I Komunia Św. – Indywidualna

I Komunia Święta – Indywidualna

 1. Dopuszczamy, również tzw. indywidualną Uroczystość Pierwszokomunijną. Co to znaczy? Jeśli któraś z rodzin zdecyduje się na indywidualną Komunię św. zgłasza się do nas duszpasterzy, po ustaleniu daty i godziny, dziecko indywidualnie przystępuje do Komunii św. Może to być niedziela (Godziny Mszy – 14.00, 15.00 lub 16.00). Może to być również dzień powszedni godziny do ustalenia – przedział od 10.00 do 16.00 jak również 19.00)
 2. Jeśli dziecko przystępuje indywidualnie do I Komunii św. na takiej Mszy może być 48 osób – (goście razem z dzieckiem). Jeśli rodziny połączą się i do Komunii na danej Mszy przystępuje dwójka dzieci to wiadomo, że na rodzinę przypada po prawie 25 osób. Jeśli trójka dzieci to dla rodziny przypada po 16 osób itd.).
 3. W nowej sytuacji nie będzie klasycznego Białego Tygodnia. Po wspólnym ustaleniu z rodzicami zachęcać będziemy aby dziecko w stroju komunijnym było na wieczornej Mszy św. chociaż parę razy.
 4. Spowiedź po odpowiednim przygotowaniu (merytorycznie dzieci były już przygotowane podczas katechezy). Prosimy rodziców o dołożenie wszelkich starań aby dzieci przygotować do Pierwszej Spowiedzi. Spowiedź będzie przed samą Mszą Pierwszokomunijną. Rodzinie też będzie umożliwiona spowiedź. Wiadomo jest nas dwóch, czyli jeden ksiądz przewodniczy a drugi może posługiwać w konfesjonale. Do Pierwszej Spowiedzi można też przystąpić w innym terminie (np. dzień lub dwa dni wcześniej)
 5. Wystrój kościoła. Będzie skromniej – wiadomo trudny czas. Ale kościół będzie udekorowany kwiatami tak jak jest na każdą niedzielę.
 6. Gdy skończy się czas zagrożenia koronawirusem w ustaloną niedzielę zaprosimy całą grupę dzieci pierwszokomunijnych na Mszę św. dziękczynną.
 7. Wiemy, że będzie dar ołtarza od WSZYSTKICH DZIECI I RODZICÓW. Na każdej Mszy Pierwszokomunijnej będzie głośno podana ta informacja a dar ołtarza może być uroczyście złożony przy ołtarzu na wspomnianej dziękczynnej Mszy św.
 8. Jeśli przepisy się nie zmienią (do jakiegokolwiek z tych terminów) dzieci i wszyscy w kościele musimy być w maseczkach. Konieczne będzie wytłumaczenie dzieciom technicznego aspektu przyjmowania Komunii św.
 9. Tak jak przepisy kościelne mówią na daną chwilę Komunię św. można przyjmować w sposób tradycyjny – doustnie jak również na rękę.
 10. Do jednego i drugiego sposobu należy zdjąć maseczkę. Komunii św. będziemy udzielać wolno aby uniknąć kontaktu udzielającego Komunię św. z przyjmującym Komunię. Jeśli rodzice konkretnego dziecka zdecydują, że dziecko Komunię św. przyjmuje na rękę wówczas dziecko składa ręce na kształt krzyża (prawa dłoń ułożona pod lewą). Lewa ręka jest „tronem dla Króla Jezusa Chrystusa”. Prawą ręką dziecko spożywa Komunię św.
 11. Zasada ta dotyczy wszystkich przyjmujących Komunię św. na rękę, czy dzieci czy dorosłych. Bardzo Ważne!!! Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę Świętą Hostię spożywają przy księdzu.
 12. Rodzice dziecka MOGĄ CZYTAĆ CZYTANIA LITURGICZNE przypisane na dany dzień. Dziecko może przeczytać MODLITWĘ WIERNYCH. Rodzice i dziecko mogą złożyć pod koniec Mszy św. krótkie dziękczynienie. Jesteśmy otwarci na bogactwo przeżyć religijnych (oczywiście trzeba to wcześniej omówić z duszpasterzami)
 13. W razie pytań można pisać parafiakrosniewice@wp.pl, można dzwonić 602496016, można też umówić się na rozmowę. Serdecznie pozdrawiamy, życzymy zdrowia i błogosławieństwa Bożego tak bardzo dzisiaj potrzebnego nam wszystkim. Niech Matka Boża otacza nas wszystkich i dzieciaki płaszczem swej opieki.

MODLITWA  WIERNYCH

1.  

Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby idąc przez życie karmili się Chlebem, który daje życie wieczne i nie ustali w drodze do Ojca. Ciebie prosimy.

2.  

Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich kapłanów, aby wciąż z radością dzielili się Bogiem z tymi, których prowadzą do niebieskiej ojczyzny. Ciebie prosimy.

3.  

Módlmy się za naszych rodziców chrzestnych, aby za ich przykład wiary, Bóg hojnie ich wynagrodził. Ciebie prosimy.

4.  

Módlmy się za rodziców, za naszych dziadków i nasze babcie, aby dla swoich dzieci i wnuków, byli przykładem wiary, miłości do Boga, do Kościoła i umiłowanej Ojczyzny naszej. Ciebie prosimy.

5.  

Módlmy się w intencji naszych nauczycieli i wychowawców, aby mogli kształtować nasze umysły i serca według miłości Chrystusowej, a Bóg we wszystkim im błogosławił. Ciebie prosimy.

6.  

Módlmy się za wszystkie dzieci, które przyjmują po raz pierwszy Komunię Świętą, aby zawsze czerpały z tego źródła prawdziwą pobożność i czynną miłość. Ciebie prosimy.

7.  

Módlmy się o ustanie pandemii, abyśmy jak najszybciej wspólnie – wszyscy razem, mogli uczestniczyć we Mszy Św. dziękczynnej. Ciebie prosimy.

8.  

Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy na zawsze pozostali wierni Bogu. Ciebie prosimy.

 

Liczba wizyt: 126 - dziś: 10