskiego – int. od Anny z rodziną

+ Wiesława Dzikowskiego w 3 r.śm. – int. od żony i dzieci z wnukami

+ Helenę Będzińską – int. od mieszkańców bloku Toruńska 14

+ Stanisława Sowińskiego w 1 r.śm.

+ Stanisława Michalaka – int. od siostry Wiesławy

+ Mariannę Kierzkowską – int. od wnuczka Czarka z rodziną

+ Barbarę w 7 r.śm. Stanisława w 1 r.śm. Czajkowskich Elżbietę Zagórską w 4 r.śm.

+ Romana Dziubałtowskiego (ur. i im) Bronisławę Ryszarda Dziubałtowskich Tadeusza Mijasa

+ Halinę Szadkowską w 1 r.śm.

+ Mariannę Najman

+ Zygmunta Miszewskiego w 18 r.śm.

+ Mariannę Komorek

+ Mariusza Misiaka

Intencje od uczestników pogrzebu:

+ Janusza Otto + Mateusza Machinę + Józefa Bytnera + Krystynę Jędrzejczak + Aleksandra Rosiaka + Annę Janiszewską–Marciniak + Stanisława Dłużniewskiego + Krystynę Mich–Nasińską + Stanisława Baweja + Włodzimierza Koczaskiego + Danielę Wiatr

Poniedziałek, 24 lutego

07.00 – + Cecylię Smulczyk – int. od mieszkańców bl. Toruńska 12A

07.30 – + Macieja Rażniewskiego (im)

Wtorek, 25 lutego

07.00 – + Krzysztofa (ur.) Rajmunda Zwierzchowskich

12.00 –       Pogrzeb: ś.p. Marianna Komorek l.85 Krośniewice (Kajew)

18.00 –   (Tę Mszę odprawi ks. Grzegorz Karolak)

+ Małgorzatę Józefę Władysława Karolaków Stanisławę Michała Szymańskich Jadzię i Janusza Przygodzkich Anielę Feliksa Frątczaków Józefa Grzelaka Adama Derdzikowskiego Dorotę Miszczak i Romana Janiaka

 

WIELKI POST

Środa Popielcowa, 26 lutego

07.00 – + Włodzimierza Koczaskiego – int. od uczestników pogrzebu

09.00 – + Władysława Władysławę Leszka Szadowskich

18.00 – + Eugeniusza Kikosickiego w 7 r.śm.

19.00 –   O zdrowie i Boże bł. dla Patrycji w 18 r. ur. – int. od rodziców i siostry z córką

Czwartek, 27 lutego

07.00 – + Stanisława Dłużniewskiego – int. od siostry Marty z rodziną

07.30 – + Mariannę Komprek – int. od uczestników pogrzebu

18.00 – + Helenę Feliksa Michalskich

18.30 – + Elżbietę Lewandowską

Piątek, 28 lutego

07.00 – + Danielę Wiatr – int. od uczestników pogrzebu

15.30 –   DROGA KRZYŻOWA – dzieci

18.00 –   Dantis – w intencji znanej Bogu

18.30 –   DROGA KRZYŻOWA – dorośli i młodzież

Sobota, 29 lutego

07.00 – + Krystynę Mich–Nasińską – int. od uczestników pogrzebu

14.00 –   Chrzest – Zuzanna

18.00 – + Władysława Kucharskiego Jarosława Wojciecha Wieczorek rodziców Kucharskich i Wieczorków

I   NIEDZIELA     WIELKIEGO  POSTU, 01 marca

07.00 – + Andrzeja Józefkowicza (greg.1) – Gorzkie Żale

09.00 – + Krystynę Benedykta Jasnochów

10.30 – + Stanisławę Dąbrowicz w 3 r.śm.

12.00 – + Eugenię Grizon Honoratę Józefa Czabak

18.00 –   Za Parafian

W minionym tygodniu pochowaliśmy:

+ Stanisław Dłużniewski l. 70 Krośniewice,

+ Krystyna Mich – Nasińska l. 62 Żyrardów,

+ Stanisław Bawej l.71 Krośniewice,

+ Włodzimierz Koczaski l.70 Kajew,

+ Daniela Wiatr l.84 Krośniewice