Góry – ministranci

Wyjazd dla ministrantów 17 – 20 lipca do Zęba koło Zakopanego.

Koszt całkowity 450 zł. Każdy ministrant będzie miał dofinansowanie w wysokości 200 zł czyli wpłata 250 zł.

Na wyjazd jedzie ks. Łukasz